Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten

Med anledning av moderaternas utspel om kriminalisering av organiserat tiggeri, förenkling av avhysningar och översyn av penninginsamling skriver Ledarsidorna följande om EU-migranterna;

Jag vet inte vad jag är tröttast på i dagsläget.

• Att få en pappmugg upptryckt i ansiktet med ett uppfordrande ”Pliiiiiis” och en sur blick när jag går vidare utan att ge något.
• Att se nedskräpning i våra parker.
• Att se hur äganderätten till mark och fastigheter urholkas (avhysningarna från kommunal och privat mark är i dagsläget en process på flera veckor givet att inte aktivistgrupper förlänger oredan)
• Att känna hur min empati eroderas ut.
• Att känna att jag knappt orkar köpa Situation Stockholm längre.
• Att polisen inte lyckas ens upprätthålla dagens regleringar. Senast i veckan kunde jag läsa om en kvinna och en man som varit här i fyra månader, EU:s medborgares uppehållsrätt inskränker sig till tre månader. Polisen kan med andra ord inte klara av att upprätthålla dagens lagrum.

Empatilöshet, hjälplöshet och uppgivenhet

Något har hänt i mig det senaste året. Jag orkar inte längre. Jag orkar snart inte hålla emot. Jag orkar inte ta in mer. Jag orkar inte känna det jag börjar känna. Empatilösheten. Hjälplösheten och uppgivenheten inför hur jag känner att jag förändras till något sämre. Något jag inte vill vara. Därför är Moderaternas förslag välkommet – att debatten tar fart. Lika välkommet som att Åsa Regnér, Socialdemokraterna, inte avfärdar förslagen.

Äganderätten

Det som är i särklass viktigast för mig är dock äganderätten och med vilken snabbhet tillfälliga boenden utan markägarens explicita tillstånd kan avhysas. Det ska inte behöva vara som idag, att det tar veckor eller månader för en fastighetsägare, allmän eller privat, att avhysa obehöriga gäster.
Äganderätten är okränkbar och ska intrång ske i form servitut eller expropiering till så är det reglerat hur det ska gå till på ett rättssäkert sätt.
Det ska heller inte behöva vara så att intrång i fastigheter, som t ex källare eller tvättstugor, ska kunna gå obemärkt förbi.

Jag kan inte tänka mig att Rumänien, Bulgarien och Ungern, varifrån de flesta tycks komma, har en annan syn på äganderätt och dispositionsrätt än vi. Att mötas av ”vi visste inte att det var olagligt” kan inte duga som förklaring.

Red’s kom:
Jag är övertygad om att samtliga EU-migranter som ockuperar såväl privat mark som allmän mark är fullt medvetna om att de bryter mot svensk lag. EU-migranterna hävdar helt enkelt inte att de inte visste att de begick ett brott. Men de har av erfarenhet lärt sig att det inte får några konsekvenser att bryta mot lagen i Sverige och därför gör de vad de gör. Om EU-migranterna blir avhysta så är det ändå bara att flytta till en ny olaglig plats.

Det är enkelt att konstatera att EU-migranterna inte har den minsta respekt för svensk lag. Ett tydligt exempel på detta är EU-migranterna i Malmös kåkstad som vid upprepade tillfällen, såväl skriftligt som muntligt, informerats om att deras bosättning på den privata marken är olaglig. Ingen tar någon notis om detta.

En avhysning ska inte behöva ta mer än någon eller några timmar till att den effektueras om markägaren har sina papper i ordning och ansöker om det.

Red’s kom:
Vad gäller avhysning från allmän mark ska det inte ens behövas en ansökan om avhysning. Polis och eller ordningsvakter ska kunna avhysa dem som bryter mot lagen utan ansökan om detta.

Motsvarande måste gälla även för privat mark.

Men vad som kanske är viktigare är att brott ska leda till straff. Dvs EU-migranter som bryter mot lagen måste vara beredda att betala böter. Fattiga ska inte ha fler rättigheter än andra bara för att de är fattiga. Skattebetalare ska heller inte stå för kostnader som lagbrytare fult medvetet orsakar.

Det är inte de som drabbas av brott som ska stå för kostnaderna!

Vad som alltid glöms bort i debatten är kostnaderna för den nedskräpning som EU-migranterna orsakar. Det måste till en tydlig lagregel som gör att EU-migranterna själva får stå för renhållningen efter dem.

Öppnare och ärligare debatt eller mer rasism

Jag är personligen trött nu. Och jag känner att min empati urholkas över tid. Gör det mig till rasist? Kanske i vissas ögon gör det detta. Mest tror jag nog ändå att det stora flertalet känner igen sig och välkomnar därför en bredare debatt.

En bredare debatt som leder till en märkbar förändring och inte blir ytterligare ett skott i luften. Och då, om inte förr om det bara blir ett skott i luften, kan vi nog se en debatt som kan innehålla rasisistiska förtecken.

Red’s kom:
Det är politiker som inte vågar uttrycka sin åsikt och är livrädda för att anklagas för att vara rasistiska om de uttrycker folkets mening, som skapar rasism. Aktivisterna har också, med sin totala oförmåga att se vad som är bäst för alla parter, där de bara verkar vara ute efter att synliggöra sig själva i stället för att verka i de utsattas intresse, en stor skuld i att rasismen i landet ökar.Klicka här för att gå till artikeln i Ledarsidorna, 2015-04-30
Se även bl a;
Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

8 av 12 ledamöter i justitieutskottet vill inte ha förbud mot organiserat tiggeri

Lennart Bondeson (KD) tycker vi ska vänja oss vid problemen med tiggeriet

Tiggeriet är inte organiserat… för det har inte undersökts, menar DN’s Stefan Lisinski

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Många tiggare utlämnade åt kriminella, säger en rom i Sverige

M hoppar på ”populisttåget” och för SD-politik när de vill vidta åtgärder mot EU-migrantproblemen?

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag

EU-migranter gör inget fel. Allt är antiziganismens fel, enligt Fi

Rickard Klerfors har fel om bl a varför EU-migranter söker sig till Sverige

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå

Vänstern saknar åtgärdsförslag för problem med tiggeriet


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *