Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds kommun tar på sig för mycket med den nya handlingsplanen för utsatta EU-medborgare. Det anser allianspolitikerna i socialnämnden.

Rödgrönrosa majoriteten i Lund beslutade anta handlingsplanen för EU-migranter

Den nya handlingsplanen antogs på onsdagens nämndmöte av den rödgrönrosa majoriteten i nämnden. Men allianspartierna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, röstade emot.

Red’s kom:
De rödgrönrosas sex röster (inkl. ersättare för Joakim Månsson Bengtsson);
• Sven-Bertil Persson (ordförande) – Vänsterpartiet
• Erik Hammarström (vice ordförande) – Miljöpartiet
• Joakim Månsson Bengtsson – Miljöpartiet
• Peter Fransson – Socialdemokraterna
• Eva S Olsson – Socialdemokraterna
• Yumna Ramadan – Feministiskt Initiativ
vägde i detta beslut tyngre än alliansens fem röster.

Handlingsplan rätt, innehåll fel

– Vi har inget emot en handlingsplan, däremot tycker vi att innehållet är fel. På de punkter vi har tagit upp har man utökat kommunens ansvar och det tycker vi är orimligt. Man har dessutom inte finansierat de satsningar som planen innehåller, säger Göran Wallén (M), andre vice ordförande i socialnämnden.

Kommunen finansierar en extra särskild jobbförmedling specifikt för EU-migranter

Bland de punkter som de borgerliga partierna är kritiska mot finns bland annat att kommunen ska starta ett resurscentrum där EU-migranter ska kunna få hjälp att hitta jobb.

– Det är inte vår uppgift att vara en arbetsförmedling. Dessutom kan man ifrågasätta var ska vi dra gränsen, vem ska man förmedla jobb till?

Att socialförvaltningen själv skulle starta ett resurscentrum och gå in och agera arbetsförmedlare för EU-migrander är dock ett missförstånd, menar socialnämndens ordförande Sven-Bertil Persson (V).
– Det är kanske inte alldeles tydligt formulerat. Vi beslutade på mötet i onsdags att diakonin beviljas medel, för lokaler dit EU-migranter kan komma och där kan de också ha annan kringverksamhet bland annat för dem som vill ha tillfälliga jobb. Jag tolkar det så att det är där man kan ha de aktiviteterna. Sedan kanske någon socialarbetare kommer och informerar om vart man kan vända sig för att hitta jobb, säger Sven-Bertil Persson (V).

Red’s kom:
Sven-Bertil Persson (V) tolkar den handlingsplan han precis beslutat om för tiggare i Lund – en grupp man har lite eller ingen kunskap om -, men en handlingsplan ska inte tolkas vad den handlar om precis efter att den beslutats om – om man sköter sitt uppdrag rätt.

Kommunen ska hålla lokal tom som beredskap för kallt väder och avhysningar

Alliansen tycker inte heller att det är kommunens uppgift att tillhandahålla en evakueringslokal för kallt väder eller om det blir fråga om att avhysa migranter från någon lägerplats.

– Att vi skulle ha en lokal stående tom tycker vi är en orimlighet. Vi ligger 30 miljoner back i socialförvaltningens budget. Vi tycker att man kan ta av de pengar som är avsatta av fullmäktige till ett härbärge, men att det inte ska drivas i kommunens regi utan i föreningsregi, säger Göran Wallén.

Men enligt Sven-Bertil Persson (V) är det inte frågan om att man ska dra över budgeten, allt som står i handlingsplanen ska täckas av de 700 000 kronor per år som avsatts för EU-migranter under tre år.
– Vi har inte mer pengar till det, sedan beror det på hur man räknar. Man ska inte sticka under stol med att det finns folk som jobbar med det här på socialförvaltningen, men de 700 000 går i första hand som bidrag till organisationer som jobbar med EU-migranter.

Red’s kom:
Här är tre allvarliga fel:

  1. Kommunen avsätter 700 000 kr/år på en särskild verksamhet för 50-75 tiggare som andra länder har ansvaret för.
  2. Okunniga aktivister (inkl. Joakim Månsson-Bengtsson i Socialnämnden), som inte heller har något begrepp om ekonomi, ska försörja andra länders medborgare med boende, mat och annat.
  3. Lunds kommun markerar inte tydligt att EU-migranterna inte är kommunens ansvar.

LUNDS KOMMUN FINANSIERAR SKATTEBEFRIAT TIGGERI
Som det är nu, där kommunen beslutat att lägga 700 000 kr/år på specifikt EU-migranter som tigger markerar kommunen istället att de inte har för avsikt att göra något för att minska strömmen av EU-migranter och att man vill locka fler tiggare till Lund.

Det är viktigt att förstå att de 700 000 kronorna/år bara är en liten del av kostnaderna för EU-migranterna i Lund. Den verkliga kostnaden vet ingen (eftersom ingen vill räkna på detta), men denna kostnad för Lunds skattebetalare kan ligga på 3-5 miljoner kr per år (eller mer). Utan att det tillför ett vitten för skattebetalarna.

Kommunens ansvar för EU-migranters bosättningar – skapar kåkstäder som i Malmö

Göran Wallén tycker också att handlingsplanen går för långt när det gäller det kommunala ansvaret för de tillfälliga bosättningar som uppstår.

– Enligt handlingsplanen vill man ju helst inrätta bajamajor och duschmöjlighet och det menar vi är orimligt, vi får kåkstäder om vi skulle godkänna sådana saker, säger Göran Wallén.

Sven-Bertil Persson (V) håller med om att det kan finnas invändningar mot bajamajor;
– Det beror på vilka platser det handlar om. Är det platser en bit ut, så tror jag inte risken är så stor för kåkstäder.

Red’s kom:
En bit ut? I 100 % av de bosättningar som bildas av EU-migranterna finns det risk för att mer eller mindre permanenta kåkstäder byggs upp. Det existerar inga bosättningar som inte är på behörigt avstånd från tiggarplatser.

– Men det är en situation där det inte finns några mallar. Vi försöker ligga i framkant när det gäller att man inte etablerar sig på ställen där man inte får vara och då handlar det om att informera. Vi har inte lösningar på allt men det finns en beredskap.

Red’s kom:
Det finns endast en beredskap i Lund för att stödja EU-migranter, det finns ingen beredskap eller handlingsplan för att avvärja riskerna med EU-migranterna eller för att ge EU-migranter ett stöd som inte bara är en kostsam akuthjälp.

Det saknas mallar för det mesta här i livet. Men det innebär inte bara för detta att det är ok att göra fel.

Endast socialnämnden involverad i handlingsplan för EU-migranter

Alliansen är också kritisk till att det bara är socialnämnden som inbegrips i handlingsplanen, eftersom flera andra nämnder också berörs.

Men enligt Sven-Bertil Persson (V) har man skickat ut handlingsplanen på remissrunda till berörda nämnder och förvaltningar och det finns ett samarbete.

Red’s kom:
Uppenbarligen finns det inget samarbete eftersom det inte är någon annan än socialförvaltningen och socialnämnden som haft åsikter om handlingsplanen.

Sven-Bertil Persson (V) poängterar att handlingsplanen ska utvärderas i oktober och då kanske en del formuleringar kommer att förtydligas.

Red’s kom:
Förtydligas”? Alltså anser Sven-Bertil Persson (V) att handlingsplanen ska fortsatt följas som den är.
Borde inte dessa förtydliganden – som vi här kan konstatera behövs redan nu – gjorts innan handlingsplanen godkändes och skattemedel slösas bort till ingen nytta?

Fortsättning på denna galna historia följer strax! Det blir bara värre!Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-06-22
Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Vänsterpartister; Martina Skrak, Sven-Bertil Persson, m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun


Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *