MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

En parkeringsplats intill Sankt Hans backar (ett strövområde i Norra Fäladen) ska bli en plats där EU-migranter får bo i bilar och husvagnar. På initiativ av kommunalråd Emma Berginger (MP),  ordförande i tekniska nämnden, har ett bygglov tagits fram i hemlighet.

Parkeringsplatsen ligger inklämd mellan Norra ringen, Sankt Hans backar och järnvägen. Närmaste granne är några kolonilotter ett hundratal meter norrut.

Red’s kom:
Närmaste granne är bara ett stenkast därifrån, tvärs över Sliparebacken. De som har sina kolonilotter på andra sidan vägen kommer nog inte att få det roligt.eu-migranter_lund_lager_st_hans_backar
Här ska kommunen nu på en yta av 1 000 kvadratmeter tillåta kortvarigt boende i husvagn eller bil.

Red’s kom:
Vad innebär ”kortvarigt”? Månader? År?

Hur kan en kommun inte bara acceptera att EU-migranter bor i bilar utan dessutom skapa förutsättningar för bil-boende?

Bygglov på 11 dagar

Eftersom det inte finns några grannar som kan bli störda i närheten har ärendet kunnat behandlas snabbt. Ansökan om bygglov skickades in den 3 juli, tio dagar senare lämnade en miljöinspektör sina synpunkter, och dagen därpå gav stadsbyggnadskontoret bygglov och tillåtelse att påbörja arbetet.

Red’s kom:
Det är intressant att det existerar ingen diskussion om;
1. Varför kommunen ska försörja EU-migranterna.
2. Vad konsekvenserna blir/kan bli.
Det bara ska göras, oavsett om det är en bra eller dålig lösning.

Flyttbara toaletter och en sopcontainer

Flyttbara toaletter och en sopcontainer kommer att placeras i utkanten av uppställningsplatsen, framgår det av bygglovshandlingarna från tekniska förvaltningen.

Spillvatten, dricksvatten och hygien ej löst ännu

Det är inte klart hur spillvattnet från bad, disk och tvätt ska tas om hand, påpekar miljöinspektören. Inte heller framgår det hur de som bor på uppställningsplatsen ska kunna sköta sin personliga hygien eller var de ska hämta dricksvatten.

Närmaste kran med dricksvatten finns på koloniområdet vid järnvägen.

Red’s kom:
Bygglov har alltså beviljats av stadsbyggnadskontoret utan att de vet vad bygglov beviljats för.

Lösningar för EU-migranters avlopp och personlig hygien utreds

Hur problemet med avlopp och personlig hygien ska lösas är under utredning, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Kommunalråd Emma Berginger (MP) och förvaltningschef Per Eneroth ligger bakom planerna

Det är hon själv tillsammans med förvaltningschefen Per Eneroth som berett frågan under några månader.

Den hemliga informationen läckte ut tidigare än planerat

De andra politikerna i tekniska nämnden skulle få information om planerna först inför mötet den 19 augusti, hade hon tänkt.

Red’s kom:
Det är givet att det finns en person till som Emma Berginger (MP) avslöjat sina planer för, nämligen kommunalrådet Anders Almgren (S). Det var därför han så säkert uttalade sig i media om att Lunds kommun strax skulle fixa ett gratis boende för Lunds EU-tiggare.

Det är otroligt att tekniska nämnden kan ha en ordförande (Emma Berginger) som driver sina egna hemliga projekt utan att förankra dessa hos de övriga i tekniska nämnden.

Om ni har diskuterat detta i flera månader, varför ville du inte ta upp frågan i tekniska nämnden?
– Vi bedömde att alla detaljerna behövde vara på plats först.

Vilka är vi?
– Jag fattade beslutet i samråd med tekniska förvaltningen.

Red’s kom:
Dvs kommunalråd Emma Berginger (MP) och förvaltningschef Per Eneroth har tillsammans försökt göra som vänsterblocket gjort tidigare och se till att övriga politiker ska få minsta möjliga tid för att sätta sig in i frågan. Demokrati är inget som Miljöpartiet tycker är bra.

Politiker hållits oinformerade – Kritisk till hemlighetsmakeriet

Mats Helmfrid (M), andre vice ordförande i tekniska nämnden, är kritisk till att politikerna i nämnden inte informerats om planerna.
– Jag tycker det är hemlighetsmakeri. Nu får vi bara ett färdigt förslag att säga ja eller nej till. Inte heller allmänheten får reda på detta innan beslutet nästan är fattat.

Red’s kom:
Det är värre än så. MP’s strategi var ju att ingen – inte politiker och särskilt inte allmänheten – skulle få reda på MP’s planer förrän när beslutet skulle fattas.

Blockpolitiken i Lund gör att MP styr

Eftersom de rödgröna har sex av elva platser i tekniska nämnden kommer förslaget förmodligen att godkännas där oavsett vad oppositionen tycker.

Red’s kom:
Dvs precis som i Socialnämnden.

Undrar om de i Lund som röstade på Socialdemokraterna visste att de därigenom röstade på Miljöpartiet… som i sin tur är vänsterpartister – i vissa fall står MP-politikerna t o m till vänster om Vänsterpartiet -, och att det därigenom skulle vara Miljöpartiet som till största delen styr i Lund.


Bygglov även för EU-tiggares husvagnar vid Gastelyckans industriområde

Tekniska förvaltningen har även sökt bygglov för en liknande uppställningsplats för husvagnar strax söder om Gastelyckans industriområde.

Grannar som inte vill ha en kåkstad avser att överklaga bygglov

Där finns det missnöjda grannar som tänker överklaga ett eventuellt beslut om bygglov.
– Vi tycker inte att det är en bra idé att upprätta en sådan uppställningsplats som riskerar att bli en kåkstad intill ett industriområde, säger Björn Selvadurai, vars företag äger fastigheten närmast den tilltänkta uppställningsplatsen.

Kommunen flyttar problemen från ett ställe till ett annat

Några av de trettio hyresgästerna har sagt att de överväger att flytta om EU-migranterna hänvisas till granntomten.
– Vi är absolut för att man ska hitta en lösning för EU-migranterna, men kommunen har känt till problemen vid Flextrus i ett år utan att agera. Nu ska de plötsligt lösa det här i en handvändning i semestertider. Det behövs bättre planering, nu känns det som att man bara flyttar problemet från ett ställe till ett annat.

Red’s kom:
Den stora frågan här är;
VAD BLIR INITIAL KOSTNAD SAMT UNDERHÅLLSKOSTNAD FÖR ATT LUNDS KOMMUN SKA FÖRSÖRJA EU-TIGGARNAS TIGGERI I LUND OCH VAR SKA PENGARNA FÖR DETTA TAS FRÅN?

Varför Sydsvenskan inte ställt dessa grundläggande frågor är mycket märkligt!Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-22
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *