Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Martin Valfridsson har haft regeringens uppdrag att utreda situationen för utsatta EU-migranter. En grupp som till största delen består av romer från Rumänien och Bulgarien som kommit till Sverige för att tigga.

En del av uppdraget har handlat om rätten till sjukvård för denna grupp. I sin utredning konstaterar han att landstingen gör olika i dag. Vissa tillämpar lagen om hälso- och sjukvård utan nödvändiga tillstånd och ger EU-migranter rätt till subventionerad vård enligt denna lag.

Red’s kom:
Det är en lag som inte inbegriper EU-migranter, men en uppenbart ogenomtänkt lag som dessutom i sig kan starkt ifrågasättas (precis som upphovsmännen Reinfeldt och Hägglund).

Lagen som tillkom för att ge tillståndslösa och papperslösa rätt till vård.

Red’s kom:
EU-migranter är inte papperslösa.

Lagen om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, SFS 2013:407, gäller sedan 1 juli 2013.

Den beskriver landstingens skyldighet att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård till vuxna personer som vistas i landet utan giltigt tillstånd. Det är samma subventionerade hälso- och sjukvård som till vuxna asylsökande, dvs vård som inte kan anstå. I det ingår också tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning.
Se: Riksdagen – lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407)

Andra landsting väljer att tolka lagen så att EU-migranter inte har rätt till subventionerad vård och skickar istället en faktura.

Red’s kom:
… till hemlandet. Som aldrig betalat en enda faktura.

Se: Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

I utredningen slår Martin Valfridsson fast att lagen som ger tillståndslösa rätt till sjukvård bara kan tillämpas i ”enstaka fall” för utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Utsatta EU-medborgare” = EU-migranter = romer

Var hittar Martin Valfridsson juridiskt stöd för denna åsikt att EU-migranter skulle ha rätt till subventionerad/gratis vård i ”enstaka fall”.

Lagstiftningen ger inte EU-migranter rätt till subventionerad vård

Varför kan inte hela gruppen utsatta EU-migranter få rätt till subventionerad vård?

Red’s kom:
Vilka EU-migranter är utsatta och vilka är inte utsatta?

– Det står inte så i lagstiftningen. Jag ser att landstingen är rätt pragmatiska i mycket av detta och framför allt att barn och gravida som är särskilt utsatta erbjuds den vård som behövs, säger Martin Valfridsson.

Red’s kom:
Varför ställer Sverige inte krav på Rumänien att ta kostnaden för sina medborgare istället för att svenska kommuners skattebetalare ska stå för vård av annat lands medborgare?

Riktlinjer för vård av EU-migranter

Han efterlyser en mer enhetlig lösning för hur sjukvården ska hantera EU-migranter som söker sjukvård och konstaterar att hälso- och sjukvårdspersonal har efterlyst riktlinjer för hur de ska tolka lagen.

Red’s kom:
Varför såg Martin Valfridsson inte till att dessa riktlinjer ingick i hans rapport?
Då skulle det i alla fall ha funnits något värde med rapporten.

Som det är nu har Martin Valfridsson inte gjort annat än att konstatera att EU-migranterna är ett problem och någon borde ta ansvar.

Hur tolka lagen? Statskontoret -> Regeringen -> Socialstyrelsen -> Landstingen -> ?

Statskontoret har uppmanat regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ge anvisningar till landstingen om hur de ska tolka lagen. Det är en uppmaning som får stöd av regeringens samordnare.
– Jag tror att det är bra om landstingen har en dialog med Socialstyrelsen i den här frågan, säger Martin Valfridsson.

Red’s kom:
Varför är detta inte fixt och färdigt sedan länge?
Varför har Sverige inte en regering som är handlingskraftig och ser till att lösa problem istället för att bara försöka glida undan hela tiden?Klicka här för att gå till artikeln i Dagens medicin, 2016-02-01
Se även bl a;
EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel


SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter


NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige
EU-medborgare utan EU-kort från annat EU-land ska betala hela kostnaden, inga subventioner.


Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media
Endast ett landsting/region i Sverige vet vad vården för EU-migranter kostar. Det är Västerbotten, som utfärdade fakturor på totalt 333 456 kronor till EU-migranter under 2014. Samtliga fakturor är obetalda.
Diskriminering att man låter ett specifikt EU-lands medborgare få förmåner som ingen annan får.
Uppsala har den mest generösa hållningen när det gäller vård för EU-migranter.
Blekinge låter svenska skattebetalare stå fullt ut för vården av EU-migranter.

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter
I Stockholm har landstinget slutat driva in skulderna för EU-migranter.
Det kostar Stockholms landsting omkring fyra miljoner kronor varje år i obetalda vårdfakturor från Rumänien.

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län
Eftersom EU-tiggare saknar pengar får istället regionen stå för kostnaden.
Regionen i Örebro har ingen kontroll över hur många räkningar som inte betalas.
Få av räkningarna för rumäner och bulgarer skickas från Sverige till Rumänien och Bulgarien.


Enbart akut vård för EU-migranter i Östergötland – Nya riktlinjer

Region Östergötland kritiseras för att de följer regelverk om sjukvård för EU-migranter


Uppsala subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping

Region Skåne ger EU-migranter gratis vård, men kan inte förklara varför


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige


Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?


Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen
Mänsklig rättighet att alla kan komma till Sverige och få gratis vård?

Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona


Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring


Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *