Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund

Idag (2015-08-26) har Lunds kommun (vänsterblocket) publicerat en kungörelse om bygglov för att upprätta en bosättning för EU-migranter i Lund:

Bygglov, Norra Fäladen 4:1, Lunds kommun

Klicka här för en större bildNotera att Lunds kommun undanhåller information om att bygglovet avser gratis-boende för EU-tiggare i Lund.

BESKRIVNING ÖVER HUR DU ÖVERKLAGAR BYGGLOV

Mall för att överklaga bygglov

I överklagan av bygglov kan du bl a skriva något i stil med;
Bygglovet har meddelats i strid mot detaljplan L439 A. Detaljplanen anger att området ska användas som park- och rekreationsområde samt att nu aktuell plats ska användas till parkeringsplats för besökare till området.
Avvikelsen från detaljplanen är inte liten utan påverkar den detaljplaneenliga verksamheten på området eftersom den kommer att förhindra tillgängligheten till parken samt möjligheten och viljan att parkera på området.
Bygglovet begränsar den pågående verksamheten på rekreationsområdet. Avsikten bakom bygglovet är att upplåta mark åt en kåkstad/husvagnsparkering för EU-migranter. Detta kommer att påverka min och allmänhetens vilja och möjlighet att nyttja området.
Bygglovet kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eftersom människor förväntas kunna bo där trots att platsen saknar VA-anläggning, sophämtning, avfallshantering och anslutning till el-nätet (hur detta ska lösas uppges inte av kommunen och verkar inte ha beaktats).
Detta medför en betydande lokal miljöpåverkan.

Bygglovet medför också att kommunen gynnar enskilda genom att upplåta gratis campingplatser åt dem, vilket inte är förenligt med varken likabehandlingsprincipen eller kommunallagen.
Det är inte kommunens uppgift att ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare med stöd av skattemedel som är avsedda för kommunens egna invånare.
Dessutom blir det en form av diskriminering mot såväl kommunens egna invånare som andra samhällsgrupper och medborgare när kommunen på detta sätt särbehandlar EU-migranterna.

Ovanpå allt detta så har den nationella samordnaren, Martin Valfridsson, tydligt uttryckt sin oro över Lunds kommuns planer, eftersom denna tilldelning av mark till EU-migranter befäster tiggarnas utsatthet, håller kvar dem i fattigdom och ökar på problemen för dem.

Beslutet bör inhiberas eftersom det är sannolikt att mitt överklagande vinner bifall och att beslutet kommer medföra beaktansvärd skada för såväl mig som allmänheten.

LAGLIGHETSPRÖVNING

Om vänsterblocket i Lunds kommun trots allt genomför sina planer för gratis boende till EU-migranter så kan du begära en laglighetsprövning eller lämna in ett förvaltningsbesvär.

Det som vänsterblocket vill genomföra i Lund, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av den nationella samordnaren

Här listas tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut:
Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige


EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till EU-tiggare


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *