Linköping öppnar härbärgen för 40 EU-migranter

Höstkylan är här och på fredagen öppnade härbärgena i Linköping för EU-migranter som försörjer sig som tiggare.

Linköpings kommun driver härbärge för EU-migranter

Blå Villan drivs av personal från Linköpings kommun.

I år är Blå Villan på Folkungavallen öppen från start och 40 sovplatser erbjuds varje natt.

Platserna är fördelade mellan Ryttargårdskyrkan och Blå Villan på Folkungavallen. För härbärget i Ryttargårdskyrkan ansvarar Stadsmissionen, vars volontärer bistår migranterna med en enkel kvälls- och morgonmacka varje dag och bemannar lokalen nattetid.

De 40 platserna kommer högst troligt att vara fyllda, enligt Lars Linebäck, direktor för Stadsmissionen. Visserligen har betydligt färre migranter försörjt sig som tiggare i Linköping den här sommaren jämfört med året innan.

Red’s kom:
Lars Linebäck har säkert rätt. Rykten sprids snabbt bland EU-migranter och romer från andra kommuner kommer säkert att söka sig till Linköping för att dra nytta av kommunens skattefinansierade härbärge för specifikt romer.

Hjärta till hjärtas verksamhet i Rumänien minskar intresset att tigga i Linköping under sommaren

En stor bidragande orsak till det är den Linköpingsbaserade hjälporganisationen Hjärta till Hjärtas arbete i Rumänien. Organisationen har bistått i att öppna lokal odling och tillverkning i fattiga byar, vilket gjort att fler kan försörja sig och inte måste ge sig av på tiggarresor.

– Men vi tror att fler kommer hit under vintern när odlingarna stänger och de inte lyckas hitta andra jobb, säger Lars Linebäck.

Crossroads hjälper EU-migranter att dra nytta av välfärden i Sverige

Stadsmissionen och kommunen driver redan Crossroads, som kvällstid hjälper migranter till rådgivning, läkarbesök och där sovbiljetter till platserna i härbärgena delas ut varje torsdagskväll. Inom kort startar också enskild rådgivning på dagtid i Sankt Larskyrkan.

Red’s kom:
All denna ”rådgivning” från de kyrkliga organisationerna handlar i praktiken enbart om att tipsa EU-migranterna hur de bäst kan låta sig försörjas av de svenska skattebetalarna. Crossroads gör aldrig något för att romerna ska bli själförsörjande, vilket inte är så märkligt eftersom förutsättningarna och kompetensen för detta inte finns inom Crossroads.

– Där kan man få djupare information med tolk om sina rättigheter och skyldigheter och möjligheter och omöjligheter i Sverige, säger Lars Linebäck.

Red’s kom:
Vad gäller ”skyldigheter” och ”omöjligheter” – vad det nu skulle kunna tänkas vara – så tycks det, utifrån hur verkligheten ser ut, vara bortkastad tid att informera om detta.

Rådgivning under romernas ”arbetstid”

Han räknar med att många migranter tar chansen till sådan rådgivning, trots att den sker under deras arbetstid.

Red’s kom:
De kan säkert lyfta sig från sin tiggarplats för den knappa timme som denna information tar, med tanke på att det alltid är intressant att få reda på vilka privilegier man kan få. Men det är trist att Crossroads försvårar möjligheten för EU-migranterna att komma på fötter.Klicka här för att gå till artikeln i Corren, 2015-10-16
Se bl a;
Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år


Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri


Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter


EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk – Blå villan


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *