Lunds olagliga camping för EU-migranter ska beslutas om av fullmäktige

Det verkar som Anders Almgren (S), Lunds kommun, fått press på sig med anledning av sitt tidigare uttalande där han inte såg något problem med att bryta mot lagen:

Se: Anders Almgren (S) vill bryta mot dom om camping för EU-migranter

Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) kallar till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte för att legalisera det tillfälliga boendet för EU-migranter vid Källbybadet.

Enligt lagen hade socialnämnden inte rätt att besluta om den tillfälliga boplatsen för EU-migranter som i början av november öppnades på Källby camping. Eftersom beslutet är av principiell natur borde det ha fattats av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Det kom förvaltningsrätten fram till i veckan.

Anders Almgren (S) kallar till extramöte den 17/12

Förvaltningsrättens beslut innebär att det nu saknas laglig grund för beslutet om den tillfälliga boplatsen. Kommunledningen vill dock inte avveckla boendet i förtid.

Red’s kom:
Det vet vi inget om. Det är så här långt bara Anders Almgren (S) som motsatt sig att gratiscampingen avvecklas i förtid, dessutom utan skäl för detta.

Därför kallar kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren nu till ett extrainsatt möte i kommunstyrelsen nästa torsdag, en och en halv timme före årets sista fullmäktigemöte.

Därefter ska frågan om den tillfälliga boplatsen tas upp i fullmäktige.

Anders Almgren (S) menar att domstolsbeslut är ”juridiska spetsfundigheter

– I stället för att fastna i juridiska spetsfundigheter hoppas vi att verksamheten på det här sättet ska kunna drivas vidare och sedan avvecklas på planerat sätt, säger Anders Almgren.

Red’s kom:
Om Anders Almgren (S) vill att beslut ska genomföras kan man fråga sig varför han är motståndare till att beslut tas i lagenlig ordning?

Anders Almgrens (S) brist på respekt för lagen är skrämmande.

Tror att det snabbaste sättet att lösa frågan är att kommunfullmäktige beslutar om att behålla olaglig camping

– Vi funderar vidare på ett eventuellt överklagande, men nu har vi prioriterat att lösa den praktiska frågan, och det här är det snabbaste sättet, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Det snabbaste sättet att ”lösa frågan” är att genast stänga ner den illegala gratiscampingen för EU-migranter. Vilka hinder skulle finnas för detta?

Om beslutet i kommunfullmäktige blir att fortsätta med gratiscampingen så kommer det naturligtvis att även för detta beslut begäras laglighetsprövning.

Det innebär tyvärr att Förvaltningsrättens beslut kommer efter påstått slutdatum för campingen, men det blir i alla fall en dom.

Anders Almgren (S) hoppas få stöd från oppositionen för att behålla olaglig gratiscamping för EU-migranter

Anders Almgren hoppas få delar av oppositionen bakom förslaget att låta EU-migranter som evakuerats från företaget Flextrus parkering bo på Källby camping till slutet av januari.

Red’s kom:
Om Anders Almgren (S) lyckas med detta så vet i alla fall väljarna att de kan lita lika lite på detta parti som på S, MP och V, vilket är en vinst i sig.

Anders Almgren (S) tycker att den olagliga gratiscampingen fungerat väl

– Man ska komma ihåg att det här är ett tillfälligt evakueringsboende bara för de utsatta EU-medborgare som under en längre tid hade bott på parkeringsplatsen. Det är också en verksamhet som har fungerat väl.

Red’s kom:
Ja, man ska komma ihåg att detta är en försörjning av en särskilt utvald grupp av utländska medborgare, där denna särbehandling lett till onödiga kostnader för skattebetalarna.

Fungerat väl? Man kanske kan tycka att något fungerar väl när det inte finns något som kan fungera dåligt. Men trots detta har det varit incidenter med t ex olagliga bosättningar utanför campingen och fordon som parkerats där de inte fick parkera enligt beslutet av Lunds kommun.

Moderaternas Christer Wallin vacklar i frågan

Oppositionsrådet Christer Wallin (M) skriver till Sydsvenskan att han inte automatiskt vill yrka på avslag till förslaget eftersom verksamheten redan pågår.
”Men vi får se vad vår fullmäktigegrupp säger”, skriver han.

Red’s kom:
Det är inget argument för något att verksamheten redan pågår!
Om Christer Wallin röstar ja till camping för EU-migranter innebär det att vad han sagt tidigare bara var meningslöst gnäll på vänsterblocket och att han inte står för sina åsikter.

Kommunfullmäktige Lund, ledamöter:
1. Lennart Prytz S Ordförande
2. Björn Abelson S Ledamot
3. Anders Almgren S Ledamot
4. Kenth Andersson S Ledamot
5. Peter Fransson S Ledamot
6. Lena Fällström S Ledamot
7. Elin Gustafsson S Ledamot
8. Anna-Lena Hogerud S Ledamot
9. Fanny Johansson S Ledamot
10 Monica Molin S Ledamot
11 Ann-Margreth Olsson S Ledamot
12 Jeanette Olsson S Ledamot
13 Mattias Olsson S Ledamot
14 Per Olsson S Ledamot
15 Stig Svensson S Ledamot
16 Christina Sjöström MP vice ordf
17 Emma Berginger MP Ledamot
18 Peter Bergwall MP Ledamot
19 Yanira Difonis MP Ledamot
20 Cecilia Emanuelsson MP Ledamot
21 Johan Lambreus Mattsson MP Ledamot
22 Ulf Nymark MP Ledamot
23 Joakim Månsson Bengtsson MP Ledamot
24 Teresia Olsson MP Ledamot
25 Hanna Gunnarsson V Ledamot
26 Görild Malmberg V Ledamot
27 Mats Olsson V Ledamot
28 Sven-Bertil Persson V Ledamot
29 Angelica Svensson V Ledamot
30 Cherry Batrapo FI Ledamot
31 Pernilla West FI Ledamot

1. Christer Wallin M Ledamot
2. Adrian Borin M Ledamot
3. Louise Burman M Ledamot
4. Mats Helmfrid M Ledamot
5. Dan Ishaq M Ledamot
6. Ronny Johannessen M Ledamot
7. Vera Johnsson M Ledamot
8. Louise Rehn Winsborg M Ledamot
9. Göran Wallén M Ledamot
10 Marcus Lantz M Ledamot
11 Felix Solberg M Ledamot
12 Jörgen Forsberg M Ledamot
13 Klas Svanberg M Ledamot
14 Holger Radner L 2:e v ordf
15 Philip Sandberg L Ledamot
16 Cecilia Barnes L Ledamot
17 Gunnar Brådvik L Ledamot
18 Lars Hansson L Ledamot
19 Mia Honeth L Ledamot
20 Ulf Nilsson L Ledamot
21 Lars V Andersson C Ledamot
22 Bernt Bertilsson C Ledamot
23 Inga-Kerstin Eriksson C Ledamot
24 Torsten Czernyson KD Ledamot
25 Agneta Lindskog KD Ledamot
26 Börje Hed FNL Ledamot
27 Marie Henschen FNL Ledamot
28 Anne Landin FNL Ledamot
29 Sverker Oredsson FNL Ledamot
30 Hans-Olof Andersson SD Ledamot
31 Matthew Bonnor SD Ledamot
32 Dragan Brankovic SD Ledamot
33 Ted Ekeroth SD Ledamot
34 Bo Kjellberg SD LedamotKlicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-12-11
Se även bl a;
KÄLLBY CAMPING:

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Begäran om Laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

EU-migranter ockuperar ny p-plats i Lund vid gratiscamping, betalar ej böter

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?

Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter upphävs av Förvaltningsrätten!


Kommer de EU-migranter som bor på gratiscamping i Lund att utvisas den 31/1 2016?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *