Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri

Det ska inte vara kriminellt att tigga anser Martin Valfridsson – regeringens samordnare för arbetet med utsatta EU-migranter. Martin Valfridsson utsågs i januari till nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare.

Tiggeri ska inte kriminaliseras?

Att göra det kriminellt att tigga är inte aktuellt, enligt Martin Valfridsson.

Red’s kom:
Notera här hur regeringens språkrör försöker vilseleda allmänheten.
Han använder sig av floskler (vilka sedan sprids vidare) som argument istället för att vara saklig och hålla sig neutral. Man blir t ex inte kriminell för att man går mot röd gubbe.
Martin Valfridsson för sin uppdragsgivares politik, och den är att Sverige inte ska göra som övriga länder i EU och förbjuda tiggeri i någon form, utan motivering.
Sedan vänder och vrider han på orden och försöker ge sken av att ett förbud av tiggeri är en kriminalisering av tiggeri. Så är det inte.

Det är högst anmärkningsvärt att han tar sig rätten att ha denna åsikt från start – bara för att det ingår i hans uppdrag att ha denna åsikt -, istället för att grunda sin åsikt på en objektiv utredning och sakliga argument.

– Straffrätten ska inte användas för att bekämpa fattigdom.

Red’s kom:
Här kommer det igen; ”att förbjuda tiggeri är att förbjuda fattigdom”.
Att förbjuda att stjäla är också att förbjuda fattigdom, enligt detta resonemang.

Som någon skrev;
Den retoriska figuren som ofta används i dessa sammanhang – att förbjuda fattigdom – är ohederlig och i sig bara ägnad att försvåra för den vanlige medborgaren se mer nyktert på problematiken.

Vad Sverige måste komma tillrätta med är inte primärt EU-migranternas tiggeri i sig, det är de för samhället mycket kostnadskrävande följdeffekterna samt försämring av välfärden i Sverige.

Förbud mot tiggeri som verktyg för att bekämpa fattigdom!
Dessutom befäster man bara tiggarnas fattigdom genom att tillåta tiggeri i Sverige, samt försvårar möjligheterna att hjälpa de fattiga i sina hemländer.

Inte heller är det aktuellt att göra det straffbart att skänka pengar till tiggare.

Red’s kom:
Återigen vänder och vrider Martin Valfridsson på orden för att medvetet försöka lura de mest lättlurade.

Det har aldrig varit på tal att straffbelägga ”att skänka pengar till tiggare”.

Däremot är det fullt rimligt att förbjuda stöd till EU-migranter direkt eller indirekt via skattemedel. Dvs så som Danmark gjort.
Det är våra pengar som används för att befästa tiggarna i deras fattigdom.

Att kriminalisera medmänsklighet skapar bara ett hårdare samhälle utan att lösa några problem.

Red’s kom:
Bara floskler. Det är inte ”medmänsklighet” som kriminaliseras! Ett förbud innebär inte per automatik ”kriminalisering”. Att ge pengar innebär heller inte per automatik ”medmänsklighet”, det kan likaväl vara motsatsen.

Självklart är det i allra högsta grad en del i problemlösningen att förbjuda tiggeri.

Inte organiserad brottslighet???

Martin Valfridsson säger också att det inte är organiserad brottslighet som ligger bakom tiggeriet.
– Visst får vi signaler om att individer utnyttjar andra för att tigga. Det rör sig inte om människohandel, men det är oroande och jag kommer titta närmare på om nuvarande lagstiftning täcker dessa problem.

Red’s kom:
Uppenbarligen har denna intervju med Martin Valfridssons gjorts innan Kalla faktas avslöjande om organiserat tiggeri och människohandel med tiggare. Men samtidigt så har det genom årens lopp funnits många bevis för att detta förekommer, så om Martin Valfridsson varit det minsta insatt i frågan skulle han också känt till detta redan innan Kalla faktas avslöjanden.

Redan 2009 dömdes en ligaledare till fem års fängelse för människohandel för att ha utnyttjat en man utan armar för tiggeri i Sverige. Fler rättsliga prövningar har följt därefter.

Att människohandel inte anmäls eller inte utreds är inte samma sak som att människohandel inte förekommer. Vi kommer aldrig att veta hur frekvent det är, men samtidigt kan det inte vara ett godtagbart skäl för att tillåta brott.

Som DN skrev 2015-05-15:
Bland EU-migranterna, romska såväl som icke-romska, finns också förövare. Där finns människor som utnyttjar andra för tiggeri eller prostitution. Där finns människor som begår andra brott, som mannen i Kalla fakta-reportaget som försöker få den hemvändande bussen att ta med ett stort antal stulna cyklar för avyttring i Rumänien. Alla EU-migranter är inte kriminella, men helt uppenbart finns en kriminalitet kopplad till migrationen.

Att det är grovt kriminella som organiserar tiggeriet är ett rykte som förföljt många som tigger, men både polisen och frivilligorganisationer som arbetar med utsatta EU-migranter säger att det inte finns något som tyder på en utbredd sådan verksamhet.

Red’s kom:
Nej, så är det bevisligen inte alls och vem har pratat om ”grovt kriminella”???
Hur kan Martin Valfridsson ljuga alla rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt?

Polis och frivilligorganisationer har ingen kunskap om detta (av naturliga skäl, eftersom det aldrig utretts), men polis och frivilligorganisationer är ändå bland dem som avslöjat kriminellt organiserat tiggeri.

Avhysningar måste få fortsätta

Martin Valfridsson anser att avhysning måste fortsätta att vara ett alternativ.
– Jag ser det som otänkbart att avskaffa rätten till avhysning. Det vore att upphäva äganderätten och lagen måste gälla lika för alla.

Red’s kom:
Varför diskutera en icke-fråga?
Det är bara en handfull vänsterextremister (om än högljudda) som förespråkar ett upphävande av äganderätten i Sverige till förmån för andra länders medborgare. Vi kan bortse från dessa vänsterextremister och koncentrera oss på relevanta frågor istället.

– Att avskaffa rätten till avhysning skulle i förlängningen leda till att vi återinför kåkstäder. Med detta sagt är det för tidigt att säga om regelverket är perfekt. Det är något jag tittar på.

Red’s kom:
Det där var väldigt luddigt formulerat.
För den som är det minsta insatt i regelverket och hur EU-migranter utnyttjar bristerna i regelverket för avhysning så är det uppenbart att äganderätten måste stärkas, och EU-migranternas ockupationer av svensk mark måste stävjas å det snaraste.

Det måste således till en lagändring som förenklar och snabbar upp avhysningar av de EU-migranter som anser sig ha rätt att ockupera mark i Sverige.Klicka här för att gå till artikeln i Dagens Juridik, 2015-05-13
Se även bl a;
S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp!


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


19 kommuner med EU-migranter som tvingas att tigga – Kalla Fakta avslöjar

Människohandel med tiggare i Sverige bekräftat… igen


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *