Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma

I Visby har Ali Isman samlat in namn (80 st har skrivit  under så här långt) för att få till ett förbud mot tiggeri i Visby under turistsäsongen, vecka 25-35. Han tror att det i sommar kommer hit många fler EU-migranter och är orolig för att de ska skrämma bort turister från Gotland.

Red’s kom:
Det handlar kanske inte bara om hur många turister som skräms bort. Det är också en trivselfråga, inte bara för dem som bor i Visby, utan även för hur positivt turisterna kommer att uppleva sin vistelse på Gotland. Det finns risk att det blir en långsiktigt negativ effekt om idyllen på Gotland störs av tiggare.

Region Gotland menar att det inte går att förbjuda tiggeri

Region Gotland säger att det inte går att förbjuda tiggeri, för det är inte olagligt eller straffbart.

Red’s kom:
Lustig retorik. Tiggeri är inte olagligt eller straffbart om man inte gör det olagligt genom att förbjuda det, vilket var syftet med namninsamlingen. Det finns möjligheter för en kommun att införa förbud mot tiggeri genom att justera stadens lokala ordningsstadgar. Men det förutsätter att viljan finns att verka för samhällets bästa såväl som för tiggarnas bästa i längden.

Förslaget får inget gehör hos regionen. Chefsjurist Jan Olsson skriver att tiggeri inte är olagligt, men hänvisar samtidigt i sitt svar till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland  där det står att det krävs tillstånd från polisen för att samla in pengar. Undantagen är gatumusiker och insamling vid offentliga möten som redan fått tillstånd.

Red’s kom:
Kommunen har möjlighet att göra tiggeri olagligt genom att införa ett lokalt förbud mot tiggeri. Man måste då tänka efter hur detta tiggeriförbud formuleras för att förbudet med säkerhet ska hålla rent juridiskt under gällande omständigheter. Bl a så ska det inte vara ett totalförbud, utan ange specificerade platser i staden.

En låg rättslig instans (Sala kommun) kom år 2011 fram till att ett lokalt förbud mot tiggeri måste vara försvarbart. År 2011 fanns inte den mängd tiggare som vi ser idag, fyra år senare. Det har t.o.m. skett en avsevärd ökning av tiggare bara under det senaste året, och det kommer att fortsätta öka. Så med dessa förändrade förutsättningar torde ett tiggeriförbud vara fullt ut försvarbart idag, om man beaktar de negativa konsekvenserna för samhället.

Tillstånd för insamling av pengar

Region Gotland bollar över frågan om tillstånd att samla in pengar till polisen. Polisen anser att EU-migranter inte behöver tillstånd för att sitta utanför butiker och be om pengar. Det finns även en dom i Södertälje tingsrätt 2014 där tre rumäner åtalades för att samla in pengar utan tillstånd, men åtalet ogillades.

Red’s kom:
Denna dom i en låg rättslig instans saknar relevans. Det var under de specifika förhållanden som rådde vid det tillfället.

Domstolen tyckte inte att de som lugnt och stilla sitter med en mugg och ber om hjälp håller på med penninginsamling som behöver tillstånd, utan jämför det med gatumusiker som inte behöver tillstånd.

Red’s kom:
Som sagt, det var då det. Nu är det en annan tid med andra förhållanden och förutsättningar. Dessutom är det avhängigt vad som står i respektive kommuns ordningsstadgar om ”insamling av pengar”.

Polisen kräver inte att tiggarna ansöker om tillstånd

Att sitta och be om pengar handlar om ett passivt insamlande av pengar, till skillnad från den som aktivt går omkring och skramlar med en insamlingsbössa för att få pengar – för då krävs tillstånd. Med stöd av den lagtolkningen kräver polisen på Gotland inte att EU migranterna söker tillstånd för att få be förbipasserande om pengar.

Red’s kom:
Hur mycket måste man skramla för att tiggeri ska räknas som tillståndspliktigt?

Bara för att det finns tiggare som ägnar sig åt passiv insamling av pengar så innebär det inte att det gäller för alla tiggare. Det finns en hel del tiggare som gör mer än att bara sitta framför livsmedelsbutiken med en tiggarkopp framför sig. Detta gäller även de tiggare som säljer tiggartidningar som Sofia Z-4515 och Folk är folk.

T ex rapporterar Barometern 2015-04-22 att flera tiggare avvisades av polisen från Flanaden i Oskarshamn pga att tiggarna använt sig av aggressiva försäljningsmetoder.

I övrigt kan en högre rättslig instans göra en annan tolkning än vad som gjordes för ett antal år sedan. Det är bara att föra frågan vidare till högsta instans.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-04-20
Se även bl a;
Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?


Fascism att städa bort fattigdom, hävdar Elin Bååth, Feministiskt initiativ


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *