Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

Jag har till Miljöförvaltningen påpekat deras skyldighet att ta ansvar för industritomten på Industrigatan-Nobelvägen i Malmö och efterlyst utfärdande av vite mot markägaren. Något egentligt svar på detta har Miljöförvaltningen inte vågat ge, men nu verkar Miljöförvaltningen i alla fall ha tagit åt sig av mina skrivelser till dem (se Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö).

Ägaren till den tomt som bebos av ett stort antal EU-migranter avkrävs nu att städa upp och ta bort avfall från marken. Miljöförvaltningen har beslutat att ägaren – Granen fastighetsutveckling AB i Stockholm – senast om tre veckor måste ha städat upp marken och tagit bort allt avfall. Annars hotar ett vite på 50 000 kronor.

OBS!
Miljöförvaltningens stadsjurist skriver (11/3 2015) till mig:
Ägaren av den nu kvarstående fastigheten har inte agerat och har därför förelagts vid vite, att städa upp fastigheten inom tre veckor från mottagandet av beslutet. Ägarens fastighetsförvaltare har nyligen svarat och anser att föreläggandet ska upphävas, vilket vi inte avser att göra. Fastighetsägaren är dock ännu inte formellt delgiven, vilket krävs för att vi ska kunna gå vidare.”.

Miljöförvaltningens handläggare skriver;
Miljöförvaltningen har flera gånger under 2014 och 2015 tagit emot klagomål på nedskräpningen på er fastighet. Tillsyn har genomförts på plats. Miljöförvaltningen har också vid två tillfällen informerat er och begärt in information om vilka åtgärder ni som fastighetsägare har genomfört och vad som görs för att undvika framtida olägenheter. Ägare av intilliggande fastigheter har inom samma tid vidtagit åtgärder mot den nedskräpning som förekom där. Miljöförvaltningen var senast på plats den 10 februari i år och kunde konstatera stora högar med blandat hushållsavfall i framförallt det södra området på fastigheten. Skräp sågs spritt över i stort sett hela fastigheten”.

Handläggaren understryker att även om det är personer som olovligen uppehåller sig på tomten som skräpar ner men ”som svårligen kan identifieras och föreläggas” så kan fastighetsägaren göras ansvarig istället;
Att ni nu agerar, genom uppsättning av stängsel, för att framöver hindra obehöriga att få tillträde till fastigheten, minskar inte ansvaret att åtgärda befintlig nedskräpning.”.
Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-03-05Red’s kom:
En fråga som osökt uppstår är hur intilliggande markägare kunde avhysa tiggarna. Det kan ju inte gälla olika regelverk för olika markägare inom samma område. Dessutom framgår det aldrig vem som har ansvaret för att identifiera ockupanterna så att de kan avhysas. Är det markägaren? Är det Kronofogden? Är det polisen? Kan det vara någon annan än polisen som har detta ansvar? Polisen är ju de enda med nödvändiga maktbefogenheter för en sådan uppgift.

Sedan kan man tycka att det är oansvarigt av politikerna att skyffla över ansvaret på privata fastighetsägare för något som är ett nationellt problem.

Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22


Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *