Kronofogdens avhysning av EU-migranter – Hur går det till?

Med anledning av Lunds kommuns plan att upplåta gratis mark till EU-migranter att bosätta sig på;
Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på
så tar SDS upp hur Bo Johnsson, enhetschef för Kronofogdemyndigheten i Örebro och Västerås, anser att processen för avhysning går till, vilket följer här;

Avhysningsprocess för EU-migranter som olagligen ockuperat mark

– På privat mark kan polisen inte göra så mycket. För dem finns alltid problemet att det kanske finns en överenskommelse. Det kan ju vara så att markägaren träffat en överenskommelse och sedan ändrat sig. Det är inte polisens sak att pröva det, säger Bo Johnsson, kronofogde.

Red’s kom:
Det tycks inte finnas en gräns för hur många vaga ursäkter man kan komma på för att inte upprätthålla lag och ordning.
Kronofogdens resonemang här skulle då kunna överföras på ett otal andra situationer, vilket sänker en stor del av lagstiftningen.

Om de EU-migranter som ockuperat mark inte kan uppvisa ett juridiskt korrekt dokument för att de har tillstånd att vistas på en privat fastighet så är det bara att följa fastighetsägarens uppmaning att avhysa EU-migranterna. Det är inte något som behöver prövas särskilt av polis.

Att vräka någon är svårt och det bör det också vara, enligt kronofogden.

Red’s kom:
Det ska vara svårt när det är motiverat, men som det är idag är det avsevärt mer komplicerat att avhysa EU-migranter som olagligen ockuperat en fastighet än avhysning av svenska medborgare. Borde det inte vara tvärtom?

Rimligt att EU-migranter har större rättstrygghet än svenska medborgare?

– Det är en grundläggande princip att ingen får vräkas utan att lämna sin synpunkt. Om myndigheter kunnat vräka någon utan att de fått rätt att uttala sig så hade vi inte haft någon rättstrygghet. Man måste få in bådas syn. Myndigheten kan inte agera bara utifrån vad den ena parten säger.

Red’s kom:
Självklart ska de som begärs avhysta få yttra sig, även EU-migranter. Men det är en otroligt usel ursäkt för att inte avhysa de EU-migranter som olagligen ockuperar svensk mark.

EU-migranternas åsikt kan man få inom loppet av några minuter. En avhysningsprocess av EU-tiggare måste kunna ske mycket snabbt. Företrädesvis måste första till sista steg kunna genomföras på en dag, men inte över tre dagar.

KOSTNADSFRI AVHYSNING AV EU-MIGRANTER
Det ska ej heller kosta fastighetsägaren 600 kr/person att få EU-migranter avhysta. EU-migranterna är ett samhällsproblem och när de ockuperar mark/fastighet ska avhysningen ej vara avgiftsbelagd.

Varför ”svårare” om EU-migranter olagligen ockuperat mark en längre tid?

När boendet pågått länge så är det svårare, säger kronofogden.

Red’s kom:
Varför det?
Det är istället enklare, eftersom ockupationen då är tydligare olagligt.

”Pågående brott” fall för polisen?

– Om det är ett pågående brott är det ett fall för polisen och då är det enklare, till exempel med husockupation.

Red’s kom:
Hur länge är ett brott ”pågående”?
100% av EU-migranternas olagliga ockupationer av mark är från första sekund till sista sekund ett pågående brott.

Vet inte hur det gick till från början?

Men om ockupanterna fått vara där ett tag innan någon reagerar så står polisen inför samma problem och vet inte hur det gick till från början. I det här fallet har de bott på parkeringsplatsen ett tag och det skapar problemen, säger kronofogden.

Red’s kom:
Väldigt krystat resonemang som inte är juridiskt grundat. Bara en av de många ursäkterna för att inte upprätthålla lag och ordning.

Avhysning inleds med polisens identifiering av EU-migranter

Innan någon kan vräkas från privat mark måste personen identifieras och varnas. Det är då kommer Kronofogden in i bilden.
– En ansökan till Kronofogden måste rikta sig mot någon med namn. Första problemet är hur man ska hitta personen. Sedan får personen ett brev på svenska, vad de nu begriper av det. Brevet kan överlämnas av en stämningsman, säger Bo Johnsson.

Red’s kom:
Brev på svenska? Verkar som Kronofogden inte tänkt till riktigt där.

Som det fungerar idag;
Om inte alla är på plats får avhysningen ske i omgångar. Såväl identifiering som avhysning måste ske väldigt tidigt på morgonen för att fånga in en så stor andel som möjligt.

NÖDVÄNDIG LAGÄNDRING
Detta är den viktigaste del som genast måste rättas upp i lagen, så att identifiering inte behövs i dessa fall med EU-migranter.

Sedan bygger processen på att den som tiger samtycker.
– Hör de inte av sig om att det finns en överenskommelse om att de får bo där så fattar man ett myndighetsbeslut om att de ska lämna platsen. Då åker kronofogden ut och säger att de ska flytta.

Red’s kom:
Med ”myndighetsbeslut” avses alltså ett beslut av kronofogden.

Kronofogden avhyser tillsammans med polisen

I värsta fall tar vi polisen med oss.

Red’s kom:
Har det någonsin hänt att EU-migranter avhysts (vilket kanske aldrig inträffat till dags dato från privat mark) utan polisens närvaro?
Dessutom brukar det finnas ett antal företrädare från kommunen med i samband med avhysningen.

Sedan händer det som brukar hända vid de vräkningar som genomförts hittills i Stockholmsområdet.
– De flyttar till ett nytt ställe och så är historien igång på nytt. Det kan ta väldigt lång tid, säger Bo Johnsson.

Red’s kom:
Det är lite lustigt att när jag kontaktade Kronofogden (samma avdelning som SDS fått informationen från) påstod Kronofogden att de aldrig hört talas om att EU-migranter flyttar till ett nytt ställe i närheten och upprättar en ny bosättning. Men vi vet alla att det är så det ofta går till.

NÖDVÄNDIG LAGÄNDRING
Här måste lagen justeras så att detta inte blir möjligt att flytta till en ny plats.
De enda tänkbara metoder som jag kan komma på för detta är;
1. Böter att betalas direkt på plats.
2. Konfiskering av fordon/tält/husvagn.
3. Utvisning ur landet.

Kronofogdens önskan: Ska räcka med anslag på plats för att avhysa alla EU-migranter

Enligt Kronofogden skulle det krävas lagändring för att göra vräkning enklare. I så fall skulle det kunna räcka med ett anslag på platsen som riktar sig till alla som vistas där olovligt måste lämna platsen omedelbart.

Red’s kom:
Naturligtvis måste lagen omedelbart ändras så att anslag på ockuperat område är tillräckligt för avhysning av samtliga som vistas där.
Lika självklart är att lagen klargör att polisen är skyldig att identifiera samtliga som är på plats när anslag sätts upp. För allas rättssäkerhet.

Klicka här för en större bild

Avhysning från privat mark, tillvägagångssätt

Justitieminster Morgan Johansson beskriver rutinen för avhysning enligt följande:
Reglerna är oerhört krångliga för den som bosätter sig på någons privata mark och som sedan ska bli avhyst från platsen. Då måste markägaren komma till platsen. Han eller hon måste själv samla in alla namn eller andra identitetsuppgifter. Sedan får man gå med dessa till Kronofogdemyndigheten och först betala en engångsavgift på 300 kronor för att över huvud taget få frågan prövad. Därefter ska Kronofogdemyndigheten besluta om detta, och innan beslut fattas måste den som berörs av avhysningen ges tillfälle att yttra sig. När det väl är gjort och man har fattat ett beslut om särskild handräckning ska det verkställas. Inför verkställandet ska också den som berörs få yttra sig. När själva avhysningen sedan verkställs tas en avgift ut på 600 kronor per person. Avgiften ska egentligen åläggas den som blir avhyst, men vi vet att det i praktiken inte fungerar därför att den som blir avhyst väldigt ofta saknar medel. I praktiken blir det då markägaren som får betala.

Se även bl a;
EU-migranter föregick avhysning – flyttar från Nydalabadet till rastplatser

Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

EU-migranter avhyses från p-plats i naturreservat – Diskriminering, säger MP

Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö

Avhysning av EU-migranter vid Singelgatan i Malmö misslyckades… igen!

Beslut taget om att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Ett 50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Skjul för EU-migranter på privat tomt i Landskrona ska rivas – handräckning beviljad

EU-migranter blir inte hemlösa bara för att läger rivs i Sverige – Avhysning i Mönsterås


Avhysning av EU-migranter bromsas av polisen i Stockholm

Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter

12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Kritik mot polisen vid avhysning av EU-migranter i Göteborg


Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt

Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

M, FP och KD kräver hårdare tag mot EU-migranters olagliga tältläger på Södermalm

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M


Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt


Olagliga läger för EU-migranter


Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *