Migrationsverket: Fördubblade väntetider för asylsökande

Väntetiderna fördubblas. De som fått asyl fastnar på privata förläggningar.
De varningarna framför Migrationsverkets chef Anders Danielsson, som räknar med att 60 000 asylsökande snart bor i tillfälliga boenden runt om i Sverige.

105 000 asylsökande 2015

Sedan han blev generaldirektör för Migrationsverket i april 2012 har 180 000 personer sökt asyl i Sverige.
Anders Danielsson utgår från att i år ta emot ytterligare 105 000 personer som söker asyl i Sverige.
– Vi måste ge alla dessa människor tak över huvudet och mat för dagen, säger han.
– Det är en jätteapparat. Vi får ökade resurser i form av mer personal, men de ska först rekryteras, utbildas och tränas. Det tar tid.

Från 5 till 10 månader att besluta ett asylärende

Under Anders Danielssons tid på Migrationsverket har flyktinginvandringen mångdubblats. Om antalet handläggare ökat i samma takt skulle verket ha mer än 8 000 anställda. I fjol tillkom 1 400 anställda. I år väntas ytterligare 1 000 personer anställas så att arbetsstyrkan i höst överstiger 6 000 personer.
– Idag tar det fem månader att komma till beslut i ett asylärende. Vi ser framför oss att det snart tar uppemot tio månader.

Migrationsverkets lägenheter och privata asylboenden

En längre väntan ökar trycket på asylboendena:
• Migrationsverket hyr platser åt 30 000 personer i vanliga lägenheter.
• Verket har ordnat husrum åt 180 000 personer som tillfälligt bott på privata asylboenden.
• Inom kort inleds ännu en upphandling för att ersätta 15 000 boendeplatser.
• Senare i år behövs ytterligare 9 000 platser.

350 kr per asylsökande och dygn

I höst väntas 60 000 asylsökande bo i tillfälliga boenden runt om i landet. Det rör sig om allt från lägenheter och vandrarhem till hotell och ombyggda sjukhem. Men de tillfälliga boendena kostar staten stora pengar trots att kostnaden för logi och tre mål mat inskränker sig till 350 kronor per person och dygn.

Statligt drivna flyktingförläggningar billigare

Anders Danielsson vill föra över fler asylsökande till statligt drivna flyktingförläggningar:
– Vi har själva utrett frågan. Och nu ska Statskontoret försöka hitta en statsfinansiell lösning.
– Det bör bli betydligt billigare att staten uppför, äger och driver anläggningar än att vi hyr av privata bolag på korta kontrakt.
En lösning är att Migrationsverket driver asylboenden i nedlagda regementen och andra statligt ägda fastigheter. En annan att bygga modulhus på statlig mark.

Så säger Anders Danielsson om att det ställs krav på mindre generösa flyktingregler:
Den dag besluten i så fall verkställs bör politikerna inte peka på våra deportationer och fråga om vi saknar hjärta. Står riksdagen då bakom min rygg?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-03-02

18 miljarder extra till Migrationsverket

Ungefär 10 000 fler personer per år väntas söka asyl jämfört med den tidigare prognosen, som gjordes i juli förra året. Totalt räknar man nu med nästan 350 000 asylsökande de närmaste fem åren.

Red’s kom:
Lite märkligt, eftersom en tidigare uppskattning legat på 450 000 asylsökande under denna period. Det innebär alltså att Migrationsverket nu av okänd anledning spekulerar i att antalet asylsökande kommer att trappa av från år 2016. Eller kan det vara så att detta är Migrationsverkets strategi för att få mer pengar successivt?

Sammanlagt hamnar kostnaden för myndigheten på runt 157 miljarder kr de närmaste 5 åren till och med 2019, vilket är en ökning på drygt 18 miljarder från den senaste prognosen.

Hyreskostnader, ekonomiskt bistånd, hälso- och sjukvård

Den större delen av de extra pengarna ska gå till ersättningar till kommunerna för bland annat hyreskostnader, ekonomiskt bistånd och hälso- och sjukvård.
– Flyktingsituationen skapar jättestora utmaningar. Det absolut viktigaste är att hantera boendefrågan, där finns ingen ”quickfix” utan det krävs långsiktiga lösningar, säger Anders Lundbeck, ekonomidirektör på Migrationsverket.
Migrationsverket vill utöka antalet boendeplatser i egen regi, i stället för att hyra platser på privatägda boenden.

Fördubbling av antalet asylsökande

Sedan 2011 har antalet asylsökande fördubblats, vilket lett till längre handläggningstider. Därför ska man nu satsa mer på sysselsättning under tiden som den asylsökande väntar på besked.
– Det kan vara arbete, praktik, språkstöd, sådant som underlättar för asylsökande om de sedan får uppehållstillstånd, säger Anders Lundbeck.KLicka här för att gå till artikeln i DN

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *