Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö

Sveriges Radio skriver;

Igår slog Länsstyrelsen fast att tältlägret på Industrigatan inte behöver tömmas – EU-migranterna får bo kvar där.

Red’s kom:
Inte mycket rätt här.

• För det första så är EU-migranternas kåkstad i Malmö inte ett ”tältläger. Kåkstaden består av byggnader/hus/skjul, husvagnar, husbilar och andra former av bilar där tiggare övernattar. Senast jag kollade fanns det endast ett tält (fler bilder kommer snart att läggas ut här).

• För det andra slog inte Länsstyrelsen fast att kåkstaden inte behöver tömmas och ej heller att EU-migranterna får bo kvar.
Länsstyrelsen hade inga synpunkter om att Miljöförvaltningens beslut i sak var fel. Länsstyrelsen hade bara en personlig åsikt – utan att kunna ange någon grund i något regelverk – om att ockupanten av den privata marken – Căldăraru Gheorghe – först måste identifieras innan han kunde avhysas på de korrekta grunder som Miljöförvaltningen angivit.

• För det tredje så har Miljöförvaltningens beslut om förbud vunnit laga kraft för alla utom den påstådda (förmodligen fiktiva) person som via aktivister överklagat beslutet. Det innebär att om Miljöförvaltningen så önskar kan de med nu hjälp av polis avhysa alla i kåkstaden utom den påstådda rom som överklagat via aktivister.

Miljöförvaltningen, som tidigare meddelat förbud för lägret, kommer nu överklaga beslutet.

Miljöförvaltningen beslutade av miljöskäl att 150 EU-migranter skulle avhysas från kåkstaden

Miljöförvaltningen i Malmö har tidigare beslutat att lägret med cirka 150 EU-migranter måste tömmas med hänvisning till miljöbalken. Några av sakerna man tagit upp är att det är hälsofarligt att bo i tältlägret och att bland annat eldröken från lägret är farlig för miljön.

Mer hälsofarligt att EU-migranter avhyses från sin olagligt ockuperade mark?

I våras överklagades beslutet till Länsstyrelsen av jurister på Centrum för sociala rättigheter. I sin överklagan har Centrum för sociala rättigheter bland annat skrivit att det är mer hälsofarligt för EU-migranterna om de tvingas lämna lägret och istället hamnar på gatan.

Länsstyrelsens beslut saknar stöd i regelverk

Nu har Länsstyrelsen slagit fast att Miljöförvaltningens beslut är felaktigt, eftersom man inte namngett de personer det riktar sig mot, när man kommunicerade om förbudet i tältlägret. Därmed går det inte att avvisa personerna, om man inte vet vilka som ska avvisa, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

Red’s kom:
Här ska det då understrykas att Länsstyrelsen först på juridisk grund kommer fram till att identifiering inte behövs, men sedan beslutar de – med personligt tyckande som grund (alltså utan referens till regelverk) – att identifiering krävs för avhysning.

Länsstyrelsen bemötte heller inte ett enda argument från Miljöförvaltningen om varför identifiering av ockupanter inte behövs.

Det är uppenbart att Länsstyrelsen hade en förutbestämd åsikt i saken och sedan försökte de anpassa sitt beslut efter denna åsikt.

Stadsjurist beklagar att Länsstyrelsen inte beaktade själva sakfrågan

– Länsstyrelsens beslut kommer inte som en överraskning. Vi behöver få vägledning till vad som gäller, eftersom det inte står klart i lagstiftningen om namn ska anges på beslut till exempel. Men det är olyckligt att Länsstyrelsen inte kom in på sakfrågan på det vi har anfört i övrigt i beslutet, att det är en ohållbar situation på fastigheten, säger Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist på Miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut

Miljöförvaltningen kommer nu överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö.
– Det förtydligar vilka åtgärder vi kan göra och inte göra. Det här är ett nytt fall, säger Andrea Hjärne Dalhammar.

Not.
Nyheter som denna tas sällan upp i lokala tidningar, särskilt inte Sydsvenskan som har ett väldigt selektivt urval av vilka nyheter om EU-migranter det ska skrivas om. Det blir i regel ur EU-migranternas och aktivisternas synvinkel, med i huvudsak känslofrågor och väldigt lite faktafrågor.
Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-06-18

Se även bl a;
Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad

Miljöförvaltningen i Malmös yttrande för överklagande av avhysning av EU-migranter!


Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3


Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *