Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter

Idag beslutar politikerna i socialnämnden i Lund om en ny handlingsplan för utsatta EU-medborgare ska antas.

Socialförvaltningen ska arbeta för att 40-50 platser finns tillgängliga på härbärgen under årets kalla månader, och att det finns platser på härbärgen för särskilt utsatta personer även under resten av året.

Red’s kom:
EU-migranter som tigger i Lund bryter mot EU’s fria rörlighet när de vistas i Sverige utan att kunna försörja sig själva. Varför ska socialförvaltningen i Lund vara delaktig i detta brott?

Pengaregn till ideella organisationer och lokaler

För att lösa det ska socialförvaltningen samarbeta med ideella organisationer, men också aktivt försöka hitta lämpliga lokaler.

Red’s kom:
Det innebär att Lunds kommun inte gör det de är skyldiga till, dvs att verka i medborgarnas intresse. Bryter inte detta mot bl a kommunallagen?

Hitta lokaler för vad? Att användas hur?

Lunds kommun ska agera arbetsförmedling för EU-migranter

En annan punkt i förslaget är ett vägledningscentrum där socialförvaltningen kan hjälpa utsatta EU-medborgare att hitta jobb under tiden de befinner sig i Lund.

Red’s kom:
Ett tämligen hopplöst projekt att försöka hitta arbete åt EU-migranter som
• är analfabeter,
• i regel inte kan något annat språk än det romska
• saknar utbildning,
• aldrig haft ett arbete i sitt liv (förutom bärplockning, tälja bestick och liknande).
Det blir i bästa fall bara den typ av arbete som vi sett tidigare i media, med väldigt kortvariga extremt enkla arbeten med arbetsgivare som gärna vill få lite reklam i media. Speciellt illa att en kommun verkar för att minska möjligheten för ungdomar i Sverige att komma in på arbetsmarknaden.

Ett rejält slöseri med resurser som skulle kunnat användas till något meningsfullt istället.

Gissningar om antal och härkomst för EU-migranter

Enligt socialförvaltningens uppskattning finns det mellan 50 och 75 EU-migranter som vistas i Lund. För närvarande kommer den största delen av dem från Rumänien. En majoritet har inte för avsikt att stanna kvar i Lund utan befinner sig här under en kortare period.

Red’s kom:
Det är inget socialförvaltningen vet utan det är en gissning som du och jag likaväl kan göra, även om det säkert kan vara så. En ”kortare period” är dessutom väldigt vagt. Ett-två år kan också räknas som kortare period.

Rutin för uppsökande arbete

För att ingen ska fara illa under tiden de vistas i Lund, har socialförvaltningen tagit fram en rutin för uppsökande arbete, som särskilt fokuserar på hur eventuella barn som vistas här har det. Man ska också vara särskilt uppmärksamma på om det finns tecken på att några personer utnyttjas, eller utsätts för våld eller människohandel.

Red’s kom:
Som alltid annars finns det inga förslag för att hjälpa EU-migranterna långsiktigt. Allt handlar bara om att befästa och förlänga EU-migranternas fattigdom, med en rad av negativa konsekvenser för landets egna medborgare istället för att verka för en bättre långsiktig lösning för fattiga i andra länder.

Riktlinjer för avhysning av EU-migranter

I handlingsplanen finns också riktlinjer för hur man ska agera om det blir aktuellt att avhysa personer från en plats där de slagit läger. Där skriver man att socialförvaltningen ska ta fram förslag till lokal och handlingsplan för ett tillfälligt evakueringsboende.

Red’s kom:
Alltså inget annat än att man har ett förslag att ta fram ett förslag.

Samarbete mellan Lund och Malmö samt andra kommuner i Skåne om EU-migranter

Lunds kommun har påbörjat ett samarbete med Malmö stad och ska enligt den föreslagna handlingsplanen vara med och starta ett nätverk för skånska kommuner vad gäller arbetet med utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Vad innebär detta?Klicka här för att gå till artikel i SDS, 2015-06-17
Se även bl a;
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Lund ska hjälpa tiggare

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter


Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *