Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Kostnaderna för att hysa in bostadslösa stockholmare på hotell och vandrarhem har ökat med nästan 20 miljoner kronor de senaste två åren.

2014 betalade Stockholms stad 64,7 miljoner för 377 familjer och ensamstående.

– En mycket liten andel av hushållen har blivit vräkta. Den största delen är personer som aldrig har kommit in på bostadsmarknaden. De har i många fall inga sär­skilda sociala problem, de är bara bostadslösa. På sikt kan det naturligtvis leda till problem, det är ingen bra situation att bo tillfälligt.

Vad krävs för att få gratis boende?

Enligt lag ska kommunen undanröja akut nöd, ingen kan ställas på gatan. Speciellt när det gäller barn har kommunen långtgående skyldigheter. Stockholms stads tak över huvudet-garanti gäller även ensamstående vuxna.

Red’s anm:
Hur det ser ut i övriga delar av landet framgår inte av artikeln, men man kan missa att trenden är likadan i alla större städer i Sverige.

Med en invandring på 1/2 miljon människor, till klart största delen flyktingar från muslimska länder, under de närmaste åren är det naturligt att fråga sig om någon planerat för de naturliga konsekvenserna av detta. Svaret vet vi redan; Nej, det finns ingen plan för hur så många människor ska kunna huseras i Sverige. Varken regering eller oppositionspartier har klarat av att tänka i flera steg. Man har bara tänkt så kortsiktigt som möjligt.Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2015-02-09

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *