Minst 15,5% av flyktingar begår brott…

Minst 15,5 procent av flyktingarna har dömts för brott, fått strafföreläggande (böter) eller åtalsunderlåtelse (”prick” i belastningsregistret), mindre trafikförseelser är ej inräknade. Pga brister i statistiken – förutom det självklara att alla brott inte upptäcks eller leder till straff – förmodas andelen vara högre.

För gruppen arbetskraftsinvandrare är andelen minst 2,6 procent.

Varför högre andel brott bland invandrare?

Orsaken till att invandrare förekommer ofta i brottsstatistiken beror framför allt på att de är fattigare och lever under sämre socioekonomiska förhållanden än infödda svenskar, enligt forskning från Stockholms universitet.
Jerzy Sarnecki försöker dölja brott som begås av flyktingar

Nolltolerans för brott?

Samtidigt kan man tycka att dessa omständigheter inte är relevanta om man beviljats uppehållstillstånd som flykting. Kan man verkligen ha ett skyddsbehov om man begår lagbrott i det land som ska ha räddat personen från hemska omständigheter? Kanske nolltolerans mot brott borde gälla för denna kategori?

Någon diskussion om brottsstatistiken bland flyktingar och hur brotten ska kunna stävjas lär inget politiskt parti (utom SD) föra upp på dagordningen.

Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2015-03-04

Brottslighet bland invandrare borde oroa alla politiker

Var femte invandrare från Irak och Somalia tagna för brott” skriver Dagbladet, en av Norges stora dagstidningar (17/6). I Norge bor runt 17.000 somalier och 19.000 irakier.

17,8 procent av invandrarna från Afrika, 13,8 procent från Central- och Sydamerika, 13,6 procent från Asien, 10,4 procent från Östeuropa  registrerades för brott under 2001-2004. Även invandrares barn hade högre brottsaktivitet.
6,1 procent av alla norrmän begick något brott under mätperioden. Invandrare från Norden, Västeuropa och Nordamerika begick brott i lägre grad än så.

Invandrare från Irak, Somalia, Iran och Marocko begår flest brott

Ursprungsländer med högst procentandel gärningsmän var Irak (23,6 procent), Somalia (21,8), Iran (19,4) och Marocko (18,1). På andra sidan spektret finns ursprungsländer som Kina (5,9) och Filippinerna (4,7 procent).

Samtliga våldtäkter utförs av invandrare

Oslopolisen har i flera år presenterat våldtäktsstatistik och funnit att samtliga överfallsvåldtäkter med kända gärningsmän de senaste fem åren begåtts av invandrare.

Våldsbrott och egendomsbrott vanligast bland invandrare

Egendomsbrott och våldsbrott är de kategorier där skillnaderna är störst mellan invandrare och norskättade. Andelen straffade är 2,3 gånger så stor i stöldbrotten (18,7 mot 8,4 per 1000 invånare) och 2,1 gånger så stor i våldsbrotten (9,5 mot 4,5).

Sysselsättning och bostad påverkar inte

Vare sig sysselsättning eller bostadsförhållanden tillmäts någon större förklaringskraft av rapporten.

En vanlig föreställning – att trauman från inbördeskrig skapar laglöshet – tycks motsägas av resultaten. Invandrare från Somalia är i betydligt högre grad registrerade för brott än de lika krigsdrabbade invandrarna från Sri Lanka (9,7 procent), för att ta ett exempel.

Sverige har samma problem som Norge

Det visar sig därmed att Norge har ungefär samma problembild som Sverige. Brottsförebyggande rådets två utredningar (1996:2 samt 2005:17) om brottsligheten bland personer födda i Sverige och i utlandet har t o m gett värre resultat. I den tidigare rapporten hade t ex 26,9 procent av invandrarna från Nordafrika varit skäligen misstänkta för brott under mätperioden, och i den senare mättes motsvarande till 24,1 procent.

I Sverige kan man snarare göra rubriker på ”var fjärde” än på ”var femte”, med andra ord.

Invandrare mest överrepresenterade vid grövre brott i Sverige

Den senaste svenska mätningen gav vid handen att överrepresentationen i registrerad brottslighet för utrikes födda var 2,5. Ännu högre när det gäller grövre brott: överrepresentationen var 4,2 i kategorin dödligt våld och försök till mord och dråp, samt 5,0 vad gäller våldtäkt och försök till våldtäkt.

Sett till antalet brott, i samtliga kategorier, som begicks under mätperioden stod utrikes födda och barn till utrikes födda för sammanlagt 40 procent, enligt Brå. Kunskapsläget är därmed tämligen gott.

Utvisning om brott begås

Utvisning ses i många fall som omöjligt – situationen i exempelvis Somalia eller Irak anses vara för kaotisk.

I Danmark är förslaget på väg att bli verklighet, men regeringen får nog räkna med att bli grundligt kritiserad för att eventuellt ha brutit mot internationella konventioner. Och då har regeringen ändå undantagit uppenbart tvivelaktiga utvisningsfall.

En annan tanke är att dra ner på flyktinginvandringen, som ju i hög grad präglas av oordnade förhållanden.

Om inte brottsligheten i sig är nog för att få igång politikerna, hur konstigt det än kan låta, borde väl åtminstone fruktan för politisk turbulens vara det?Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2011-06-25


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *