Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Miljöförvaltningen i Malmö har anmält nedskräpningen i kåkstaden i Malmö som miljöbrott och dömt ut tomten som olämplig för boende och övernattning. Chefsåklagare Stefan Göransson har dock meddelat att han inte tänker inleda någon förundersökning pga att ”det är uppenbart att brottet inte går att utreda”.

Red’s kom:
Det här visar att det är inte bara privatpersoner som per automatik får beskedet ”Förundersökning har lagts ner på grund av att brott inte kan styrkas”, eller liknande. Detta oavsett hur enkelt det än är att utreda såväl som att styrka brottet. Rättssäkerheten är låg i Sverige.

Överprövning begärd av Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har begärt överprövning av beslutet, i sista hand av Riksåklagaren.
– Brottet pågår och det finns misstänkta på platsen, säger Andrea Dalhammar, jurist på miljöförvaltningen.

Oskyldig part drabbas

Miljöfövaltningen ställer kraven gentemot fastighetsägaren, pga den bristfälliga lagstiftningen, istället för dem som begår brotten, dvs EU-migranterna.
– Den bygger på att det ska finnas en identifierbar adressat, säger Andrea Dalhammar.

Problemet är bara att den gällande lagstiftningen inte stöttar den grundlagsskyddade äganderätten och markägaren kan inte avhysa EU-migranterna utan stöd av Kronofogden. Och Kronofogden kan inte avhysa någon utan att namn (”personuppgifter”, men personnummer behövs inte, det är en direkt felaktig uppgift som spritts av media!) finns på alla som ska avhysas – vilket förutsätter att de som ska avhysas frivilligt vill uppge sina namn. Polisen i Malmö vill varken ta reda på namn eller se till att de EU-migranter utvisas som inte kan styrka att de följt regelverket för den fria rörligheten inom EU.

Till dags dato har Kronofogden inte avhyst en enda EU-migrant av alla de hundratals som brutit mot lagen i Malmö.

Hemlig plan för rivning av kåkstaden innan sommaren

SkD skriver;
Men det finns tankar om hur kommunen – miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten – ska kunna hantera problemen kring den olovliga campingen om fastighetsbolaget kan visa att man gjort allt man kan för lösa det själv (då det kan vara en fördel om fastighetsägaren lyssnar på mitt råd att sätta upp en skylt om ”obehöriga äga ej tillträde”).
– Vi håller på att arbeta fram en plan just nu. Blir olägenheterna tillräckligt stora måste de flytta. Vi kan inte ha en sommar med ett läger där, det går inte.

Red’s kom:
Det låter lovande, och återstår att se om denna plan fungerar. Om lagen så uppenbart inte fungerar, finns det i regel vägar förbi genom att utnyttja luddigheterna i lagen! Problemet är att det nog aldrig kommer att gå att få polisen till att upprätthålla lagen. Men kommunen måste ovillkorligen ta sitt ansvar för detta samhällsproblem och samarbeta med fastighetsägaren för att få till en snabb lösning.

Mer info om kommunens hantering av kåkstaden kommer inom kort!

Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-04-09Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *