Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

Det var många Klostergårdsbor i Lund som ville ställa frågor till de bägge kommunalråden Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) om ett eventuellt boende för EU-migranter på Källbybadets camping.

När mötet började ville de bägge politikerna att SD-politikern Ted Ekroth skulle lämna lokalen eftersom han inte hörde till dem som bjudits in till mötet.

Red’s kom:
Är detta ett civiliserat beteende av politiker? De beter sig som små barn i trotsåldern; ”Du får inte leka i min sandlåda”.

Hur detta tajta par, Almgren & Berginger, agerar här ligger helt i linje med hur S+MP betett sig hela tiden, där de gör allt för att dölja så mycket som möjligt för oppositionspartierna såväl som för de boende i Lund.
Se t ex: Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

S+MP försöker på alla sätt de kan undvika ett demokratiskt förfarande i kommunen. Det handlar för dem bara om minsta möjliga insyn för minska möjligheten för andra att se de oändligt många bristerna i deras uppenbart virriga och ogenomtänkta tankegångar och därigenom undvika kritik.

Det fanns ingen som helst anledning att utvisa SD ur lokalen… i alla fall inte om Almgren och Berginger inte har något att dölja… vilket de uppenbarligen har.

Det handlar om en fråga som i allra högsta grad berör samtliga Lundabor. Ingen kan eller ska undanhållas information.

De saker som oroar Klostergårdsborna mest när det gäller campingen är hur kommunen ska kunna undvika att andra EU-migranter kommer till campingen och bor i sina bilar på parkeringen vid området.
– Det har vi faktiskt inte tänkt på, men det är något vi måste ta med i planeringen, sade Anders Almgren och fortsatte:
– Campingen är enbart till för dem som nu bor vid Åkerlund och Rausing. Det är de människorna vi vill ge en möjlighet att stanna i tre månader på campingen.
– Men vad händer efter de tre månaderna? frågade en Klostergårdsbo.
– Det får vi ta ställning till då, men vi vill undvika att campingen blir en sorts fredad zon som det har varit vid Åkerlund och Rausing, svarade Emma Berginger.

Eftersom kommunen inte vill ha en upprepning av den situationen, ska man vara noga med att ta reda på vilka som ska bo på campingen.
– Vi kommer att identifiera alla som flyttar dit. Det ska bli ett krav enligt det förslag som ligger.

Det finns även en oro för nedskräpning i området.
– Det är något som vi får se till att det inte händer. De som flyttar dit ska få klara och tydliga regler för hur de ska sköta sig, svarade Anders Almgren.

Red’s kom:
Frågor utan svar:

MORALISKT RÄTT ATT LAGBROTT BELÖNAS AV KOMMUNEN?
Varför tycker S+MP att det är rätt och riktigt att lagbrott av EU-migranter belönas med att de försörjs av kommunens skattebetalare (till en kostnad av 93 000 kronor för det mindre alternativet – fyra husvagnar – och 186 000 kronor för det större – 12 husvagnar)?
EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation
och;
Skattemedel ska inte stödja EU-migranters tiggeri och vistelse i Sverige

Varför är en regelrätt avhysning från P-plats inte ett alternativ för S+MP?

BESLUT JURIDISKT KORREKT?
Varför vill S+MP inte göra en juridisk prövning om kommunens rätt att förse en särskild grupp utländska medborgare med gratis (alt. starkt subventionerat) boende? Inte minst med tanke på att det inte är en kommunal angelägenhet, att det innebär positiv särbehandling av en viss folkgrupp och att åtgärderna konkurrerar med privat verksamhet som vandrarhem, B&B, hotell, motell, etc.

IDENTIFIERING
Vad händer med de EU-migranter som vägrar identifiera sig, uppger falska identifikationsuppgifter eller vägrar lämna p-platsen vid Åkerlund och Rausing?
Vad händer om nya EU-migranter flyttar till P-platsen vid Åkerlund och Rausing?
Vem ska identifiera dem som flyttar till campingen och vilka identifieringskrav ska gälla?

Kommer de EU-migranter som försörjs av skattebetalarna att tvingas skriva på ett avtal för sin vistelse innan de får tillgång till gratiscampingen? Vad står i så fall i detta avtal?

UPPRÄTTHÅLLA ATT ENDAST BEHÖRIGA VISTAS PÅ CAMPINGEN
Hur ska kommunen undvika att andra EU-migranter kommer till campingen och bor i sina bilar på parkeringen vid området? Svaret från Anders Almgren (S) – ”Det har vi faktiskt inte tänkt på” – visar hur ofattbart ogenomtänkt detta förslag är.
• I skrivelsen från tjänstemännen står det t.ex. att ingen under 18 år ska få nyttja campingen. Hur ska det efterlevas och kontrolleras, undrade en i publiken? Svaret blev att att man ska etablera någon form av lista på de som bor där.
Hur ska man kontrollera vem som i så fall lämnar eller ankommer till campingen?

HUSVAGNAR
Det hävdas att EU-migranterna inte får ta dit sina egna husvagnar och inte heller får ha sina fordon på området. Vad är motiveringen till detta? Var ska EU-migranternas egna husvagnar/fordon placeras? Denna fråga besvarades inte heller.
Avser kommunen att ge pengar (skattemedel) till ”ideella föreningar (dvs Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund) för att köpa in husvagnar… eller för att hyra husvagnar? Eller var ska husvagnarna komma från (och till vilken kostnad)?

ORDNING OCH ANSVAR
Vilka åtgärder är planerade i det fall nedskräpning/miljöförstöring sker på området? Att de EU-migranter som flyttar dit ”ska få klara och tydliga regler för hur de ska sköta sig” är ju bara relevant i det fall dessa regler följs.
Hur ska dessa ”klara och tydliga regler för hur de ska sköta sig” se ut, punkt för punkt? Har dessa tagits fram? Vem tar fram regelverk? Ska dessa finnas skriftligt? På vilka språk? Vad gäller för dem som inte är läskunniga?
Enligt tjänstemännen ska man ej tillåta matlagning eller duschning på området. Hur upprätthåller man dessa regler? Vad händer om reglerna bryts, vem åtgärdar det då?
Var ska EU-migranterna laga mat/duscha? Var ska de tvätta?
• Ansvarsfrågan: Vem ansvarar för vad? S+MP pratade om någon blandning av ideella föreningar (vilket är en omskrivning av ”Joakim Månsson Bengtsson”, dvs Hjälp Tiggare i Lund + Crossroads Lund), kommunen och polisen, men hänvisade till att ideella organisationer ska driva boendet på campingen. Hur ideella organisationer ska kunna ta ett ansvar för ordningen på platsen kunde S+MP inte svara på.
Exakt hur ska det hanteras med de EU-migranter som inte följer det interna regelverket på campingen (nedskräpning, matlagning/öppna eldar, våld, förstörelse, etc)?

OKÄNT SLUTDATUM – INGEN PLAN FÖR VAD SOM SKA HÄNDA VID SLUTDATUM
Vilket slutdatum gäller? Almgren (S) och Berginger (MP) var tydliga med att det finns ett definitivt slutdatum, men ville inte säga vilket datum det var, utan det skulle bestämmas ”senare”. Så vad SDS rapporterat om att 2016-01-31 är ett definitivt slutdatum stämmer inte?
Exakt vad händer efter tre månader? Detta kan naturligtvis inte besvaras, som Emma Berginger (MP) gör med; ”Det får vi ta ställning till då”. Det är ju en av de mest grundläggande förutsättningarna för att överhuvudtaget påbörja en åtgärd av denna typ, även om den strider mot kommunallagen redan från start. En i publiken påpekade att sannolikheten för att kommunen skulle slänga ut EU-tiggarna i slutet av januari – under den kallaste perioden – var extremt liten, och var rädd för att campingen skulle permanenteras som kåkstad. Svar uteblev.
Exakt hur ska evakuering gå till och var ska EU-migranterna placeras då? Ska de fortfarande försörjas med skattemedel och i så fall under hur lång tid?

Utan en väl utarbetad plan för hur gratiscampingen för romer ska avslutas kan endast den politiker som är raktigenom ansvarslös gentemot medborgarna godkänna ett dylikt beslut!

KOMMUNENS ANSVAR FÖR ATT LAG UPPRÄTTHÅLLS
En i publiken påpekade att EU-migranterna, efter dessa 3 månader på campingen, måste utvisas ur landet eftersom de då har vistats i Sverige under minst så lång tid som den fria rörligheten inom EU medger (även om EU-migranterna redan innan brutit mot denna genom att de saknar egen möjlighet till försörjning). Anders Almgren (S) svarade att det inte är hans eller kommunens problem att utvisa folk. När samma person då frågade om det finns samarbete mellan kommunen, polis och Migrationsverket för att verkställa utvisningar av EU-migranter, uteblev svaren återigen.

I det fall Lunds kommun gör sig högst delaktig i EU-migranternas vistelse i landet – och dessutom har identifikationsuppgifter på alla – kan kommunen rimligtvis inte bara frånsäga sig ansvaret för att EU’s regelverk för den fria rörligheten följs. Därmed måste kommunen lämna tydliga garantier för att den EU-migrant som fortfarande vistas i landet efter tre månader anmäls till Migrationsverket för utvisning ur landet.

S+MP vill att Socialnämnden ska ta beslut istället för Kommunfullmäktige

Att det är just ett förslag som ska presenteras för socialnämnden på onsdag var de båda politikerna noga med att påpeka.
– Det här har tjänstemännen på socialförvaltningen tagit fram och det ska först till socialnämnden som sedan tar kontakt med fritidsnämnden som har hand om campingen om förslaget tas i nämnden, konstaterade Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Detta vill S+MP eftersom den vänsterstyrda Socialnämnden i Lund garanterar att deras vilja går igenom oavsett hur förslaget ser ut och oavsett vilka brister det finns.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-12
Se även bl a;
Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *