Media söker desperat förklara bort att SD är Sveriges största parti

Under den obegripliga rubriken ”Säg tiggare, det räcker” (det är möjligt att texten ”för SD” fallit/tagits bort på slutet, men det gör ändå inte rubriken mer begriplig) skriver Gunilla Grahn-Hinnfors sina okunniga åsikter;

Enkla svar på komplicerade frågor?

I dagens polariserade debattklimat räcker det med enkla svar på komplicerade frågor.

Red’s kom:
När i Sveriges historia har politiker gett annat än ”enkla svar”? Varför skulle SD ha mer krav på sig än samtliga övriga partier?

Konkreta förslag leder till fler väljare

SD vill stänga gränsen och belönas med ökat väljarstöd i GP/Sifo.

Red’s kom:
Det visar att ett konkret förslag till lösning på problem är avsevärt bättre än inget förslag överhuvudtaget och att låta problemen växa fritt.

SD har aldrig sagt att de vill stänga gränsen, men SD förstår i alla fall att problemen måste lösas innan de blir helt olösbara.

Migrationsfrågor skapar dilemma för de partier som vill undvika dessa frågor

Det här året har den svenska samhällsdebatten totalt dominerats av ett enda ämne: migration. Det skapar ett dilemma för alla partier, utom Sverigedemokraterna.

Red’s kom:
Mer korrekt uttryckt: Att migration debatteras skapar ett dilemma för alla partier som försöker undvika problemställningarna och som inte vill följa folkviljan. Alltså för alla partier utom SD.

INGEN INTEGRATIONSPOLITIK
Partierna har under många år nu förutsatt att det svenska folket inte skulle begripa att inget parti har någon fungerande integrationspolitik. Men lögner och bedrägeri fungerar bara till en viss gräns.

Idag vet alla med det absolut minsta förnuft att partierna bara räknat med att allt skulle lösa sig av sig själv och att ingen skulle förstå alla de samhällsproblem som invandringen leder till.

Det är märkligt att partierna – även om det varit med starkt stöd av det vänsterstyrda media – lyckats hålla en så stor del av befolkningen i okunskap under så lång period.

Vad kan partierna göra om de inte vill förlora förtroendet helt?

Om de andra sju partierna försöker tala om något annat än flyktingar och tiggare verkar de tondöva och hoppar de på invandringsspåret tycks det enda resultatet bli att SD växer ytterligare.

Red’s kom:
Om de sju handlingsförlamade partierna (S, MP, V, M, C, FP, KD) vill vända trenden att SD växer måste dessa sju partier;
• tänka långsiktigt
• omedelbart sluta försöka föra befolkningen bakom ljuset.

Självklart fortsätter SD växa så länge de sju partierna;
• fortsätter vara oärliga
• inte vågar säga annat än politiskt korrekta saker
• bara ägnar sig åt att kritisera SD (och göra som bl a Stefan Löfven & Magdalena Andersson och kalla SD för fascister)
• saknar konstruktiva förslag
• vägrar följa folkets vilja
• låter sig skrämmas av en liten grupp okunniga vänsterextremister.

Som statsvetare Sören Holmberg säger; Vill de etablerade partierna få tillbaka sina väljare så finns det bara en lösning och det är att ändra sin politik. Det är det enkla svaret, eftersom folket åsiktsröstar.

Vilket mätinsitut är mest trovärdigt?

I GP/Sifo når SD nytt rekord. Siffran 17,8 procent är inte i närheten av YouGovs omdiskuterade siffra från i torsdags, men placerar ändå partiet på en trygg pallplats bland de tre största.

Red’s kom:
Media gör allt för att försöka tona ner resultatet på 25,2 % för SD i YouGovs mätning, som är ”omdiskuterad” bland vänsterstyrda media och vänsterextremister. Att YouGov är det mätinstitut som lyckats pricka in valresultaten för SD bäst i de två senaste valen vill det vänsterstyrda media och vänsterextremister inte nämna. Istället försöker de desperat – på sätt som aldrig tidigare i historien förekommit för något mätinstitut – nedvärdera YouGovs resultat.

Sifo har, å sin sida, presenterat mätresultat som varit rent åt skogen felaktiga för SD i de två senaste valen.

Gunilla Grahn-Hinnfors vill utgå från den undersökning som ger SD lägst resultat
Gunilla Grahn-Hinnfors refererar till denna undersökning, som ger SD det lägsta resultatet av alla undersökningar. Inte ens i Aftonbladets undersökning, ”Sverige tycker” har SD ett så lågt resultat som 17,8 %.

Det kraftigt vänsterstyrda Aftonbladets mätning via Inizio (webbundersökning 11-19 augusti 2015) visar följande;
• Socialdemokraterna: 25,5 %
• Moderaterna 21,4 %
• Sverigedemokraterna: 20,8 %
Aftonbladets undersökningsresultat ”råkar” alltid ge Sverigdemokraterna ett antal procent lägre (och Socialdemokraterna ett antal procent högre) än vad det sedan blir i valresultaten.

YouGov och Aftonbladet/Inizio har i grunden samma teknik (självrekryterad webbpanel dit man får anmäla sig) för att rekrytera personer som svarar på undersökningar, med den inte helt oviktiga skillnaden att Aftonbladet/Inizio hämtar sina personer i stor del från det vänsterstyrda media.

Opinionsundersökningar Augusti 2015

 (Val 2014) YouGov GP/Sifo Aftonbladet/Inizio Sentio
S (31%): 23,4% 26,3% (-0,8) 25,5% (-1,8) 23,5% (-0,6)
MP (6,9%): 6,4% 7,6% (+1,0) 8,8% (+-0) 6,4% (+-0)
V (5,7%): 6,8% 6,5% (+0,3) 8,7% (-0,2) 7,5% (-1,1)
Fi (3,1%): 2,8% 1,7% (-0,7) 1,9% (-0,2) 2,3 (-0,1)
SD (12,9%): 25,2% 17,8% (+2,6) 20,8% (+2,9) 23,4% (+0,1)
M (23,3%): 21,0% 24,5% (-0,5) 21,4% (-2,9) 21,1% (+0,3)
C (6,1%): 5,6% 6,1% (-1,8) 8,6% (+0,6) 7,8 (+1,1)
FP (5,4%): 4,4% 4,7% (-0,1) 4,2% (+0,2) 4,6% (+0,2)
KD (4,6%): 3,7% 4,0% (-0,1) 4,5% (+1,4) 2,0 (-1,1)
Övriga: 0,8% 0,9% (-0,1%) 0,4 (-1,0)

S+MP-regeringen har sedan valet 2014 tappat nästan 7 procentenheter. Alliansen har tappat 0,7 procentenheter. SD har ökat med nästan 8 procentenheter (en ökning med över 60%), enligt Aftonbladet (och med utgångspunkt från Aftonbladets missvisande augusti-undersökning till nackdel för SD).

Tillägg: Den 29/8 ger Novus SD 18,6% (S=25,8%, M=23,8%).

Allt tydligare för väljarna att de etablerade partiernas invandringspolitik drabbar Sverige hårt

Det intressanta är att SD har nått den positionen utan att presentera någon ny politik.

Red’s kom:
Varför skulle SD behöva ”presentera någon ny politik” när man för den politik som en klar majoritet av befolkningen önskar? Det räcker alldeles utmärkt att allt fler medborgare inser att övriga partiers invandringspolitik inte är hållbar för landet, och att välfärden därav minskar konstant, för att SD ska fortsätta växa.

SD inte Sveriges största parti?

I sitt väldigt långa Almedalstal kom Jimmie Åkesson inte med många nyheter. Det mest spektakulära han sa var att SD skulle bli Sveriges största parti. Där är vi inte, men trenden att SD växer är otvetydig.

Red’s kom:
Där är vi idag, även om Gunilla Grahn-Hinnfors lever i förnekelse. Det är lite märkligt att bara utgå från att det undersökningsinsitut som misslyckats i sina prognoser inför valen, och det mätinsitut av alla som ger SD lägst resultat, är det som vi ska lita på mest.

Frågan är bara om de sju övriga partierna vill lära sig av andra länder, där man kan se att den strategi som andra länders partier haft inte fungerat alls. Ju mer de etablerade partierna försöker förtrycka ett växande parti som följer folkviljan desto färre röster får dessa ”förtryckarpartier”.

Folket vill ha minskad invandring och tiggeriförbud

Så vad vill SD? Efter att under en tid ha försökt att bredda politiken, till bl a äldreomsorg, har SD under det senaste året framför allt koncentrerat sig på sin gamla huvudfråga: invandring. Partiet vill minska invandringen med 90 procent och förbjuda tiggeri. I många väljares ögon verkar detta räcka långt.

Red’s kom:
Det är i alla fall odiskutabelt avsevärt bättre än något som de sju övriga partierna har kommit med. Antingen gör alliansen eller vänsterblocket mycket snart en helomvändning i invandringspolitiken och EU-tiggarpolitiken eller så är det ett faktum 2018 att SD är Sveriges största parti.

Att som SD ha ett mål att flykting – och anhöriginvandringen ska minska med 90% är väl ett bra mål att ha? Att detta sedan inte är möjligt så länge SD inte har drygt 50% av rösterna är en annan sak, men det är i alla fall ett mål.

Inget annat parti har något annat uttalat mål än att flykting- och anhöriginvandringen ska öka, tillsammans med tillhörande problem.

Dålig ekonomi och hög arbetslöshet

Inte minst som vi befinner oss i en tid med våldsamma konflikter och extremt stora flyktingströmmar i olycklig kombination med en europeisk ekonomi som inte tar fart och en hög arbetslöshet som biter sig fast. SD kommer med ett enkelt svar: stäng gränsen.

Red’s kom:
Vi vet alla (utom de okunniga vänsterextremisterna), oavsett hur mycket de etablerade partierna försöker dölja detta och ljuga medborgarna rakt upp i ansiktet, att det är omöjligt för den europeiska ekonomin att ta fart – och att arbetslösheten bara kommer att öka – så länge dessa enorma resurser läggs på att ta emot och försörja fattiga från i huvudsak fem länder. Nu dessutom EU-tiggare.

Vad krävs från partierna i migrationsfrågor?

De andra partierna måste ha bra svar på väljarnas oro när det gäller migration.

Red’s kom:
Inte bara ”bra” svar. Svaren om invandrare och EU-migranter måste vara;
• tydliga
• konstruktiva
• leda till markant färre invandrare
• leda till markant färre EU-tiggare
• vara ärliga (alla lögner måste upphöra omedelbart)
• leda till konkreta och otvetydigt verkningsfulla åtgärder i god tid innan 2018.

Invandring/integration viktigaste frågan för svenska folket

Invandring/integration har sedan i januari 2014 gått från sjunde till tredje plats bland de frågor som svenska folket rankar som viktigast, enligt Novus mätningar. Frågan är central, men långt ifrån den enda.

Red’s kom:
Frågan om invandring/integration har faktiskt gått till nästförsta plats i undersökningar som är mer överensstämmande med verkligheten, och ligger kanske på första plats idag.
Se; Integrationen nu nästviktigaste frågan för väljarna

Och i Novus undersökning i juni 2015 visade det sig att 76% i Sverige tycker som SD i invandringspolitiken;
Novus juni 2015: 76% i Sverige tycker som SD i invandringspolitiken

2015-06-30 visade en Sifo-mätning att 65% av befolkningen var missnöjda med S+MP-regeringens invandringspolitik;
Invandringspolitik, 65 % missnöjda med regeringen – SVT manipulerar resultat

Men i verkligheten är det naturligtvis en betydligt högre andel än 65% som ogillar S+MP-regeringens invandringspolitik och handlingsförlamning när det gäller alla problem som EU-tiggare genererar. Ett mer verklighetsnära resultat är 90% missnöje.

Moderaternas integrationsförslag väcker ilska

Så hur försöker de två största partierna att rycka åt sig debattinitiativet? I sitt Almedalstal relanserade Anna Kinberg Batra begreppet utanförskap. På Moderat-prosa heter det numera ”det nya utanförskapet” och det ska botas med en förstajobbet-anställning riktad till unga och nyanlända.

Red’s kom:
Kan förslag som åsidosätter behoven bland svenska medborgare till förmån för andra länders medborgare göra annat än väcka ilska?

M har också föreslagit tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav.

Red’s kom:
Det låter kanske bra i ord, men är naturligtvis högst otillräckligt.

Socialdemokraterna saknar konkreta förslag – bara käbbel

Socialdemokraternas Stefan Löfven lägger å sin sida mycket krut på frågor som brukar förknippas med M. I sitt sommartal uppehöll sig Löfven länge vid brottslighet, oro och ordningsfrågor. I Almedalen försökte han införa ett nytt ord: utvecklingsmoral, som verkade handla om att alla behöver skärpa sig och anstränga sig mer.

Red’s kom:
Bara svammel och försök att manipulera medborgarna. Det lurar ingen normalt tänkande människa.

Slagkraftiga och trovärdiga förslag i budgetdebatt

Om några veckor är det budgetdebatt i riksdagen. För både S och M är det en ödesstund. Båda partierna behöver komma med slagkraftiga och trovärdiga förslag.

Red’s kom:
Några sådana ”slagkraftiga och trovärdiga förslag” lär vi inte se i annat än frågor som få intresserar sig för. Precis som det fungerat tidigare.

Stefan Löfven måste presentera en jobbpolitik som ska sänka den svenska arbetslösheten till Europas lägsta inom fem år.

Red’s kom:
Vi vet med 100% säkerhet att det är uteslutet att Stefan Löfvén skulle presentera något sådan trovärdig jobbpolitik.

Och Anna Kinberg Batra har det inte så mycket enklare. Hon ska stoppa väljarströmmen från M till SD, hålla ihop partiet och visa att M är ett vasst oppositionsparti, men ändå släppa igenom en rödgrön minoritetsregerings budget.

Red’s kom:
Att stoppa väljarströmmen till SD från M gäller lika mycket (eller mer) från S. Det är egentligen inte så svårt, men då måste Moderaterna göra det som de fruktar mest, dvs inleda samarbete med SD, alternativt anamma SD’s politik.

Men när Moderaterna släpper igenom den rödgröna budgeten – enligt decemberöverenskommelsen – så är frågan om det finns något som kan rädda Moderaterna och de övriga allianspartierna.

En nyanserad debatt är vad vänsterblocket fruktar mest

För sju av rikdagens partier väntar en stentuff höst. Inte nog med att de måste få fram handlingskraftig politik. De behöver också få till ett samtalsklimat som ger utrymme för en mer nyanserad debatt.

Red’s kom:
En nyanserad debatt fruktas framförallt av vänsterblocket. Det är uteslutet att vänsterblocket skulle ge utrymme för en mer nyanserad debatt i invandringspolitiken. Det kommer helt enkelt inte att hända.

GP/Sifo: Tre tendenser

• Centern minskar
Framgångstrenden för Annie Lööf har brutits.

• SD – Det nya arbetarpartiet
De som betecknar sig som arbetare röstar nu helst på SD. Där har partiet nästan 30 procent. I LO-gruppen är S fortfarande störst, med SD på andra plats.

• Stor koalition är liten
Om S och M skulle vilja bilda en koalition, lik den i Tyskland, skulle de få en mycket knapp majoritet: 50,8 procent.

Red’s kom:
För det första gäller det endast om;
– Den mest säkra undersökningen, dvs YouGovs, inte skulle stämma.
– Den minst säkra undersökningen, dvs Sifos, skulle vara korrekt (S = 26,3% och M = 24,5%).
– SD inte växer ytterligare, och det kommer SD givetvis att göra.

För det andra skulle en koalition mellan S och M resultera i början till slutet för såväl S som M. Även om de med en koalition lyckas lura medborgarna och därför lyckas hålla sig kvar under ytterligare 4 år, så skulle det definitivt vara slut för dessa partier efter detta. Är politikerna verkligen beredda att ta denna risk bara för att behålla sina jobb under ytterligare 4 år?

Sedan är det lätt att lura väljarna en gång, men det lär knappast fungera två gånger i rad. Om partierna inte i god tid innan valet 2018 avger ett heligt löfte om vem de kommer att regera tillsammans med så kommer det att trilla in många extraröster till SD i slutfasen av valet.Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2015-08-21YouGovs väljarbarometer augusti 2015
Undersökningen är genomförd av Yougov under perioden 14-17 augusti 2015. Sammanlagt har 1 527 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år.Sifo Augusti 2015
Se även bl a;
Sentio och YouGov pålitligaste opinionsinstitut – SD största parti

Valresultat 2014

Förutsägelse om riksdagsvalet 2018


Antalet flyktingar måste få diskuteras

Fakta är inte onda eller goda

Varje år är ett nytt rekordår för svenskt flyktingmottagande

Tre gånger fler asylsökande i Sverige som i övriga Norden tillsammans

Journalister mörklägger sanningen om invandrarna


Folkpartiets nya villkor för invandrare

Minska kostnaden för flyktingmottagandet föreslås av KD


Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *