Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

När den moderata kommungruppen sammanträdde i Sundsvall togs frågan om EU-migranterna i kommunen upp på dagordningen. Bakgrunden är tre tjänstemannaförslag;
• avhysa EU-migranterna,
• upplåta ett begränsat antal platser mot en avgift i kommunens regi,
kommunen upplåter riktiga bostäder och erbjuder barnen skolplats.

Red’s kom:
Se; Sundsvall vill erbjuda subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare, i ett försök att kringgå lagen

MUF och Moderata Studenter emot avhysning av EU-migranter

Efter en lång debatt valde partigruppen att gå på linjen om avhysning. Men Både MUF och Moderata Studenter ställer sig starkt emot en avhysning då de anser att en avhysning inte går ihop med liberala värderingar och idén om den fria rörligheten.

Red’s kom:
• Vilka är dessa liberala värderingar närmare bestämt? Att befästa EU-migranters fattigdom och utsatthet? Att inte följa kommunallagen?

• Vad har den fria rörligheten med detta att göra? Innebär den fria rörligheten att det är fritt för medborgare från andra länder att begå brott, ockupera mark i andra länder och försörjas av svenska skattebetalare via kommunala skattemedel?

Det skulle vara intressant att veta vilken inställning medlemmarna i MUF har i frågor som denna, men det får vi aldrig veta så länge representanter tar sig rätten att tycka för alla medlemmar.

Partiordförande Viktoria Jansson (M) emot att lagen följs

Även partiets ordförande, Viktoria Jansson (ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Sundsvall) ställer sig emot förslaget.
– Min personliga åsikt, vilket jag vill förtydliga, är att en avhysning i praktiken kommer att innebära samma sak som idag men med sämre förutsättningar.

Red’s kom:
Vilka sämre förutsättningar, och varför?

Eller så leder det till att EU-migranter väljer det för alla bästa alternativet och åker hem, och verkar för bättre förhållanden i sitt hemland.

– Människor kommer fortsätta att nyttja den fria rörligheten, oavsett om man är fattig eller bättre belevad, säger Viktoria Jansson (M).

Red’s kom:
Det är ingen som betvivlar att människor kommer att fortsätta utnyttja sig av den fria rörligheten… även ”bättre belevade”. Och den kommer att missbrukas av vissa fattiga – vilket i princip tycks vara enbart romer. Speciellt i länder som inte sänder rätt signaler, allra främst Sverige.

Som EU-migrant har man rätt att vara här i tre månader därefter ska man kunna uppvisa en inkomstbringande sysselsättning eller studier för att få stanna. Det ska gälla alla och det är där fokus bör ligga, säger Viktoria Jansson (M).

Red’s kom:
Obegripligt resonemang. Detta gäller fortfarande, även om EU-migranterna avhyses från sig olagliga bosättning.

Sedan har man endast denna rätt att utnyttja den fria rörligheten inom EU under förutsättning att man kan försörja sig på egen hand.

Elin Nilsson (M) kommer att rösta emot sitt parti

Elin Nilsson (M) är ledamot i kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden samt arbetsutskott och kommunförbundet Västernorrlands Skolpresidium – och argumenterar för alternativet där kommunen upplåter platser.

Red’s kom:
Dvs Elin Nilsson (M) argumenterar för att vidmakthålla EU-migranternas utsatthet på skattebetalarnas bekostnad, trots att kommunallagen inte medger detta.

Hon kommer att rösta emot partiet i slutet av september då beslut ska tas i kommunfullmäktige.

Red’s kom:
Vad spelar det för roll? Vänsterblocket kommer ju ändå att köra över Moderaterna och rösta igenom något annat alternativ.

Här är det viktigt att Sundsvalls medborgare begär en laglighetsprövning, eftersom ett beslut att försörja EU-migranter inte är förenligt med kommunallagen;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som vänsterblocket vill genomföra i Sundsvall, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

– Utsatta människor behöver minskad stress och inte ökad. Om tryggheten att barnen har värme finns blir det enklare att ta sig ur fattigdom och gå mot en sysselsättning, säger Elin Nilsson (M).

Red’s kom:
Elin Nilsson (M) visar på starkt bristande kunskaper när hon tror att tiggeri i Sverige är lösningen på fattigdom.
Med så här usla grundläggande kunskaper bland Sveriges politiker, hur ska detta sluta?

Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-08
Tiggarna har väldigt exklusiva bilar!

Se även bl a;
Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?


Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar


EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *