Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Organisationen Läkare i världen som bedriver vård för EU-migranter är besvikna på regeringens samordnare.

Red’s kom:
Givetvis. Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från Thomas Hammarberg, Civil Rights Defenders/Robert Hårdh, Läkare i världen/Eliot Wieslander och Feministiskt initiativ. Alltid utan några relevanta åsikter.

Se: Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Not.
Läkare i världen ska inte förväxlas med den seriösa organisationen Läkare utan gränser.

Till Läkare i världens kliniker kan EU-migranter i behov av sjukvård söka sig.
– Det är fler och fler som söker sig till oss. Vi upplever ett ökat behov av vård i den här gruppen, säger Eliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i världen.

Red’s kom:
Givetvis. Ju fler EU-migranter som lockas till Sverige av kommuner desto större behov av gratis vård. Nu dessutom utökat med ett stort antal migranter som gömmer sig i Sverige. Men ett ökat behov är inte samma som att Sveriges skattebetalare ska stå för detta ökade behov.

Se: Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

Hon tillbakavisar samordnarens påstående om att landstingen i dag erbjuder subventionerad vård för barn och gravida i gruppen EU-migranter.
– Det är inte sant att alla barn och gravida får subventionerad vård. Vår bild är att det ser väldigt olika ut i landet. Vi har haft EU-migranter som har kommit till oss med väldigt höga räkningar för vård av deras barn, säger Eliot Wieslander.

Red’s kom:
Detta påstående ska tas med en stor nypa salt, men även om det skulle vara sant så är det irrelevant eftersom EU-migranter inte bara slipper betala ”de höga” räkningarna, de behöver inte ens betala den subventionerade kostnaden.

EU-migranter har alltså i många fall betydligt förmånligare vård i Sverige än vad svenska medborgare har.

Se t ex:
EU-migranten Armina Buldui i Malmö, fem barn, tiggt 3 år i Sverige, 5 år i Danmark

Utredning innebär ingen förbättring för vård av EU-migranter

Den nationella samordnaren Martin Valfridssons utredning innebär inte någon konkret förbättring när det gäller möjligheten till vård för EU-migranter enligt Läkare i världen.

Red’s kom:
Utredningen verkar inte innehålla särskilt mycket, men det som kanske saknas mest är tydligare begränsningar för EU-migranter att få gratis vård i Sverige eftersom det är ett område som särskilt allvarligt påverkar den svenska välfärden negativt.

Martin Valfridsson har bara beskrivit situationen

– Vi är besvikna på att Martin Valfridsson inte har tagit ställning för en lösning. Han har bara beskrivit situationen, säger Eliot Wieslander.

Red’s kom:
Ja, det kan vi alla vara besvikna över.

Eliot Wieslander vill att lagen om vård för tillståndslösa ska tillämpas för alla EU-migranter

Till skillnad från Martin Valfridsson anser hon att lagen om vård för tillståndslösa borde gå att tillämpa för hela gruppen EU-migranter.

Red’s kom:
Eliot Wieslander är fri att tycka detta, men hon saknar stöd i regelverken för detta tyckande.

Eliot Wieslander anser att lagtextens ”enstaka fall” ska tolkas som ”samtliga fall”

– Vi anser att alla i den här gruppen ska omfattas av begreppet enstaka fall och få rätt till vård enligt lagen om vård för tillståndslösa tills det har kommit riktlinjer som alla kan följa, säger Eliot Wieslander.

Red’s kom:
Varför ska Sverige vara världens socialbyrå och vilka konsekvenser tror Eliot Wieslander detta skulle få för Sverige?

Som alla andra vänsterextremister förstår Eliot Wieslander inte att ett enskilt land inte kan ta ansvar för världens befolkning utan detta måste ske på en betydligt högre nivå. För EU-medborgare är det ett ansvar för EU, inte för Sverige.

Att fakturera hemlandet är meningslöst så länge Sveriges regering inte bryr sig om att dessa fakturor inte betalas

Fakturan för vården tycker hon att landstingen bör skicka till EU-migranternas hemländer.
– Det skulle sätta press på dem att genomföra förbättringar för den här gruppen, säger Eliot Wieslander.

Red’s kom:
Fakturor har skickats till Rumänien under flera år nu. Till dags dato verkar det inte finnas en endaste faktura som Rumänien betalat.
Se: Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Så länge Sverige har en regering som bara jamsar med och tillåter Rumänien att slippa undan att betala de fakturor de enligt lag är skyldiga att betala så sätts inte den minsta press på Rumänien (eller Bulgarien).

Not.
Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.Klicka här för att gå till artikeln i Dagens Medicin, 2016-02-01
Se även bl a;
Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen

Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis

Läkare i världen vill sprida info om fördelar med att vara papperslös


Många sjuka EU-migranter


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media


Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *