”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Under rubriken ”Samarbetsavtal med Rumänien nära” i SvD kan man läsa att Sverige räknar med att till sommaren få ett avtal med Rumänien ”om landets mest utsatta grupper”, som det uttrycks. Eller för att tala i klarspråk; romerna. Eller EU-migranter, som de i regel (felaktigt) kallas i det politiskt korrekta Sverige.

Vilka skyldigheter förbinder sig Sverige till?

Vad innebär samarbetsavtalet egentligen? Det får vi inte veta, det står bara;
Från svensk sida handlar det om att bidra med kunskap bland annat om Sveriges sociala skyddsnät. Dessutom ska Sverige hjälpa till med ytterligare kunskap för att använda EU:s strukturmedel.

Ensidig riktning i ”kompetensutbytet”

Det nämns inte med ett ord vilken kompetens det är som erbjuds Sverige från Rumäniens sida. Gissningsvis ingen, utöver kompetens om hur Sverige bättre ska kunna bidra med mer resurser till Rumänien.

Media stöttar politikers dimridåer

Istället för att försöka mörka med termer som ”samarbetsavtal” och ”utbyte av kompetens” hade det kanske varit bättre att säga sanningen till det svenska folket, dvs att det handlar om ännu ett svenskt hjälp- och stödprogram för Rumänien.

Det skapar inte förtroende för media när media på detta sätt stöttar politiker i att undanhålla sanningen istället för att rensa upp i de dimridåer som politiker i Sverige tyvärr lägger ut hela tiden.

Vad har samtalen handlat om?

Det står i artikeln att allt fler romer strömmar till Sverige och i ett led att lösa detta problem träffade Rumäniens socialminister Rovana Plumb i januari ministrarna Åsa Regnér (S) och Annika Strandhäll (S) för att diskutera former för samarbete kring tiggarna. Därefter har Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla Baralt och den nationelle samordnaren Martin Valfridsson varit i Rumänien och följt upp samtalen.

Vi får inget veta varken om varken vad de initiala samtalen handlade om eller vad uppföljningen handlade om eller ledde till, eller vad man är överens respektive oense om.

Hur? Kostnad?

Det nämns att ett utkast bereds med fokus på barns rättigheter, jämställdhet och välfärdsfrågor. Men vad det innebär för Rumänien (i t ex resurser eller skyldigheter) eller vad det innebär för vilka resurser som Sverige måste ställa till förfogande får vi inte veta. Vad står det i utkastet?

Det finns vissa frågor som politiker gärna undviker att svara på, och det är inte minst ”Hur?” samt ”Till vilket pris?”. Politiker vill hellre använda sig av Annie-Lööf-tekniken, dvs ”Jag vill …”.

Då är det bra om det finns media som utkräver svar på de frågor politiker vill glida undan.

Tiggarna till Sverige kommer att fortsatt öka

Att ”samarbetsavtalet” inte kommer att resultera i en minskad ström av romska tiggare under som minst de närmaste åren visas mycket tydligt genom att Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla Baralt kallar arbetet ”en jätteutmaning” och menar att det kommer att ta tid innan färre romer känner sig tvingade att resa utomlands.
Det kommer inte att vända på några år ens. Vi måste samtidigt titta på den mer precisa frågan kring rumäner och bulgarer så att inte akuta tillfälliga insatser påverkar arbetet i Rumänien, säger Baralt.

Den ”mer precisa frågan”? Kan den ”mer precisa frågan” möjligen avse problemet med strömmen av tiggare till Sverige och det stöd tiggarna får i Sverige för att fortsatt tigga? I så fall, vad ”tittar” man på där?

Sveriges regering och riksdag vill inte ta tag i dagens problem

Strömmen av tiggare till Sverige kommer bara att öka. Politikerna vill inte, av rädsla för extremisternas utfall med anklagelser om ”antiziganism” och ”diskriminering” för varje tänkbar begränsande åtgärd, befatta sig med de problem som finns idag i Sverige, och som alla vet kommer att öka.

Det är ju inte tiggeriet i sig som är det stora problemet i Sverige, det är konsekvenserna av tiggeriet i landet, och politikernas ovilja samt rädsla för att vidta åtgärder, som måste lösas.

Rumäniens problem specifikt Sveriges problem?

Varför är fattigdomen i ett enskilt EU-land primärt Sveriges problem? Varför sker inte åtgärder på EU-nivå, istället för att just Sverige ensamt ska försöka lösa de svåraste problemen, med stor risk att det kommer att leda till lite eller inget.

Sverige har inte ens engagerat ett enda annat drabbat land i frågan!

EU är extremt tungrott och det är svårt att få EU-maskinen att starta upp, men det måste ändå vara en EU-insats som har realistiska möjligheter att förbättra situationen i Rumänien.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-04-01

Se även bl a;
Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri
Svensk-rumänskt avtal mellan Åsa Regnér/Annika Strandhäll och Rovana Plumb

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige


Medias påverkan – Ett demokratiskt problem

Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet

Lyssna på väljarna framför medierna

Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *