Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

SD:s motion om att införa tillståndstvång för tiggare röstades ner av samtliga partier i fullmäktige i Kalmar. Men flera politiker efterlyste fler konstruktiva åtgärder för tiggare.

Red’s kom:
Det ska noteras att 24Kalmar, som skrev om motionen, har den felaktiga rubriken ”Enigt fullmäktige röstade ner tiggeri-motion”. Det var inte ett enigt fullmäktige som avslog motionen. SD röstade inte mot sin motion.

Barometern (Anders Blank) har den felaktiga rubriken; ”Inget förbud mot tiggeri – olagligt ändra i ordningsstadgar”. Det är alls icke olagligt att ändra ordningsstadgar. Om det skulle vara olagligt att införa ett krav på tillstånd för tiggeri i den lokala ordningsstadgan så har 7 av 12 kommuner i Kalmar län en ordningsstadga som är olaglig. Dessutom handlade motionen inte om att förbjuda tiggeri, utan om att det skulle krävas tillstånd för att samla in pengar.

I februari lade Sverigedemokraterna en motion om att införa tillståndsplikt för att samla in pengar på allmän plats i kommunens lokala ordningsstadgar.

SD hänvisade till en dom i Södertälje tingsrätt där rätten godkänt att kommunen skrev in en tillståndsplikt i lokala ordningslagen som skulle gälla uppsökande eller aggressivt tiggeri. Domen har dock inte prövats i högre instans.
– Ansvaret ligger i första hand på det land som de här personerna kommer från, det är där åtgärderna måste sättas in. Men ett steg på vägen är att göra frågan om tiggeri tillståndspliktig, och det ges ett visst utrymme för det om man läser promemorior från SKL, sa Thoralf Alfsson (SD) som även hänvisade till en opinionsundersökning från mars månad som Novus och TT gjort som visade att 56 procent av svenskarna var för ett förbud.

Kommunfullmäktige i Kalmar kan inte motivera varför de är emot tillståndsplikt

Men de övriga partierna i Kalmars kommunfullmäktige var eniga: Tillståndsplikt eller förbud är inte lösningen för att förbättra situationen för människor som kommer till Kalmar för att tigga. Motionen röstades ner.

Red’s kom:
Som vanligt saknar politikerna argument för att inte införa tillstånsplikt eller förbud. Man låtsas som att det enda det handlar om är att ”förbättra situationen för EU-migranter”. En förbättrad situation för Sverige och dess medborgare är inte en faktor som ens vägs in för politikerna.

Politikerna är fega. Säkert fanns det någon av politikerna i Kalmar som förstod de uppenbara fördelarna med att införa tillståndsplikt, men de följer hellre de få aktivisternas krav än folkviljan.

Centerpartiet saknar argument för att inte införa tillståndsplikt

– Det vi ser i gathörnen och på köpcentrum i Kalmar är resultatet av 1000 år av folkförföljelse och rasism. Ingen har väl sagt att vi i Kalmar sitter inne med lösningen på det här problemet. Det måste åtgärdas i de länder som folk kommer från, och det kommer att ta tid, sa Ingemar Einarsson (C), servicenämndens ordförande som även avslog motionen i nämnden.

Red’s kom:
Centerpartiet visar här sin okunskap. Ingemar Einarsson vill/kan inte motivera sitt avslag till motionen om tillståndsplikt.

Vänsterpartiet saknar argument för att inte införa tillståndsplikt

– Vår gatubild har förändrats, och fattigdomen i Europa kommer oss nära inpå. Man kan reagera på olika sätt. SD reagerar genom att man ska ta bort fattigdomen så den inte syns, sa Bertil Dahl (V).

Red’s kom:
Vänsterpartiet ska alltid vara värst. Det tyder på ren ointelligens när man uttrycker det som att tillståndsplikt för att samla in pengar är att ”ta bort fattigdomen så den inte syns”. Obegripliga floskler.

Folkpartiet saknar argument för att inte införa tillståndsplikt

En som ville föra diskussionen bort från förbud och tillstånd var Carl-Henrik Sölvinger (FP), som själv passade på att lägga en motion om att trycka upp informationskort att dela ut till EU-migranter, där kontaktuppgifter till myndigheter och andra organisationer finns på EU-migranternas eget språk.

Red’s kom:
Folkpartiet i Kalmar vill alltså underlätta för tiggeriet och befästa fattigdomen istället för att se till allas bästa.

Men vad hände med denna motion? Godkändes motionen om informationskort till tiggare från andra länder?

– Jag kan känna väldig frustration som kommunal företrädare att de långsiktiga lösningarna på det här problemet ligger någon annanstans. Men vi behöver också bli fler i den här församlingen som kommer med konstruktiva förslag i den här frågan, sa han och drog applåder från flera ledamöter.

Red’s kom:
Vad fanns i detta värt att applådera, kan man undra? Carl-Henrik Sölvinger avfärdar ett konstruktivt förslag från SD utan motivering och konstaterar bara att han själv och övriga i fullmäktige inte presterar något. Det fanns absolut ingenting där som förde utvecklingen framåt en millimeter. Man applåderar alltså sin egen inkompetens.Klicka här för att gå till 24Kalmar, 2015-06-16
Se även bl a;
Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?


Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå

Beslut om tiggeriförbud med förkrossande majoritet för Moderaterna Bohuslän

Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Varför inte förbjuda tiggeri?


Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *