Kyrkor i Örebro vill bilda stadsmission för EU-migranter, 7,5 miljoner kr

Flera kyrkor i Örebro säger nu ja till bildandet av en stadsmission. Initiativet kommer från Svenska kyrkan och hittills har även Hagakyrkan, Betelkyrkan, Vasakyrkan och Filadelfiakyrkan gett klartecken.

Senast den 30 september ska andra aktörer, inklusive inom det sociala området, ge besked om medverkan.

Det var i maj som Svenska kyrkans fullmäktige i Örebro beslutade om att förverkliga tanken på en stadsmission lokalt.

– Det görs redan jättemycket på det här området och Stadsmissionens uppgift blir att vara en samlande och stark aktör i kyrkornas etablerade sociala arbete. En Stadsmission ger oss större möjlighet att samordna och utveckla arbetet för att möta människor i nöd, utsatthet och utanförskap, sa kyrkorådets ordförande Timmy Leijen när avsiktsförklaringen presenterades.

Red’s kom:
Med ”människor i nöd , utsatthet och utanförskap” avses alltså EU-migranter. Sveriges 35 000 hemlösa och 225 000 fattigpensionärer ser man sällan att kyrkorna vill engagera sig för.

En stadsmission beräknas kosta cirka 7,5 miljoner kronor.

Red’s kom:
Vad är det som kostar 7,5 miljoner kronor? Per år? Personalkostnader + lokal?

Hur finansieras detta? Skattebetalarna, som alltid annars?

Verksamheten kan vara igång under nästa år.

Förslag på verksamheter för Örebro Stadsmission är så kallade blixtjobb för människor som lever i utsatthet samt second hand-butiker som genererar jobb för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Råd och stöd för hemlösa EU-migranter, så kallad ”Cross-roads” är ett annat, enligt tidigare uppgifter från Svenska kyrkan.

Red’s kom:
Om man läser mellan raderna;
Det har inte tillkommit några nya behov utöver EU-migranter, alltså verkar syftet endast vara försörjning av andra länders medborgare i Sverige, precis som för övriga stadsmissioner.

Not. EU-migranter är inte hemlösa. Varför envisas kyrkor att alltid lägga till ordet ”hemlösa”?

Se Örebrokuriren.

Se även bl a;
Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri

Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter

Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige


Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Regionstyrelsen Gotland ger Röda Korset 210 000 kr för att finansiera EU-migranters tiggeri

Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *