Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö

Nedanstående är del av bilaga #3 för inlägget;
Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

Fastighetsägaren bad kronofogden att avhysa tre av runt 150 EU-migranter från kåkstaden i Malmö vars namn fastighetsägaren hämtat från tidningen City. Pga att namnen var felstavade (en bokstav fel) och ingen i lägret ville säga något kunde ingen av dessa tre EU-migranter avhysas.

Varför bara avhysa 3 av runt 150 EU-migranter? Det ger intryck av att det bara var för att ge sken av att fastighetsägaren försökt avhysa ockupanterna.

Varför anlitades inte polisen för att identifiera samtliga EU-migranter? Det är polisens skyldighet.

Det är uppenbarligen något mycket lurt här, och det står helt klart att fastighetsägaren inte fullgjort det som kan krävas av denna. Därmed kan fastighetsägaren ställas till svars för nedskräpningen.

A: Skrivelse 2015-03-03 från Kronofogden till Industrigatan i Malmö AB om avhysning 12/3.

B: Hindersbevis 2015-03-04 för de tre svaranden.

C: Skrivelse 2015-03-05 från Kronofogden till Industrigatan i Malmö AB om att svarande ej kunnat avhysas (bl a pga felstavade namn). Med uppmaningen; ”Återkom gärna med besked om hur ni vill att målet ska fortskrida.” där fastighetsägaren sedan inte åtkom.

A

Kronofogden
Verkställighet Syd och Utland
Kenth Persson
010-578 45 25

Underrättelse
Sökt handräckning
Datum
2015-03-03

Malmö stad
Miljöförvaltningen
Ink. 2015-04-17
D:nr. 548:01614-14/6

Dnr U-8038-15/1250

Industrigatan i Malmö AB
c/o Newsec AM AB, Dockplatsen 12
211 29 MALMÖ

Underrättelse om sökt handräckning
Sökande
Industrigatan i Malmö AB
c/o Newsec AM AB, Dockplatsen 12
211 29 MALMÖ

Svarande
140621*3544
Konstatins, Elena Philip
**

Förpliktelse

Kronofogdemyndigheten förpliktar Robert Stoyan, Larissa Miclescus och Elena Philip Konstatins att omedelbart avlägsna sig och sina fordon och övriga tillhörigheter från fastigheten Brännaren 19, Industrigatan, MALMÖ

Tid för förrättning: Torsdagen den 12 mars 2015 kl 13.00-13.30

Plats för förrättning: Fastigheten Brännaren 19, Industrigatan, MALMÖ

Ni som sökande uppmanas att själv, eller genom ombud, närvara vid förrättningen.
Om handräckningen inte kan verkställas på grund av att ni uteblir, kan målet komma att avslutas utan vidare åtgärd.

Övriga upplysningar
Kostnader som inte kan tas ut av svaranden ansvarar ni som sökande för. Om det blir nödvändigt får uppkomna kostnader tas ut genom utmätning.

Kenth Persson
Kronofogdemyndigheten


B

Kronofogden

Verkställighet Syd och Utland
Kenth Persson
010-578 45 25

Hindersbevis
2015-03-04

Redovisning av delgivningsförsök och åtgärder

22-32060-15/1 Interimistiskt beslut

Den söktes namn
Elena Philip Konstatins 140621*3692

Delgivningsförsök i ärendet har tidigare skett via brev och påminnelse/-er till svarandens adress/-er.

Utförda åtgärder
Svaranden har sökts på följande bostadsadresser utan att anträffas

Adress
På fastigheten Brännaren 19,
Industrigatan, Malmö. Den sökte är okänd.
Se även ”Övriga uppgifter”
2015-03-04 kl 08:30

Ingen känd arbetsgivare
Surrogatdelgivning har inte varit möjlig

Övriga uppgifter
Den sökte har eftersökts med hjälp av tolk. Tolken uppger att den söktes namn ej kan vara rätt stavat. Bokstaven K finns ej i det romaniska alfabetet. Ska i så fall vara C. På platsen Industrig 19, Malmö har Eu-migranter, i huvudsak romer, slagit upp ett ”läger”. Uppskattningsvis vistas 100 till 200 Eu-migranter på denna plats. Den sökte efterfrågades bland 25-30 personer som fanns på platsen. En person uppgav att den sökte återvänt till Rumänien. Övriga tillfrågade hade ingen kännedom om den sökte. Sökanden uppger att namnet hämtats från tidningen City.

Malmö 2015-03-04
Kenth Persson

————————–

Kronofogden

Verkställighet Syd och Utland
Kenth Persson
010-578 45 25

Hindersbevis
2015-03-04

Redovisning av delgivningsförsök och åtgärder

22-32060-15/2 Interimistiskt beslut

Den söktes namn
Larissa Miclescus 140621*3544

Delgivningsförsök i ärendet har tidigare skett via brev och påminnelse/-er till svarandens adress/-er.

Utförda åtgärder: Svaranden har sökts på följande bostadsadresser utan att anträffas

Adress
På fastigheten Brännaren 19,
Industrigatan, Malmö. Den sökte är okänd.
Se även ”Övriga uppgifter”
2015-03-04 kl 08:30

Ingen känd arbetsgivare
Surrogatdelgivning har Inte varit möjlig

Övriga uppgifter
Den sökte har eftersökts med hjälp av tolk. Tolken uppger att den söktes namn ej kan vara rätt stavat. Bokstaven S sist i namnet ska ej vara med. På platsen Industrig 19, Malmö har Eu-migranter, i huvudsak romer, slagit upp ett ”läger”. Uppskattningsvis vistas 100 till 200 Eu-migranter på denna plats. Den sökte efterfrågades bland 25-30 personer som fanns på platsen. En person uppgav att den sökte återvänt till Rumänien. Övriga tillfrågade hade ingen kännedom om den sökte. Sökanden uppger att namnet hämtats från tidningen City.

Malmö 2015-03-04
Kenth Persson

——————————

Kronofogden

Verkställighet Syd och Utland
Kenth Persson
010-578 45 25

Hindersbevis
2015-03-04

Redovisning av delgivningsförsök och åtgärder

22-32060-15/3 Interimistiskt beslut

Den söktes namn
Robert Stoyan 1406211*3536

Delgivningsförsök i ärendet har tidigare skett via brev och påminnelse/-er till svarandens adress/-er.

Utförda åtgärder: Svaranden har sökts på följande bostadsadresser utan att anträffas

Adress
På fastigheten Brännaren 19,
Industrigatan, Malmö. Den sökte är okänd.
Se även ”Övriga uppgifter”
2015-03-04 kl 08:30

Ingen känd arbetsgivare
Surrogatdelgivning har inte varit möjlig

Övriga uppgifter
Den sökte har eftersökts med hjälp av tolk. Tolken uppger att den söktes namn ej kan vara rätt stavat. Bokstaven y i namnet Stoyan ska i så fall vara bokstaven i. På platsen Industrig 19, Malmö, har Eu-migranter, i huvudsak romer, slagit upp ett ”läger”. Uppskattningvis vistas 100 till 200 Eu-migranter på denna plats. Den sökte efterfrågades bland 25-30 personer som fanns på platsen. En person uppgav att den sökte återvänt till Rumänien. övriga tillfrågade hade ingen kännedom om den sökte. Sökanden uppger att namnet hämtats från tidningen. City.

När vi var på väg från platsen kommer en person fram och uppger att personen, som vi söker, med namnet Robert Stoyan, ej är han. Jag ber honom att legitimera sig. Personen legitimerar sig och av handlingen framgår att denna person heter Stoian Robert-Brebenel, född 1995-03-22. Vidare lämnar han sitt telefonnummer. Tolken uppger att namnet i våra handlingar Robert Stoyan är förnamn. Eftersom jag ej kan identifiera personen med de uppgifter som finns i föreläggandet med mål nr 22-32060-15/3 kan delgivning ej ske, Stoian Robert-Brebenel uppger vidare att han idag kommer att återvända till Rumänien, eftersom hans moder blivit sjuk.

Jag återvände någon timme senare till fastigheten Brännaren 19, Industrigatan, Malmö för att fästa ”Underrättelse Sökt handräckning” på trådstängslet som omger platsen där den eftersökte eventuellt befinner sig. Personen Stoian Robert-Brebenel (samma person som nämnts ovan) kommer då fram till mig och på dålig engelska säger att det kan vara honom jag söker. Jag överlämnar då föreläggandet i mål nr 22-32060-15/3 samt Underrättelse Sökt handräckning till honom. Stoian vägrar att kvittera att han mottagit handlingen. Jag vet ej om han vägrar att skriva under eller att han ej kan skriva.

Någon timme senare blir jag uppringd av en person som heter Christian Egerblad. Egerblad uppger att han representerar en avdelning inom Skånes Stadsmission som hjälper Eu-migranter. Vidare att det inte är rätt person som mottagit föreläggandet.

Med ovan uppgifter, som underlag, anses den sökte Robert Stoyan ej ha kunnat delges.

Malmö 2015-03-04
Kenth Persson


C

Kronofogden
Betalningsföreläggandeenheten (SHR)
Lena Magnusson
Tel 010-577 64 54 /Fax 010-5776455

Förfrågan
2015-03-05

Målnummer
22-32060-15

Kronofogdemyndigheten
BOX 3070
831 03 ÖSTERSUND

C/O NEWSEC AM AB
Nils Kjellerup
DOCKPLATSEN 12
211 19 MALMÖ

Sökande
556346-4113 INDUSTRIGATAN I MALMÖ AB

Svarande
140621*3692 ELENA PHILIP KONSTATINS
140621*3544 LARISSA MICLESCUS
Med flera svarande

Idag har meddelanden om hinder för delgivning inkommit i detta målet. En av anledningarna verkar vara att svarandena inte är rätt namngivna/identifierade. Återkom gärna med besked om hur ni vill att målet ska fortskrida.

/Lena MagnussonKlicka här för en större bild
Se även bl a;
Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö


Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *