Liberalerna Jönköping vill finansiera EU-migranternas tiggeri med skattemedel

Stig-Arne Tengmer, Rebecka Karlsson och Bertil Rylner – Liberalernas (L) välfärdsteam i Jönköping, varav ingen ingår i den beslutande Socialnämnden – vill att kommunen ska bevilja bidrag med 114 000 kr till Kyrkhjälpen för gratis boende till 25 EU-tiggare (vilket tidigare uppgivits vara 30 stycken);
Boende till EU-migranter: Kyrkhjälpen i Jönköping begär ytterligare 114 000 kr av skattemedel
och försöker på nedanstående krystade och luddiga sätt motivera sitt tyckande:

Kyrkhjälpen har ansökt om medel från Jönköpings kommun för sitt arbete bland EU-medborgare som finns här för att tigga.

Gratis härbärge för EU-migranter med mat, dusch och tvättmaskin

Ansökan om ekonomiskt bidrag inför 2016 avser det arbete som Kyrkhjälpen bedriver genom verksamhet i dagcentraler, där man har möjlighet att äta en enkel måltid, duscha och tvätta kläder. Man kan tillhandahålla övernattningsplatser för maximalt 25 personer.

Red’s kom: Dagcentraler” med övernattning?

Vi i Liberalernas (före detta Folkpartiets) välfärdsteam ser det som angeläget att Jönköpings kommun har ett genomtänkt förhållningssätt i denna och liknande frågor.

Naturligtvis skulle ingen behöva tigga.

Red’s kom:
Nu är det så världen ser ut och det är inget Liberalerna eller någon annan kan göra något åt. Vi måste inse hur verkligheten ser ut och acceptera bristerna som finns i samhället, där kommunerna håller sig inom sitt ansvarsområde istället för att tro att man kan lösa världsproblemen genom att förse några enstaka utländska medborgare med boende och annan försörjning som inte tillför något. Åtgärder som dessa är bara politikers metod för att temporärt sopa problemen under mattan, för att slippa ta ansvar.

Kasta sten i glashus…

Det är en skam att länder som Rumänien och Bulgarien har medborgare som ser tiggandet som sin enda utväg.

Red’s kom:
Varför är det inte en skam för Sverige att vi har egna medborgare som är hemlösa och som ser tiggeriet som sin enda utväg?

Det faller en mörk skugga över de före detta kommunistiska diktaturerna och nuvarande makthavare som inte förmått skapa rimliga levnadsvillkor för sina medborgare.

Red’s kom:
Det faller också en mörk skugga över de senaste två regeringarna som särskilt försämrat levnadsvillkoren för svenska medborgare.

Liberalerna förstår inte att S+MP-regeringens avtal med Rumänien bara är en rökridå

Den långsiktiga lösningen är att EU sätter sådan press på dessa länder så att romerna inkluderas på ett fullvärdigt sätt. Därför är vår regerings bilaterala arbete mot dessa länder långsiktigt viktigast.

Red’s kom:
Ett dylikt påstående visar på en allvarlig brist på kunskap. Om politiker uttalar sig i en fråga så är det oacceptabelt att vara så här okunnig och okritisk till S+MP-regeringens bluff.
Det finns bara avtal med ett av dessa länder, Rumänien, och där lär absolut ingenting ha hänt efter detta. Förutsättningar till att avtalet ska få några positiva konsekvenser, utifrån vad avtalet fastställer, saknas helt och hållet.

Se:
Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter

Åsa Regnér vill ha avtal om rökridå med Bulgarien

Ska lagbrott belönas med förmåner?

Trots insatser hjälpinsatser i de länder varifrån dessa EU-migranter kommer ifrån kommer det även i vinter att finnas människor som tigger utanför affärerna i vår kommun. Förändring tar tid. Vi kommer att ha människor som övernattar i bilar eller provisoriskt uppbyggda läger, som fryser och som lever under miserabla villkor. Risken är uppenbar att det till och från byggs upp provisoriska läger. Vi vill inte att detta sker i Jönköpings kommun.

Red’s kom:
Det är det ingen som vill, men att bara sopa problemen under mattan genom att kommunens skattebetalare finansierar tiggeriet löser inget, varken på kort eller lång sikt. Istället är den enda åtgärd som har någon positiv effekt att se till så lag och ordning upprätthålls.

I det fall EU-migranter inte kan försörja sig själv, vilket inbegriper att ordna boende, så har dessa EU-migranter förverkat sin rätt att vistas i landet och ska därmed utvisas av polisen/Migrationsverket. Det är det enda rätta och dessutom det mest humana alternativet för EU-migranterna.

Socialtjänstlagen ger inte EU-migranter rätt till boende

Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ett ansvar för att den som vistas i vår kommun inte far illa. Den enskilde har också rätt att söka bistånd om man själv inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt.

Red’s kom:
Vilket för EU-migranter enbart innebär akut nödhjälp under några dagar.

Lagtexten ger inte EU-migranter rätt till boende

Lagtexten medger inga undantag och tillåter inte vare sig att vistelsen eller rätten till bistånd tolkas utifrån härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande.

Red’s kom:
Rätten till bistånd är alltså begränsad till några dagar. Därefter kan lån ges för hemresa till hemlandet.

Man kan fråga sig varför Liberalerna formulerar sig som vänsterextremisterna, med floskler.

Är det humanistiskt att upprätthålla EU-migranternas utsatthet?

Dessa humanistiska värden ser vi socialliberaler som omistliga för vårt samhälle.

Red’s kom: Vilka ”humanistiska värden”?

Vad tillför frivilligorganisationer för EU-migranter?

Vi anser att ett bra sätt att möta de behov och situationer som uppkommer kring EU-migranter är genom ett bra samarbete med frivilligorganisationerna.

Red’s kom:
Samarbete med frivilligorganisationer för nödhjälp behövs inte.

Varför ska Kyrkhjälpens ansökan om kompletterande 114 000 kr beviljas?

Vi vill inte se att det byggs upp olagliga boplatser i vinter. Vi kan heller inte lämna människorna åt sitt öde. Samtidigt som vi inser att tiggandet inte löser den tiggande människans situation, så angår hen oss alla. Vi vill arbeta för ett samhälle som tar ansvar för sina medmänniskor. Dock inser vi att det inte alltid är samhällets egna institutioner som gör detta bäst. Vi anser därför att Kyrkhjälpens ansökan om medel ska bemötas positivt.

Red’s kom:
I detta intetsägande svammel fanns inget som motiverar att kommunens skattebetalare ska försörja EU-migranter med Kyrkhjälpen som bulvan. Det är fortfarande bara nödhjälp som gäller och kommunallagen medger inte att EU-migranter särbehandlas.Klicka här för att gå till insändaren i JP, 2015-12-05
Se även bl a;
Kyrkhjälpen i Jönköping ska agera arbetsförmedling för EU-migranter


EU-migranter avhyses i Jönköping

Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden


Städning efter EU-tiggare på Osets parkeringsplats i Jönköping kostade 50 000 kronor


EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Fakturera Rumänien för EU-migranters hemresor och vård, säger FP Lund


Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *