Leif GW Persson förklarar varför han vill kränka Peter Springare

Expressen skrev 2017-02-08;
Leif GW Persson hävdade i ”Veckans brott” också att Peter Springares inlägg är ett tecken på att han sympatiserar med Sverigedemokraterna, något kriminologiprofessorn hävdar att en majoritet av poliserna som har kontakt med den här problematiken gör.
– Men vår regering ser inte SD som demokratiskt pålitliga, hur ska man då förhålla sig till att vi har en poliskår som stöder dem? Polisen är den mest missnöjda yrkeskategori vi har, och vart ska man då söka säg när man går till valurnorna? Jo, SD är kanalen för den typen av missnöje, sa Leif GW Persson.

Detta bemöter nu Leif GW Persson, i egenskap av krönikör i Expressen, där han bl a hävdar att det är ett politiskt problem att poliser röstar på SD:

… ett uttalande av en polis i Örebro – Peter Springare – som några dagar tidigare gått ut på nätet och konkursförklarat hela det svenska samhället med stöd av det höga inslaget av utländska gärningsmän i de brott som han utreder.

Red’s kom:
Det blir mest bara tramsigt när man försöker ta till extrema överdrifter för att försöka bevisa sin ståndpunkt. Ingen, utöver Leif GW Persson, tror att Peter Springare ”konkursförklarat hela det svenska samhället”.

Jag har tidigare uppfattat Leif GW Persson som en ganska kunnig person, men nu när han bekänt färg har min inställning till honom förändrats kraftigt. Leif GW Persson är bara en opålitlig populist som jag inte längre sätter den minsta tilltro till.

Om detta hade jag fyra saker att säga.

• För det första att han inte var den ende polisen att tycka på det viset.

Red’s kom:
Vad tillför det att säga vad vi alla vet och förstår?

Tycka på det viset”? Hur?

• För det andra att den väsentliga orsaken till det var de erfarenheter och iakttagelser som många av dem gjorde i sina jobb. Gränspoliser, ordningspoliser, trafikpoliser, spanare och utredare som hela tiden konfronteras med människor när de beter sig som sämst eller inte mår så bra. Inte att de tycker så för att de varit brunfärgade i själen sedan födseln.

Red’s kom:
Det var inte alls vad Leif GW Persson sa, men det är bara ännu en självklarhet som vi alla vet och förstår.
Vad har det för relevans i sammanhanget?

Tycker så”? Tycker hur?

• För det tredje att det samtidigt finns en uppenbar risk med att generalisera utifrån det självupplevda. I det här fallet att den mycket stora majoriteten av Sveriges invandrare och flyktingar är lika hederliga och strävsamma som den svenska ursprungsbefolkningen. Alla dem som polisen sällan eller aldrig möter i sin vardag.

Red’s kom:
Vad Springare skrev var ingen generalisering.

Leif GW Persson, däremot, generaliserar i stort sett i varje mening. Varför är det ok för Leif GW Persson att generalisera samtidigt som han anklagar Peter Springare för att göra detta och därför vill frånta honom den rätten?

Leif GW Persson generaliserar t o m i samma stycke som han anklagar och kritiserar Peter Springare för att generalisera, när Leif GW Persson skriver; ”… den mycket stora majoriteten av Sveriges invandrare och flyktingar är lika hederliga och strävsamma som den svenska ursprungsbefolkningen”.
Det kanske är så men det finns ingen forskning på detta. Det finns ingen som vet detta. Varför generaliserar Leif GW Persson om detta?

Vi pratar alla utifrån det självupplevda. Varför tycker Leif GW Persson att just Peter Springare inte ska tillåtas redovisa fakta och sina åsikter om dessa?

• För det fjärde slutligen – för att knyta ihop säcken och med tanke på att Peter Springares budskap mycket väl kunde ha varit skrivet på Sverigedemokraternas kansli innan Jimmie Åkesson försökte vattenkamma sin närmaste omgivning – presenterade jag även ”en initierad gissning” av hur stor andel av landets poliser som skulle rösta på SD om det vore val i dag.

Red’s kom:
Leif GW Perssons påstående förefaller formulerat av en av de många ointelligenta vänsterextremister som hela tiden försöker tolka för dem obekväma fakta såsom åsikter av högerextrema och samtidigt blanda in SD i resonemanget för att försöka kränka dem och dess väljare.

Peter Springare redovisade fakta och hade inget budskap utöver att regeringen måste börja ta tag i problemen. Vad Leif GW Persson tror att Peter Springares budskap var vill Leif GW Persson inte redovisa. Ett klassiskt retoriktrick som bara syftar till att lura läsarna.

Nej, Leif GW Persson, du presenterade inte någon ”initierad gissning” om hur stor andel av landets poliser som skulle rösta på SD. Det fanns inte ett spår av ”initierat” i detta.
Du uttryckte dig som att ditt påstående om att hälften av poliserna skulle rösta på SD var fakta. Men i motsats till Peter Springare så har du inte det minsta på fötterna. Du bara kastar ur dig en okvalificerad gissning och hoppas att ingen ska märka att det bara är svammel. Men det svenska folket är inte riktigt så korkade och lättlurade.

För Leif GW Persson är det viktigaste vilka och hur många som röstar på SD

Med den halvpart av våra poliser som har daglig kontakt med de här problemen skulle fler än femtio procent rösta på SD. Med den andra polishalvan, de lite finare ”pappersvändarna” som är förskonade från den typen av erfarenheter, ungefär en fjärdedel. Slår man ihop dem blir siffran således cirka fyrtio procent av landets poliser vilket är mer än dubbelt så många som genomsnittet SD-anhängare i våra opinionsmätningar.

Red’s kom:
Det är bara en massa dravel. Det är som att jag skulle hävda att hälften som bor i bostadsrätt skulle rösta på SD. Det finns exakt lika mycket stöd för den åsikten som för Leif GW Perssons åsikt, och är av precis lika lite värde.

Varför är det ett politiskt problem om poliser röstar på SD?

Därmed också ett politiskt problem värt namnet med tanke på vad de övriga politiska partierna – som ju representerar mer än åttio procent av landets väljare – anser om SD:s demokratiska trovärdighet och samtidigt kräver av våra poliser.

Red’s kom:
Om Leif GW Persson skulle ha rätt i att hälften av poliserna röstar på SD – Sveriges tredje största parti (och kanske största idag) -, vilket det inte finns mer stöd för än att hälften av bostadsrättshavarna röstar på SD, varför tycker Leif GW Persson att det är ett ”politiskt problem”?

Tycker Leif GW Persson att poliser ska kvoteras in efter vilket parti de röstar på? Eller ska poliser hjärntvättas så att de röstar rött?

Leif GW Persson är den enda som får skjuta på budbäraren

Anna-Lena Mann jobbar som polis på Västkusten. Hon har reagerat starkt på det jag sa i Veckans Brott och skrivit en debattartikel i ämnet (GT, 9 februari). Jag har visserligen aldrig påstått att en majoritet av landets poliser skulle rösta på SD – men jag kanske uttryckte mig lite oklart – och hon verkar mer intresserad av att skjuta på budbäraren än på budskapet

Red’s kom:
Leif GW Persson skjuter på budbäraren Peter Springare och anklagar sedan en polis för att skjuta på ”budbäraren” Leif GW Persson.

Skillnaden här är att den första budbäraren – Peter Springare – presenterade fakta, medan den andre budbäraren – Leif GW Persson – svamlade fram sina egna ogrundade teorier under skenet av att det skulle vara någon slags sanning.

Därefter framhäver Leif GW Persson att Anna Anna-Lena Mann är en ”hedervärd person och en bra polis” – i motsats till Peter Springare – för att hon smutskastar och uttrycker sitt blinda hat över Sverigedemokraterna och dem som röstar på partiet.

Vill Leif GW Persson se en polisstyrka bestående av vänsterextremister?

Vad spelar det för roll hur många poliser som röstar på SD?

Av just de skälen skulle jag gärna vilja veta vad hon tror om det som är själva Pudelns kärna. Nämligen andelen SD-sympatisörer bland de poliser som också är hennes arbetskamrater. Den punkten förbigår hon med tystnad. Är den lägre än de 17-20 procenten som SD brukar få i våra opinionsmätningar och om den nu råkar vara högre?

Red’s kom:
Hur är detta relevant för något?

Varför är Leif GW Persson så angelägen att spekulera i hur många poliser som röstar på ett visst parti?

Varför vill han inte veta hur många som röstar på Fi, V eller MP?

Hur är det ”praktiskt” att spekulera i hur många poliser som röstar på SD?

Hur pass mycket högre är den? Själv tror jag att det handlar om fyra av tio poliser och det är alltid praktiskt att ha en utgångspunkt när man diskuterar sådana här saker.

Red’s kom:
Diskutera vilka ”sådana här saker”?
Varför vill Leif GW Persson så gärna ha som utgångspunkt hur många poliser som röstar på SD (en fråga vi aldrig  kommer att få ett svar på)?

Inom media röstar 80% rödgrönt. Där är det däremot relevant hur de röstar eftersom de förmedlar information – väldigt ofta förutan fakta – i mängder varje dag. Om man inte förstår hur journalister röstar så är det lätt att man inte ser de ständiga vinklingar och lögner som formuleras av Sveriges kraftigt vänsterstyrda medier. Dvs där informationen saknar koppling till fakta, i motsats till vad Peter Springare skrivit om.

Se bl a;
Medias påverkan – Ett demokratiskt problem
80% av de journalister i all media som bevakar politik och samhälle är vänstersympatisörer! Varav 46% MP
GP: Stoppa vänstervridning i public service!
Journalister mörklägger sanningen om invandrarna
Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet
Lyssna på väljarna framför medierna

Ovanpå allt annat verkar det som att det ”oberoende” Public Service anlitat Leif GW Persson för att kampanja mot och, likt rikspolischef och f.d. (2001-2006) socialdemokratisk statssekreterare Dan Eliasson, spy sin galla över SD.
Se bl a:
SR ljuger öppet om att forskning visar att public service inte är partisk
Public Service beskriver partiskt att media är opartisk
Erika Bjerström frågar om hon måste rapportera neutralt i Public Service!

Källa: Expressen

Upprop om krav på ny BRÅ-statistik – Skriv under!

Vi kräver en ny BRÅ-utredning!
År 2005 kom BRÅ med en rapport med siffror från 1997-2001 (!) som visade att vissa invandrargrupper är mer än 5 ggr så benägna att begå brott som en etnisk svensk. Om vi inte har fakta på bordet kan man aldrig ta tag i problemen.

Bli en del av lösningen! Det är inte rimligt att det bara är vänstern som engagerar sig i namnunderskrifter och demonstrationer i Sverige! I denna stund har bara ca 11 000 skrivit under vilket är patetiskt med tanke på att den marknadsförs i en grupp med 192 000 medlemmar. Sprid informationen.

Vänsterextremisternas reaktioner visar hur viktigt det är att svenska folket börjar organisera sig mot extremvänstern, om det här landet någonsin ska komma på rätt kurs.

Asylsökande som passerat annat EU-land på vägen till Sverige ska enligt Dublinförordningen skickas tillbaka till detta land. Det inbegriper i princip alla 163 000 som kom 2015. Hur kan Migrationsverket bevilja asyl för personer som inte ens har rätt att söka asyl i Sverige? Och varför låter regeringen dessa brott mot regelverken fortgå?

Varför ger kommuner socialbidrag till personer som fått besked om att de ska utvisas och håller sig gömda för att inte kunna utvisas? Alla särskilda förmåner som Reinfeldt-regeringen beslutade om för papperslösa måste rimligtvis bort. Det är inte acceptabelt att premiera lagbrott.

EU-migranter kommer från Rumänien och Bulgarien. Dessa länder ingår inte i Schengen och därmed saknar de rätt att dra nytta av den fria rörligheten. Dessutom saknar de flesta pass/nationellt ID-kort så de vistas ändå olagligen i Sverige. Varför blundar regeringen och styrande politiker för dessa lagbrott?

Se även bl a;
NA förvrider sanningen om polisen som sa sanningen om invandrare – Samband mellan utanförskapsområde/segregation och invandrares brottslighet

Blommor till Springare säkerhetsrisk, polisen inför fotoförbud av blommor

Expressen: Alla som stödjer Peter Springare är högerextrema/rasister

Oisin Cantwell, Aftonbladet: Alla är populister som tycker som Springare

Nyheter24: Springares fakta om invandrares brottslighet är rasism – Hela världen skriver om Peter Springare

Nyheter24:s komiska ”faktakoll” av Peter Springares åsikter

NA driver vänsterns hatdrev vidare mot Peter Springare

Peter Springare större än Stefan Löfven!

Peter Springare ryter till mot Leif GW Perssons påhopp

SR hakar på drevet mot Peter Springare och hans ”konstiga sängkamrater”

Springare spränger 150 000-vallen. Nu störst i Sverige! – Löfven inte glad – Alice Teodorescu om bl a Katerina Janouch

DN, Carl Johan von Seth, ger utlopp för sin ilska över Springare

Facebooklös inrikesminister tycker Springare skadar polisen

Nyheter24: Peter Springare står inte upp för ”alla människors lika värde”

Springares redovisning av utlänningars överrepresentation i brottsstatistiken

Nyheter24 trappar upp sin hetsjakt mot Peter Springare, rasistkortet igen

EXPO försöker skrämma bort stödet för Peter Springare, propaganda & rasism

Polis Marmgren (MP) kritiserar Peter Springare – de som stöder honom är populister

Federico Moreno vill att debatten ska handla om debatten istället för Springare

Pressen ökar mot regeringens motvilja till brottsstatistik

Politism hakar på Expos hatretorik mot gruppen Stå upp för Peter Springare


Har folket inte rätt att veta om brott begås av personer med utländsk härkomst?

Medias drev mot alla högerpolitiker som kritiserar brott av utlandsfödda


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *