Linnea Swedenmark (Aftonbladet): Vi ska inte ens få diskutera tiggare

Under den märkliga rubriken ”Högern förstör Sverigebilden” skriver Linnea Swedenmark en ledare i Aftonbladet om bl a det fruktansvärda i att någon dristar sig till att ta upp frågan om hur EU-tiggare påverkar bilden av Sverige.

Vem har sagt att tiggare inte ska få synas och att rasism inte finns?

De obehagliga exemplen, som ledarsidorna på Dagens Industri och Svenska Dagbladet står för, visar vilken politik dessa opinionsbildare försöker bana vägen för. Tiggande människor ska inte få synas. Rasism finns inte.

Red’s kom:
• Ingen har någonsin sagt att tiggande människor inte ska få synas.
• Ingen har någonsin sagt att rasism inte finns.
Två helt galna slutsatser av Linnea Swedenmark baserat på absolut ingenting.

Det fanns inget konkret att opponera sig mot i det som skrivits, och därför måste Linnea Swedenmark hitta på påståenden som ingen sagt. De enda hon lurar med detta är de som vill låta sig luras, och för dem finns det nog ändå ingen hjälp.

Det enda som stod i DI var följande text;

Visit Sweden arbetar med varumärket Sverige som resmål. Enligt varumärkesplattformen ska Sverige förknippas med idel positiva ord som empatisk, omtänksam, engagerad och jämställd. Flera EU-länder tillåter inte tiggeri i det offentliga rummet. En fråga vi bör ställas oss är hur turisters bild av vårt välfärdsland påverkas när en del av gatubilden i svenska städer numera utgörs av utfattiga människor som ber om allmosor.

På vilket sätt är det ett ”bissart resonemang” att fråga sig hur turisters bild av Sverige påverkas av de EU-tiggare som skräpar ner/förorenar över hela Sverige?

Är inte en fråga som denna högst befogad? Varför skulle vi inte få ställa en sådan fråga?

Är det uteslutet att EU-tiggare kan påverka bilden av Sverige negativt?

Tiggare kan påverka bilden av Sverige negativt.

Red’s kom:
Ja, självklart finns det en klar risk för detta. Speciellt med tanke på att Sverige är känt för att ha en välfärd som gör att ingen behöver tigga, vi har inga kåkstäder (som nu byggts upp i Malmö) och vi har få eller inga tiggare som uträttar sina behov i parker, buskar, kyrkogårdar, etc.

• Varför skulle man inte kunna oroa sig över detta?
• Varför skulle man inte kunna föra ett resonemang om detta?
• Varför skulle man inte kunna diskutera något som kan påverka Sveriges ekonomi negativt?

Varför ska vissa frågor inte få diskuteras?

Turister som borde förknippa vårt välfärdsland med jämställdhet och omtänksamhet kan få en annan bild när de ser fattiga människor som vill ha pengar.

Det här bisarra resonemanget hade ledarsidan i Dagens Industri.

Red’s kom:
Nej, det var inget resonemang som ledarsidan i DI hade.
Det fanns bara en enda mening om detta, ställd i frågeform;
En fråga vi bör ställas oss är hur turisters bild av vårt välfärdsland påverkas när en del av gatubilden i svenska städer numera utgörs av utfattiga människor som ber om allmosor.

En väl befogad fråga. Man kan göra som normalt och ta åt sig av frågan och diskutera för och emot. Därmed kan man utifrån diskussionen komma fram till antingen en lösning på problemen, eller att att det inte är något som vi behöver fundera vidare på.
Eller så kan man göra som Linnea Swedenmark och kritisera att någon överhuvudtaget vill diskutera frågan. Dvs så som mentaliteten generellt är bland vänsterextremister. Frågor som de upplever känsliga ska inte ens få diskuteras.

Bottenrekord att fråga sig hur EU-tiggare påverkar Sverige?

Av många märkliga texter kring tiggeri måste det här slå något slags bottenrekord.

Red’s kom:
Bottenrekord? Det är starka ord bara för att någon vågat ställa en kort fråga.

Jag kan inte säga att Linnea Swedenmarks ledare om detta är bottenrekord eftersom det finns så väldigt många texter av vänsterextremister på samma låga nivå, men man kan i alla fall konstatera att Linnea Swedenmarks ledare – helt utan sans och förnuft – platsar i detta område.

Påverkas inte omgivningen av EU-tiggare?

Men det går i linje med att samma ledarsida i våras hade en ledare med rubriken ”Förbjud tiggeriet”. Även då lyftes det fram att omgivningen kan påverkas av tiggare.

Red’s kom:
Den optimala lösningen för alla parter är att förbjuda tiggeri. Inte för att ett tiggeriförbud i sig löser fattigdomen – även om det gör det avsevärt mer än vad tiggeri gör – utan för att det helt enkelt inte existerar någon lösning som är bättre för såväl EU-tiggare som för Sverige och dess medborgare.

Inget kan väl vara mer uppenbart än att tiggeriet – med tillhörande nedskräpning, miljöförstöring, uträttande av behov på allmän plats, risk för spridning av diverse sjukdomar, etc – påverkar omgivningen. Varför skulle man inte få nämna hur verkligheten ser ut?

Varför ska man inte kunna diskutera ett tiggeriförbud?

Dagens Industris text gör att det diskuteras kring förbud av tiggeri igen.

Red’s kom:
Linnea Swedenmark är märkbart oroad över att vänsterextremisterna inte lyckats helt strypa diskussionen om tiggeriförbud.

Vem har påstått att det inte är synd om EU-tiggare?

Det är tydligen oss det är synd om, inte människorna som lever i total fattigdom och misär.

Red’s kom:
Linnea Swedenmark svävar i det blå. Det finns ingen som hävdat att det inte är synd om människor som lever i fattigdom. Det har inte ens hävdats att dessa personer inte ska hjälpas. Frågan är bara om det ska göras på rätt eller fel sätt.

Däremot så finns det i alla fall några klarsynta människor som inser att den strategi som vänsterextremister står för inte gör annat än att befästa tiggarnas utsatthet. Vi måste kunna föra fram denna verklighet utan att alltid behöva anklagas för rasism av vänstextremister som i brist på argument bara kan kasta epitet på dem som vill hitta den bästa lösningen för alla. Detta istället för att förlänga och försvåra lidandet för EU-tiggare, enligt hur vänsterextremister vill att det ska fungera.

Hur driver vänsterextremister opinion?

Men det här sättet att driva opinion är tyvärr inte något unikt för svensk höger just nu.

Red’s kom:
Linnea Swedenmarks sätt att driva opinion är inte unikt för vänsterextremister.


Får man inte diskutera om strukturell rasism finns?

Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida konstaterade att det inte finns strukturell rasism i Sverige. Detta i en text om Adam Tensta, artisten som i förrgår reste sig från morgonsoffan i TV4. Adam Tensta gjorde det som en protest mot att en kvinna som gjort rasistiska filmer fått medverka i kanalen. Per Gudmundson ville varken belysa problemet eller presentera lösningar.

Red’s kom:
Per Gudmundsson belyste problemet från ett annat håll än det som till 99 % annars gäller i media. Linnea Swedenmark vill att det bara ska vara tillåtet att ha en åsikt, vänsterextremisternas.

Vad gäller att presentera lösningar så när har någonsin vänsterextremister gjort detta? Om vi räknar från ”tidernas begynnelse” så kanske vi inte ens kommer upp i en enda gång. Varför presenterade Linnea Swedenmark ingen ”lösning” i sin ledare? Varför utkräva något från andra som man själv aldrig gjort?

Vad Per Gudmundsson skrev i all harmlöshet var;

”TV4 normaliserar rasism”, menar Adam Tensta. Denna rasism genomsyrar samhället, låter han förstå i sin artikel, och kommer till uttryck i ”polisen, bostadsrättsföreningar, stadsdelsförvaltningar”, då människor med Adam Tenstas ”hudton” får sina rättigheter förbisedda. Sverige är ”en struktur som är byggd för vita svenskar”, skriver han.
Vad hade TV4 då gjort? Jo, man hade haft en fitnessinstruktör i studion för att lära programledaren Peter Jihde ”rumpövningar” (återigen ”bra tv” – Jihde är ett geni i sitt medium). Fitnessinstruktören hade uttryckt sig kränkande i annat sammanhang, verkligt kränkande, och detta hade medarbetarna på TV4 uppenbarligen missat i sin research. Fitnessmänniskan har bett om ursäkt.
TV4 har kommenterat det hela med att kanalen naturligtvis inte står bakom ”rasistiska och förtryckande ord och uttryck”. Saken är utagerad, för alla utom dem som anser att Sverige är genomsyrat av rasism.

Adam Tenstas incitament är i alla fall givet. Debattartikeln och protesten i tv sammanfaller tidsmässigt med lanseringen av nya albumet ”The Empty”. En påstådd svensk rasism passar väl in i den populärkulturella mall som hiphopen direktöversatt från ett USA som har helt andra problem.

Det är beklagligt, för föreställningen om strukturell rasism är farlig, och förstärker utanförskapet. Unga i förorten kan få för sig att det inte är lönt att anstränga sig.

I stället använde han formuleringar som ”en påstådd svensk rasism” och ”föreställningen om strukturell rasism är farlig”. Texten skulle kunna gå att avfärda som att han bara vill provocera för att få lite extra läsning på sommaren.

Red’s kom:
Med ”en påstådd svensk rasism” säger Per Gudmundsson inte att rasism inte finns i Sverige.

Med ”föreställningen om strukturell rasism är farlig” konstaterar Per Gudmundsson den uppenbara risken med att det kan förstärka utanförskapet. Det är en motiverad fråga och varför vill Linnea Swedenmark hellre kritisera att man tar upp denna risk än att diskutera om risken är befogad eller inte?

Men att Svenska Dagbladet skriver så är ingen slump. Det är så här en förflyttning av politiska frågor sker.

Red’s kom:
Linnea Swedenmark är uppenbart oroad över att den nästan allenarådande vänsterextremistiska bilden i media ska ruckas på lite.

Diskussionen handlar plötsligt om huruvida det verkligen finns rasism i Sverige eller inte.

Red’s kom:
En väl berättigad diskussion som Linnea Swedenmark inte vill ha eftersom vänsterextremister lever på att det skulle finnas en utbredd rasism där de vill fortsätta kasta ut epitet som ”rasister” och ”nyfascister” i brist på sakliga argument.

I Nerikes Allehanda har Linnea Swedenmark en frände i en ledarskribent som inte ens vågar signera med sitt namn. Hen skriver om Per Gudmundsson;

Han uttalar sig totalitärt, i ett ämne som han har lika mycket insyn i, som han har i livet som kvinna eller homosexuell – ändå tar han sig friheten att håna och döma i stället för att lära. En naturlig mänsklig reaktion, när någon pratar om sin och andras utsatthet är annars att lyssna och visa sympati. Gudmundsson – så väl som Andersson Bodins – fullständiga brist på respekt säger i stället en hel del om samhällsklimatet. Den sätter tonen.

I en liberal värld är individens frihet central. Varje gång någon upplever sin frihet på något sätt begränsad måste vi agera och slå tillbaka. Även om det betyder att vi måste resa oss upp och gå, mitt under en tevesändning.

Red’s kom:
Vänsterextremister begränsar mångas frihet varje dag. De flesta av oss kan ändå bete oss civiliserat och istället föra en diskussion, som har förutsättning att leda till något konstruktivt i motsats till resultatet av att undvika diskussion.


Är två skribenter i media ”högern”?

Varför gör då högern så här? Alliansen är i opposition.

Red’s kom:
Det är kanske en lite väl kraftig överdrift, t o m för Linnea Swedenmark, att referera till två skribenter i media som ”högern”. Då är alltså Linnea Swedenmark ”vänstern”?.

Får skribenter inte uttrycka sin åsikt bara för att alliansen är i opposition? Det ska bara vara vänsterextremister som är fria att framföra sina åsikter, menar Linnea Swedenmark.

Får politiska partier inte tycka lika i någon fråga?

Partierna ska nu ta ställning till vilken politik de tror är vägen framåt. Göra som Kristdemokraterna och slåss kring samma frågor som Sverigedemokraterna? Eller kanske göra en Fredrik Reinfeldt och låta som Socialdemokraterna?

Red’s kom:
Om Linnea Swedenmark inte levt i sin egen lilla bubbla skulle hon ha upptäckt att alla partier har gemensamma nämnare. Det är svårt att tycka olika i allt. Bara för att en åsikt är bra måste man inte nödvändigtvis tycka att åsikten är dålig när ett annat parti har denna bra åsikt.

Censur är vänsterextremisters lösning på allt

De obehagliga exemplen, som ledarsidorna på Dagens Industri och Svenska Dagbladet står för, visar vilken politik dessa opinionsbildare försöker bana vägen för. Tiggande människor ska inte få synas. Rasism finns inte.

Om det verkliga målet hade varit att vårt land ska förknippas med jämliket och ödmjukhet så är Dagens Industris ledarsida ett mycket större problem för Sverigebilden än tiggande människor.

Red’s kom:
Varför tycker Linnea Swedenmark att Dagens Industris ledarsida påverkar bilden av Sverige mer bland turister än det omfattande antalet EU-tiggare i nästan alla Sveriges städer?

Det största problem Sverige har är vänsterextremister som kämpar med näbbar och klor för att andra åsikter än deras inte ska tillåtas, och känsloargument ska alltid väga tyngre än faktabaserade argument och ekonomiska argument.Klicka här för att gå till artikeln i Aftonbladet, 2015-07-18
Se även bl a;
Aftonbladets debattmarodörer – Obekväma åsikter avfärdas som rasism

Aftonbladets hat mot alla som inte tycker som dem

Sveriges vänsterstyrda media försöker dränka sanningen om EU-migranter

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Sveriges smala åsiktskorridor – Rädsla för sanningssägare


Anders Lindberg (Aftonbladet) förirrar sig i populism och Jonas Sjöstedt

Anders Lindberg (Aftonbladet) gillar inte Jimmie Åkesson

Snälla Aftonbladet, kicka Anders Lindberg – Sprider tiggarmyter

Är tiggarna ingen ohyra? Anders Lindberg, Aftonbladet, ute och snurrar igen

Anders Lindberg kritiserar förenklad avhysning av EU-migranter som symbolpolitik


Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

M hoppar på ”populisttåget” och för SD-politik när de vill vidta åtgärder mot EU-migrantproblemen?


Skrämmande okunskap om invandring och integration, Aftonbladet


Vad innebär antiziganism i Sverige? Vad innebär romsk inkludering?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *