Liberalerna i Västerås tror att information till EU-migranter löser problemen

Jenny Boström (L), gruppledare i Västerås och Anna Lundberg (L), gruppledare i Hallstahammar, skriver sina motsägelsefulla åsikter om hur de tror att problemen med EU-migranter ska lösas:

Orsaken till tiggeriet är att många i Europa fortfarande lever i djup fattigdom. Mest utsatta är romerna.

Red’s kom:
Det blir fel om man försöker plocka ut en speciell folkgrupp som de mest utsatta av EU:s 120 miljoner fattiga bara för att de kommer till Sverige. Den fråga man måste ställa sig för att förstå situationen är: Varför är det bara romer som kommer till Sverige för att tigga?

Som EU-medborgare har de rätt att befinna sig i Sverige, men det är kopplat både rättigheter och skyldigheter. För att få vara i Sverige längre än tre månader krävs att man kan försörja sig genom arbete, studier eller pension.

Red’s kom:
Som EU-medborgare har EU-migranterna rätt att befinna sig i Sverige under tre månader endast om de kan försörja sig själva. Om kommuner måste bidraga med härbärge, mat eller annat så innebär det att EU-migranterna förverkat sin rätt att vistas i landet och de ska följaktligen utvisas.

Varför är ett tiggeriförbud inte en dellösning?

Lösningen ligger inte i att förbjuda tiggeri eller att förhindra människor att hjälpa.

Red’s kom:
Ett tiggeriförbud och att skattemedel inte används för att finansiera tiggeriet är den enda fungerande lösningen. Även om detta inte löser alla problem med EU-migranter fullt ut så finns det inga andra åtgärder som ens kommer i närheten av den positiva effekt detta ger.

Först när detta införts kan andra åtgärder få en positiv effekt.

Information för EU-migranter, vad tillför detta?

På flera håll i landet har kommuner haft problem med tillfälliga och oreglerade boenden. Här måste kommunen och övriga markägare kunna agera för att avhysa boende. För att detta ska kunna göras på ett värdigt och rättssäkert sätt är det rimligt att det finns översatt information om vilka rättigheter och skyldigheter som följer av Allemansrätten och vilka lokala ordningsföreskrifter som gäller för till exempel camping.

Red’s kom:
Varför ska Sverige rätta in sig efter EU-migranter istället för att EU-migranter lär sig fungera som alla andra människor och följer svensk lag?

Varför ska vi sätta upp informationsskyltar på Romani Chib i Sverige? Ska vi införa Romani Chib som andraspråk för alla i skolorna också?

Problemet är inte att EU-migranterna inte förstår att de inte får sätta upp olagliga bosättningar. Problemet är att de inte bryr sig. Det spelar ingen som helst roll hur mycket information de får. Så länge de vet att de är straffbefriade i Sverige kommer de att fortsätta bryta mot regelverken.

Att dessutom en stor andel av EU-migranterna är analfabeter gör informationen än mer meningslös.

Det vi kan bidra med, förutom de insatser som redan görs, är översatt information om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller då de uppehåller sig i våra kommuner och vart de kan vända sig för akut hjälp.
När de befinner sig i våra kommuner ska vi underlätta för dem att veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.

Red’s kom:
Insatser som redan görs”? Liberalerna motsäger sig själva när de inte starkt kritiserar dessa insatser;
Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

Stadsmissionens mötesplats för EU-migranter i Västerås 2 tim/dag, ½ miljon kr

EU-migranter tränger undan svenska hemlösa från härbärge i Västerås

EU-migranterna vet sina rättigheter och skyldigheter, men deras skyldigheter bryr de sig inte särskilt mycket om.

EU-migranterna vet var de kan vända sig för att få akut hjälp. Att ösa en massa information över EU-migranterna har aldrig haft någon effekt och kommer aldrig att leda till något positivt resultat.

Liberalerna i Hallstahammar har föreslagit att lättillgänglig information på de vanligaste språken bland tiggarna tas fram om de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna för dem som vistas i kommunen.

Red’s kom:
Det låter som att Liberalerna inte ens vet vilka ”de vanligaste språken” bland EU-migranterna är (dvs Romani Chib).

Sådan information finns delvis redan i Västerås, men Liberalerna vill att den informationen blir tydligare och mer lättillgänglig.

Red’s kom:
Liberalerna kan slösa bort pengar och kraft på att göra informationen ”tydligare och mer lättillgänglig”, men det kommer att ha noll och ingen positiv effekt för Sverige.

Är information lösningen på diskriminering och utsatthet?

Lösningen på diskriminering och utsatthet kan inte vara att människor tigger på gatorna i Västerås och Hallstahammar under ett antal månader.

Red’s kom:
Lösningen på diskriminering och utsatthet är heller inte att ge ut information på EU-migranternas språk.

Kommunen ska inte ta beslut som underlättar för EU-migranter att stanna i kommunen

Vi ska inte fatta beslut som underlättar för dem att stanna om de inte uppfyller de EU-krav som ställs om att kunna försörja sig.

I flera kommuner med rödgrönt styre i Sverige tas initiativ till åtgärder för att underlätta för tiggarna att kunna stanna i Sverige. Det talas om förskola och skolgång och inte minst att kunna erbjuda platser för enklare boende.

Liberalerna anser att kommunerna ska fortsätta att erbjuda hjälp med akut sjukvård och hygien, men att kommunen inte ska besluta om åtgärder som inbjuder fattiga människor att söka sig till Sverige för att tigga.

Ett medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger.

En kommun kan inte skapa någon långsiktig lösning på problemen med EU-migranter

Den långsiktiga lösningen på problemen kopplat till tiggeri ligger utanför Hallstahammars och Västerås kontroll.

Red’s kom:
Det låter här som att Liberalerna förstår att det finns inget att kommuner kan göra för att skapa långsiktiga lösningar, men sedan motsäger de sig själva:

Varför ska enskilda kommuner överta regeringens ansvar och sysslor?

Alliansregeringen gjorde stora insatser för att försöka få Rumänien att ta sitt ansvar, men även kommunerna kan göra insatser.

Red’s kom:
Lycka till med att hitta en endaste sådan insats som alliansregeringen gjorde! Det finns inte, precis lika lite som för S+MP-regeringen.

En sådan insats ger förutsättningar för en långsiktig lösning där länderna dessutom inte längre dräneras på den arbetsföra delen av sin befolkning.

Red’s kom:
EU-migranterna är kanske inte den mest ”arbetsföra” delen av ”ländernas” (dvs Rumänien, som avses här) befolkning.

Det är inte insatsen i sig som ger förutsättningar för en långsiktig lösning, utan vad insatsen innebär.

Okunniga liberaler föreslår att Västerås ska jobba i Rumänien

Liberalerna i Västerås har föreslagit att kommunen ska ta initiativ till ett lokalt projekt i Rumänien finansierat av EU i samarbete med civilsamhället…

Red’s kom:
1. Var finns sådana EU-finansierade projekt?
2. Till vilken kostnad för kommunens medlemmar? Och varför?
3. Varför bara Rumänien? De 120 miljoner andra fattiga i EU behöver inget stöd?
4. Vem är ”civilsamhället”? Okunniga vänsterextremister och kyrkor?

… för att bidra med kunskaper och för att utveckla till exempel socialtjänst och skola.

Red’s kom:
Detta är inget som ska eller får ske helt utan struktur så som de okunniga Liberalerna förespråkar här. Det är bara ännu en meningslös insats i mängden om det inte sker på en mer övergripande nivå såväl i Sverige som i Rumänien.

Det är heller inte något som ska belasta skattebetalare i enskilda kommuner.

Sedan kanske man först borde få socialtjänst och skola att fungera i den egna kommunen?

Det finns stora möjligheter, särskilt för de större som Västerås, att söka EU-finansiering för att bidra till att förbättra levnadsförhållanden på plats.

Red’s kom:
I det fall det skulle finnas EU-finansiering för svenska kommuner att arbeta i Rumänien så är det ändå bara en delfinansiering, där kommunen själva måste bidra med resurser; personal och pengar, som bägge behövs i Sverige.

Politikerfloskler

Dessutom skapas kanaler mellan kommunledningarna och nya samarbeten mellan företag, organisationer och enskilda.

Red’s kom:
Det finns absolut ingenting som säger att det skapas några dylika kanaler.

Sedan kanske det är bättre att utgå från att skapa kanaler mellan specifika företag, organisationer och enskilda, där detta gagnar Sverige istället för att ha ett specifikt land som utgångspunkt.

Liberalerna vill agera för en långsiktig lösning för att minska den utsatthet och diskriminering många tiggare drabbas av.

Red’s kom:
Vad Liberalerna vill vet vi inte, men det är inte frågan om vad Liberalerna vill utan vad som kan uppnås på vilket sätt. Och något sätt för att minska den eventuella utsatthet och diskriminering som EU.migranter utsätta för i hemlandet har Liberalerna inte presenterat.Klicka här för att gå till artikeln i VLT, 2016-01-25
Se även bl a;
Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Vänsterpartiet vill stödja tiggeriet i Västerås mer, krav på handlingsplan för EU-migranter

Tiggare tvingas betala för sovplats och plats att tigga i Västerås


Liberalerna Jönköping vill finansiera EU-migranternas tiggeri med skattemedel


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *