Mårten Schultz (SvD) menar att allemansrätten ger tiggare rätt att bosätta sig var de vill

Migrationsminister Morgan Johansson (S) vill göra det enklare att avhysa bosättningar på privat mark, ett förslag som främst riktar sig mot fattiga EU-migranter. Men SvD:s juridiska kommentator Mårten Schultz har en invändning mot förslaget: Allemansrätten gäller även tiggare.

Red’s kom:
Bara för att Mårten Schultz är okunnig om allemansrätten så innebär det inte att vi andra också är det.

ALLEMANSRÄTTEN
Formellt finns det inga rättigheter att bosätta sig var man vill. Allemansrätten tillåter att man får tälta något enstaka dygn i naturen – men inte i närheten av bostadshus – om man inte stör markägaren eller skadar naturen. Om man tältar i stora grupper med många tält måste man be markägaren om lov. Ställer man upp en husvagn ska man kontakta markägaren. De som bryter mot reglerna ovan gör sig skyldiga till egenmäktigt förfarande.

Allemansrätten gäller i övrigt inte i städer. Där ska lokala ordningsstadgar följas.

Det är ingen som sagt att allemansrätten inte gäller för EU-migranter. Men med tanke på omständigheterna kan det vara fördelaktigt att konkretisera regelverken samt att införa tydliga straff för nedskräpning, där dessa straff sedan effektueras i verkligheten, i motsats till hur det fungerar idag.

Får tiggeriet oss att glömma principer?

Det är något med tiggeriet som får många att glömma sina principer.

Red’s kom:
Nej, men det är något med tiggeriet som får samhället att stå handlingsförlamat mot de brott som EU-migranterna begår.

Mårten Shultz har inte förstått förslaget om förtydligande av regelverk

Flera partier driver uppfattningen att organiserande av det lagliga tiggeriet ska kriminaliseras. Att utnyttja personer i en utsatt ställning eller att tvinga dem att tigga är redan brottsligt.

Red’s kom:
Om Mårten Schultz satt sig in i frågan så skulle han sett att det handlade om att se över regelverket för att dels underlätta att upptäcka människohandel, och dels för att underlätta att stävja denna typ av brott. Mårten Schultz ger intryck av att vara mycket okunnig.

Det är nu organiserandet i sig som ska förbjudas. Vad det i sak ska innebära har varit svårt att få ett rakt svar på från förslagens företrädare. Av ordvalet att döma – organiserande – så tycks det vara samordning och funktionsfördelning av en helt laglig verksamhet som ska göras till ett brott.

Red’s kom:
Och där bekräftas Mårten Schultz okunnighet.

Är lösningen att ta bort alla lagparagrafer?

Det konstiga är att dessa idéer presenteras av politiker som i andra sammanhang betonar frihet som ett centralt värde och som med ryggmärgen är skeptisk mot statliga förbud. Principerna glöms bort i åsynen av en framstucken mugg med enkronor.

Red’s kom:
Mårten Schultz fortsätter att dra felaktiga slutsatser i sitt förvirrade resonemang.

Äganderätten ska respekteras

Ur ett rättsligt perspektiv är det förbudsfrågan som stått i centrum för tiggeridebatten. Men det finns även andra viktiga frågor. En av dessa rör hur de tillresta tiggarna bor. Även här finns det principiella frågor. Äganderätten förtjänar att respekteras. Det är inte tillåtet för någon att slå upp läger på min tomt och bosätta sig där under en längre tid.

Red’s kom:
En längre tid? Det är inte ens tillåtet under en minut, på avgränsat område intill hus! I skog och mark utanför staden medger allemansrätten under vissa omständigheter övernattning under ett par dagar.

Det är här lagen måste konkretiseras så att det inte blir möjligt att bara flytta en liten bit för att lura regelverket.

Om så sker är det viktigt, väldigt viktigt till och med, att staten har tillräckliga verktyg för att skydda min äganderätt. Om inte riskerar vi att människor tar lagen i egna händer.

Red’s kom:
Givetvis är en naturlig konsekvens av ett otillräckligt regelverk här, som utnyttjas av EU-migranter, att revolt uppstår.

Ger allemansrätten EU-migranterna rätt att göra vad de vill?

Men det finns en bortglömd princip som gör sig gällande här. En uråldrig tanke, som betraktas som bland det svenskaste som finns. Allemansrätten. Allemansrätten ger oss alla möjlighet att vistas i naturen, att plocka bär, att tälta i skogen. Den ger associationer till strövtåg, kvällsdopp i insjöar och lingonris.

Red’s kom:
EU-migranternas framfart kan leda till att allemansrätten kanske måste tas bort.Allemansrätt tiggare

Men allemansrätten är även juridik. Den är närmare bestämt en inskränkning i fastighetsägares (eller andra rättighetsinnehavares) självständiga makt att bestämma över sin egendom. Skogsägaren har inte rätt att köra bort mig när jag plockar svamp på hans ägor. Trots att det är hennes skog.

Red’s kom:
Sedan när har problemet med EU-migranternas bosättningar varit att de plockat svamp?

Allemansrätten gäller inte bara för svenska medborgare. Även människor från andra länder har rätt att ta del av svensk natur. Det här har redan tidigare har orsakat friktion när organiserade (!) grupper från andra länder kommit hit, till exempel för att plocka bär. Utgångspunkten är emellertid den som hörs redan av namnet: Alla män – och kvinnor – omfattas av rätten. Vilket för mig till min poäng.

Red’s kom:
Det är en poänglös poäng.

Det gäller även tiggare. Tiggare från andra länder omfattas också av allemansrätten. Det ger dem rätt att ta del av vår natur, vilket inkluderar att slå upp tält och övernatta. Denna rätt gäller även privat mark. Nu finns det naturligtvis viktiga begränsningar. Allemansrättens gränser i specifika fall är dock förvånansvärt svåra att bestämma. En av landets främsta experter i frågan, Bertil Bengtsson, behandlade ämnet i en rapport för Naturvårdsverket för tio år sedan. Rapporten ger god vägledning för den som vill fördjupa sig men visar också på oklarheterna. Vissa aspekter av allemansrätten är förhållandevis klara.

Red’s kom:
Allemansrätten behöver förtydligas. Men det går inte att blanda ihop EU-migranternas olagliga bosättningar med allemansrätten.

I allemansrätten ligger en tanke om respekt för naturen – att alla ska visa hänsyn och varsamhet i umgänget med naturen. Den som använder sig av allemansrätten måste undvika att orsaka skada på omgivningen och man får inte skräpa ned. Rätten att övernatta innefattar inte en rätt att slå upp läger på samma plats under en månad. Däremot torde allemansrätten tillåta att man tältar några nätter på samma plats, så länge det inte stör någon.

Red’s kom:
Vi som är det minsta insatta i frågan vet att EU-migranterna saknar respekt för detta regelverk.

Denna i sammanhanget ofta bortglömda princip gäller även tiggare. Åtminstone som lagen ser ut i dag.

Red’s kom:
Tiggarna följer inte regelverket för allemansrätten, och det finns därför anledning för politikerna att fundera på en justering av regelverket för att begränsa allemansrätten för andra länders medborgare (vilket politikerna i Sverige aldrig skulle våga nämna ens, pga rådande politiska korrekthet och de aggressiva attacker det skulle leda till mot dem som vill debattera möjligheten).

Eller så löser man alla problem genom att göra som andra EU-länder och inför någon form av tiggeriförbud. Det är den enklaste, snabbaste och definitivt billigaste lösningen.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-05-23
Not.
Läs gärna;
Gunnar Wiktorsson: Den grundlagsskyddade myten. Om allemansrättens lansering i Sverige. City University Press, 1996, ISBN 91-7564-084-7.

Se även bl a;
Mårten Schultz förstår inte varför hans svammel om tiggare och allemansrätten väcker reaktioner


Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

Är tiggarna ingen ohyra? Anders Lindberg, Aftonbladet, ute och snurrar igen

Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar

Mönsterås kommun förser EU-migranter med boplats, toalett och vatten, gratis


Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *