Luleå planerar öppna året-runt-boende för EU-migranter för 2 miljoner kr/år

Luleå kommun letar med ljus och lykta efter en lokal för ett permanent härbärge.

Det tillfälliga härbärget har hållits öppet mellan klockan 19 på kvällen och 10 på förmiddagen. På grund av de senaste dagarnas svåra kyla hålls det på fredagen, för tredje dagen, öppet dygnet runt.

Är det inte valfritt för EU-migranter om de vill stanna i Luleå?

– EU-migranterna ska inte tvingas ut när det är minus 30 grader. Det känns jättebra att kunna hjälpa dem genom utökat öppethållande, säger Annika Klefsjö, verksamhetschef vid individ- och familjeomsorgen på socialförvaltningen i Luleå.

Red’s kom:
Vem tvingar dem. Är inte EU-migranterna frivilligt i Luleå?

17 EU-migranter till 22 platser

Härberget har 22 platser och det har varit fullbelagt fram till jul. De senaste dagarna har 17 personer bott där.
– Några åkte hem till jul.

Luleå kommun har inte hittat lokal eller bulvaner

Kommunen har haft som mål att kunna öppna ett permanent härbärge nu i januari men har misslyckats med det.
– Det handlar om två saker. Vi måste hitta en rejäl lokal och vi måste hitta samarbetspartners som vill driva härberget. Det ska hållas öppet dygnet runt året runt och vara bemannat av personal, säger Annika Klefsjö.

Red’s kom: Svårt att stava till härbärge?

Permanent härbärge för ett 20-tal EU-migranter kostar skattebetalarna 2 miljoner kr varje år. Eller mer!

Ett beslut om permanent härbärge har tagits i kommunfullmäktige och riktlinjen är att det ska kosta kommunen 2 miljoner kronor per år.

Red’s kom:
Konsekvensen av detta beslut blir alltså att Luleå kommun blir högst delaktig i EU-migranternas brott mot EU:s rörlighetsdirektiv.

Se bl a: Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Kommunen jämför äpplen med päron

– Sedan måste summan anpassas till de reella kostnaderna. Vi har jämfört med verksamheter som Kvinnojouren och RIA Center som är lika storleksmässigt och som får samma typ av belopp.

Red’s kom:
Man jämför alltså med åtgärder för svenska medborgare och anser att en särskilt utvald grupp av utländska medborgare – romer som aldrig bidragit till samhället och aldrig kommer att göra det – ska få samma förmåner.

Svenska kyrkan tvekar… för första gången

Annika Klefsjö berättar att kommunen har haft en dialog om ett permanent härbärge med Svenska kyrkan sedan 2015. Att kyrkan inte tog på sig att driva verksamheten sedan anslaget på 2 miljoner kronor beslutats i fullmäktige beror enligt henne på att frågan inte förankrats i kyrkans politiska ledning.

Red’s kom:
Varför ska okvalificerad kyrklig personal nyttjas för detta? Kan det möjligen vara för att kommunen hoppas kunna slippa laglighetsprövningar av beslutet om Luleå kommun anlitar bulvaner på detta sätt?

Kyrkor saknar skrupler

Nu pågår en dialog med flera kyrkor och andra ideella verksamheter som Ett Luleå för alla och ett ideellt norrbottniskt nätverk.

– Vi ska träffas nu i januari. Uppemot 20 personer är engagerade, säger Annika Klefsjö.

Det tillfälliga härbärget stängs 2016-04-30

Det tillfälliga härbärget stängs den 30 april.

Permanent härbärge planeras öppna i oktober eller november 2016

Ett nytt mål är att kunna öppna ett permanent härbärge i oktober eller november när vintern kommer.

Luleå kommun hoppas kunna kringgå lagen genom att anlita okvalificerade bulvaner

– Luleå kommun ska inte driva härbärget utan bidra med ekonomiskt stöd till lokal, drift och delvis till personal. Sedan står det de som tar på sig att driva verksamheten fritt att söka bidrag från andra håll också, säger Annika Klefsjö.

Red’s kom:
Skulle inte 2 miljoner kr/år räcka för ett förse 20 EU-migranter med boende?

Vem annan än kommunen skulle vara så korkad att bidra med ännu mer pengar till detta projekt?
Speciellt med tanke på att dessa extremt märkliga satsningar så uppenbart inte för något som helst positivt med sig för någon part. Det är enbart ett stort slöseri av skattemedel som helt saknar förutsättningar att kunna för något gott med sig.Annika Klefsjö. Klicka här för att gå till artikeln i NSD, 2016-01-08

Se även bl a;
Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa. Samverkan mellan Luleå kommun, kyrkan och ideella organisationer

Kommunledningsförvaltningens yttrande om verksamhet riktad till hemlösa

Permanent året-runt-härbärge för EU-migranter i Luleå, 2 miljoner kr/år – i strid med lagen

Bevis för att Luleå kommun försöker dölja gratis boende till EU-migranter

Gratis permanent boende för EU-migranter i Luleå – Kommunen lurar medborgarna med bulvan!


Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa


Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Sverige går back 30 miljarder kr/år på medlemskapet i EU

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Svenska kommuner kan inte lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *