Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Sedan Sydsvenskan avslöjat att det redan finns ett beslut om bygglov för en boplats för EU-migranter vid Sankt Hans backar har stadsbyggnadskontoret fått in fyra överklaganden på beslutet (varav SD är en).

Överklagande om bygglov med som skäl att plats är olämplig för EU-migranters boende

Överklagandena som kommit in hittills hänvisar till att området används till rekreation och friluftsliv och att det därför är olämpligt med en boplats där.

Red’s kom:
• Ett beslut om att upplåta mark för utländska medborgare utan kostnad (eller till subventionerat pris) är inte förenligt med likabehandlingsprincipen som en kommun måste följa.

• Ett beslut om att upplåta mark för utländska medborgare är ej heller förenligt med kommunallagen som förhindrar en kommun att lägga resurser på andra kommuners (dvs även länders) medborgare.

• Dessutom har det inte gått rätt till när Lunds kommun väljer att inte med direktinformation upplysa närmast boende (kolonilotter) om sina planer.

Svårt att få gehör för överklagan från andra än närmaste grannar

Alla som känner sig berörda har rätt att överklaga ett bygglov. I praktiken är det dock svårt för andra än de närmaste grannarna att få gehör.

Red’s kom:
Man kan hoppas att de närmsta boende har uppmärksammat vad som pågår, med tanke på att Lunds kommun inte vill informera dem om sina planer att i deras närhet upprätta gratis boende för EU-tiggare.

Överklagan av bygglov kan ske fram till 2015-08-14

Besvärstiden går ut vid midnatt den 14 augusti. Först veckan därpå skickar kommunen in alla överklaganden till länsstyrelsen.

Det innebär att när tekniska nämnden den 19 augusti ska ta ställning till om bygget ska sätta i gång har länsstyrelsen ännu inte haft tid att ta ställning till ärendet.

Lunds kommun behöver inte invänta Länsstyrelsens beslut

Så länge länsstyrelsen inte har fattat beslut om inhibition har kommunen rätt att på egen risk sätta i gång arbetet. Det blir upp till tekniska nämnden att besluta om det blir så, säger nämndens ordförande Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
SLÖSERI MED SKATTEMEDEL
På egen risk”? Alltså på skattebetalarnas risk!

Detta innebär i praktiken att kommunen kan slösa bort skattemedel på något som kanske leder till avslag i Länsstyrelsen. Med tanke på hur oansvarigt Lunds kommun betett sig så här långt är det väl troligt att de ej heller i detta fall använder sakkttemedel på ett ansvarigt sätt gentemot Lunds medborgare.

2 POÄNG TILL EU-TIGGARE, NOLL TILL SVENSKA MEDBORGARE
Det går alltså utmärkt att olagligen ockupera mark och bygga en kåkstad som i Malmö, utan risk för EU-tiggare att varken bli avhysta eller att föreläggas med böter. 1-0 till EU-tiggarna.
Det går också utmärkt för en kommun att strunta i överklagande av kommunens beslut att – som belöning för att ha ockuperat mark – bygga upp två nya kåkstäder med skattemedel, utan att kommunen och dess politiker riskerar något annat än skattemedel. 2-0 till EU-tiggarna.

– Om man bygger ett hus vill man kanske inte börja innan överklagandet är klart. Men när det gäller en uppställningsplats för husvagnar är det ju ganska lätt att avbryta verksamheten om det skulle bli överprövat, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
På vilket sätt är det lätt att ”avbryta verksamheten”? EU-tiggarna kommer – precis som tidigare – inte att flytta frivilligt. Kommunen måste beställa en avhysning (med ytterligare kostnader). Och vart ska EU-tiggarna då flyttas, om de inte utvisas ur landet?

SD begär inhibition av Lunds kommuns bygglovsbeslut

Sverigedemokraternas ordförande i Lund, Ted Ekeroth, hänvisar till att beslutet strider mot gällande detaljplan och begär dessutom inhibition av bygglovsbeslutet, alltså att bygglovet inte ska gälla så länge överklagandet behandlas.

Red’s kom:
Vi vet att de jurister som arbetar med dylika frågor på Länsstyrelsen Skåne (länsassessor Maria Philipsdotter Svensson, länsassessor Erik Molander och rättschef Leif Nyberin) verkar stå på EU-migranternas sida (se Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad). Det är alltså inte troligt att Länsstyrelsen kommer att besluta om inhibition av vänsterblockets beslut (via Miljöpartiet) om bygglov. Tre-noll till EU-tiggarna.

Rättssäkerhet i Sverige?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-24
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *