Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Kåkstaden vid Industrigatan-Nobelvägen i Malmö, där flera hundra Eu-migranter bor, får vara kvar, enligt beslut av Mark- och miljödomstolen i Växjö.
Se: Mark- och miljödomstolens domskäl för att EU-migranter som ockuperar svensk mark inte kan avhysas

Miljöförvaltningen i Malmö kommer att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Miljöförvaltningen i Malmö har tidigare velat få bort det omstridda tältlägret med hänvisning till hälsorisker för migranterna i lägret och boende i området.

Red’s kom:
SR måste lära sig att Malmös kåkstad – där uppemot 400 EU-migranter bor i skjul, husvagnar, bilar och något enstaka tält – inte är ett ”tälttläger”!

Länsstyrelsen upphävde beslutet som sedan överklagades av  Miljöförvaltningen till Mark- och miljödomstolen i Växjö.
Red’s kom:
Se: Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad
och;
Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö

Men denna överklagan avslås nu alltså av Mark- och miljödomstolen som beslutar att tältlägret får vara kvar.

Miljöförvaltningen i Malmö har velat få bort det omstridda tältlägret och har fört fram att lägret innebär hälsorisker både för de som bor där och de som bor runtomkring.

I våras meddelade man om boendeförbud genom skyltar vid lägret och muntligen till flera personer som bor på platsen. Men man kunde inte redovisa namn eller personnummer på dem det gällde.

Red’s kom:
Kronofogden begär inte personnummer (av uppenbara skäl)!

Att det inte fanns några adressater som man vände sig till var skälet till att Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut, men miljöförvaltningen överklagade till Mark- och miljödomstolen som precis som Länsstyrelsen säger att det inte går att avvisa dem som bor där om man inte vet vilka de är.

Red’s kom:
Domslutet är absurt, men utöver detta så har Mark- och miljödomstolen tydligen inte uppmärksammat – eller tagit notis om – att överklagandet av Miljöförvaltningens beslut endast avsåg en enda person (en person som till råga på allt förmodligen är fiktiv och inte ens befinner sig i lägret). Därmed kan alla övriga EU-migranter avhysas oavsett om Miljöförvaltningens beslut är rätt eller ej och oavsett vad Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen tycker.

Mark- och miljömdomstolen tar ingen hänsyn till de sanitära missförhållandena i Malmös kåkstad

Enligt Miljöförvaltningen var beslutet väntat men man ser det ändå som ett erkännande att Mark- och miljödomstolen i sin dom skriver att ”Miljönämnden i och för sig haft anledning att ingripa mot de svåra sanitära missförhållandena som råder på platsen”.
– Själva sakfrågan tycker de inte att det är några problem med, för det finns ju jättestora sanitära förhållanden som inte riktigt är som de ska, säger Rima Dauod, enhetschef för enheten mark och vatten på Miljöförvaltningen i Malmö.

Ni har uppenbarligen inte kunnat identifiera de personerna på tomten innan ni gav beslutet. Hur ska ni lyckas med det nu då, om ni ska gå vidare?
– Exakt hur vi går tillväga kan jag inte svara på just nu. Vi får diskutera det här på Miljöförvaltningen.

Red’s kom:
Här finns det framförallt fyra viktiga saker att tänka på;

  1. Vad är det som säger att identifiering av de som ska avhysas överhuvudtaget kan krävas av kronofogden?
  2. Kommer Malmöpolisens arbetsvägran att fortsätta – där de inte vill utföra den av kronofogden önskade identifieringen – utan att någon högre instans (Polismyndigheten, f.d. RPS) ingriper och klargör för Malmöpolisen att de måste utföra sina arbetsuppgifter?
    Se: Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag att identifiera EU-migranter
  3. Kommer JO-anmälningarna av Malmöpolisens vägran att identifiera markockupanter som är romer att ge resultat?
  4. Varför låter inte Malmö stad avhysa samtliga EU-migranter i Malmös kåkstad som inte heter ”Căldăraru Gheorghe”? Miljöförvaltningens avhysningsbeslut har ju vunnit laga kraft för alla utom den påstådda person (”Căldăraru Gheorghe”) som står för överklagandet av Miljöförvaltningens beslut.

Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-09-28
Se även bl a;
Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1


Malmö stad handlingsförlamad i frågor om EU-migranter, många upprörda

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter


Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015


EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *