Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Kommunalrådet Anders Almgren (S), Lund, tycker att hotet från Flextrus om att flytta från Lund är tillspetsat, men han utlovar snara åtgärder.
Se; EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Red’s kom:
Tillspetsat? Vad menar Anders Almgren?
Efter ett år och en artikel i media om att företaget fått nog av kommunens handlingsförlamning så får han tummarna loss, men då inte genom att styra upp tiggeriet utan genom att utlova att Lunds skattebetalare ska finansiera tiggeriet i Lund t o m ännu mer än tidigare.

Hur kan det anses vara tillspetsat att efter denna orimligt långa period säga att man överväger att flytta?

Kommunal tomt garanteras till EU-tiggarna

En kommunal tomt till EU-migranterna ska det bli och nu är det bråttom, enligt Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Varför blev det plötsligt så brått att ta tag i problemen?

Varför har kommunen inte bistått med att tvinga bort EU-migranterna från sin olagliga bosättning tidigare?

Socialdemokraterna vill behålla företag och EU-tiggare i Lund

– Lund ska ha ett bra näringslivsklimat samtidigt som vi aktivt arbetar med insatser för socialt utsatta. Vi förväntar oss att strax ha en lösning som gör att EU-migranterna inte är kvar på Flextrus parkering, säger Anders Almgren (S).

– Platsen och formerna för det är vi inte klara med än men jobbar för fullt med detta. Vår ambition är att ha en lösning helst under månadens utgång men det kan ta lite längre. Jag förstår att Flextrus inte är helt nöjda med situationen, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Till SR säger Anders Almgren;
– Det här är ingen unik utmaning för Lund och nu söker vi en annan plats för EU-migranterna som kommunen förfogar över, säger Anders Almgren (S), kommunalråd i Lund.

Utmaningen är inte unik, men Anders Almgrens ”lösning” är milt uttryckt unik.

Anders Almgren (S) uppger att kommunen räknar med att kunna presentera ett tänkbart boendealternativ inom en vecka.

Lönsamt för EU-tiggare att bryta mot lagen

– EU-migranterna har flyttat från den södra parkeringen, som var den som Flextrus använde mest. Där har kommunen fått dem att flytta. Det är ingen permanent lösning. Vi var tydliga med det när de flyttade. Men det hjälper inte att hela tiden meddela dem var det inte är tillåtet att vara.

Red’s kom:
Med andra ord, det lönar sig för EU-migranter att bryta mot lagen. Det leder inte till några straff, inte ens små böter. Lagbrott får inga konsekvenser mer än att EU-migranterna belönas med särskilda privilegier som ingen annan får.

Lunds kommun ger särskilda förmåner till andra länders medborgare

Vi tittar på en lösning där kommunen kan erbjuda mark under begränsad tid, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Med tanke på att Lunds kommun planerat och budgeterat för att försörja EU-migranter som minst under de tre närmaste åren så kan man fråga sig vad ”begränsad tid” innebär.

LUNDS KOMMUN BRYTER MOT KOMMUNALLAGEN
Det är dessutom fegt att formulera det som att kommunen ”erbjuder” mark när det inte handlar om att hyra/arrendera mark, utan om att ge kostnadsfria förmåner till personer som kommunen inte har något ansvar för.

Det är ett solklart lagbrott när kommunen vägrar följa likabehandlingsprincipen.

Vänsterblocket i Lund vill inte ha en lösning som är bäst för alla parter

Men ni har ju vetat om detta länge?
– Vi jobbar aktivt med detta nu. Man ska också veta att EU-migranterna är en väldigt utsatt grupp och därför måste kommunen hitta en lösning som fungerar bättre för alla parter.

Red’s kom:
Vilken lösning är bättre för alla parter – EU-tiggare, Lunds invånare, skattebetalare och turister, samt Sverige – än att kommunen inte finansierar tiggeriet och att EU-tiggarna hänvisas hem till sitt hemland?

LUNDS KOMMUN STÖDJER OLAGLIG VISTELSE I LANDET
Detta eftersom EU-migranterna saknar försörjningsmöjlighet i Sverige och därmed också saknar rätt att utnyttja sig av den fria rörligheten.

LUNDS KOMMUN BRYTER MOT KOMMUNALLAGEN
Det finns många utsatta grupper, även bland svenskar. Varför vill det vänsterstyrda Lund prioritera förmåner till just EU-migranter?

Lund bryter mot likabehandlingsprincipen när särskilda förmåner ges till romerna.

Lunds kommun har tydligen varit tydligt otydlig till EU-migranterna

EU-migranterna säger till Sydsvenskan att de trodde att de fick vara på den parkeringsplats de hänvisades till av kommunen.
– Jag vet inte exakt vad som hände där, men vi var tydliga med att de inte fick vara kvar på den södra parkeringen och den lämnande de också.

Så kommunen arrenderar ut mark som inte kan användas. Den har tagits i anspråk av någon annan som kommunen hänvisat dit?
– Kommunen är inte polismyndighet, svarar Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Lunds kommun har alltså hänvisat EU-migranterna till en viss del av den parkering som kommunen arrenderar ut till företaget, och låtit företaget betala till kommunen för den av kommunen anvisade platsen som EU-migranterna ockuperat.

Har ni inget ansvar?
– Jo, och därför jobbar vi med en lösning. De har ju ett avtal med kommunen sedan 1980-talet. Så klart ska de förfoga över sin parkering, säger Anders Almgren (S).

Ingen plats för andra fordon på företagets parkering än EU-migranternas

Parkeringsplatsen är full, men sedan ett år finns där inga fordon som tillhör Flextrus eller företagets anställda.
– I det här fallet är det inte rimligt att de befinner sig på parkeringsplatsen, så kommunen får använda egen mark. Det kan kanske bli möjligt att ställa upp husvagnar under ordnade former, säger Anders Almgren.

Red’s kom:
OLIKABEHANDLING AV LUNDS KOMMUN
Så kommunen får använda egen mark”? Varför finns inte ens alternativet att samma regler ska gälla för EU-migranter som för landets egna medborgare?

Oklart hur många tomter EU-tiggarna ska få

Var det blir finns det inga beslut om. Än så länge är det oklart om kommunen ska erbjuda mer än en tomt att slå läger på.

Red’s kom:
När fler EU-tiggare upptäcker att Lunds kommun försörjer dem och ger dem allt de behöver så kommer alltså fler tomter att reserveras för EU-migranter allteftersom de kommer till Lund.

Kommunen förser EU-tiggare med toaletter

Blir det toaletter?
– Det är där är praktiska frågor som gör vissa platser mer lämpliga än andra, där är vi inte klara än, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Självklart kommer vänsterblocket att låta Lunds skattebetalare stå för gratis toaletter till dessa skattebefriade EU-tiggare som gärna drar nytta av Sverige.

Med tomt till EU-migranter följer ofrånkomligen kåkstad

Är tält eller koja okej?
– Jag har inte hört något annat än husvagn, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Hört vad av vem?

Får man sova i bil?
– Att bo i bil koja eller tält året runt på allmän mark i stan, det är inte så vi vill ha det.

Red’s kom:
Det är inte så vi vill ha det”? Men det är så det blir med vänsterblockets resonemang.
Alternativt att Lunds kommun låter Lunds skattebetalare bekosta full försörjning med boende, mat, vård, socialbidrag, etc, för bl a Rumäniens 2 miljoner fattiga romer.
Där räcker då inte de budgeterade 700 000 kr/år för de närmaste tre åren särskilt långt.

Vad blir kostnaden för skattebetalarna?

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Hur organiserar Lunds kommun samhället?

– Vi har valt att organisera samhället med andra system som ska se till att den här typen av utanförskap inte finns, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Organisera samhället med andra system”? Vad är detta för svammel?

Lunds ansvar att lösa världsproblemen?

– Det är ett europeiskt problem att vissa områden är så fattiga att det blir ett lätt val att söka sig någon annanstans.

Red’s kom:
Nu handlar det om Lunds problem och det är inte kommunens problem att på skattebetalarnas bekostnad lösa fattigdomen i Europa eller i världen.

– De sociala klyftorna i Europa är en jättestor utmaning. Under tiden man försöker lösa det måste man vara beredd att göra något åt det som finns framför ögonen.

Red’s kom:
Anders Almgrens/vänsterblockets extrema okunnighet inom området kommer att få starkt negativa konsekvenser för många, inte minst för skattebetalarna i Lunds kommun.

Genom att tro sig lösa bara det man ser framför sig resulterar det i att en verkligt fungerande lösning försvåras eller förhindras.

– Men vi har inga färdiga lösningar än, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Vi vet att Anders Almgren inte har någon ”färdig lösning” idag. Problemet är emellertid att han inte någonsin kommer att ha detta.

Polis och kronofogde ligger lågt

Polisen och Kronofogden gör ingenting i ärendet med den snart ettåriga bosättningen på parkeringsplatsen vid Åkerlund & Rausings väg.

– Kommunen och polisen har haft möten om detta. Bollen ligger hos kommunen. Vi avvaktar deras initiativ och beslut, säger Rickard Bruhn, vid polisen i Lund.

Red’s kom:
Det är riktigt. Med dagens otillfredsställande regelverk förutsätts att Lunds kommun;
1. Ber polisen identifiera alla EU-tiggare som ockuperat kommunens parkering.
2. Lämnar identifikationsuppgifterna från polisen till Kronofogden och beställer en omedelbar avhysning.

Frågan är varför Lunds kommun inte gjort detta?

EU-migranters olagliga bosättning inte en polisiär fråga

Rickard Bruhn säger att polisen patrullerar området regelbundet men att bosättningen inte är en polisiär fråga.

Red’s kom:
Det låter onekligen märkligt att polisen hävdar att en olaglig bosättning inte är en polisiär fråga.

Marken ägs visserligen av kommunen men eftersom den arrenderas ut så betraktas den som privat.

Red’s kom:
Nu blev det komplicerat.
Om det är korrekt att arrenderad mark juridiskt betraktas som privat så är det arrendatorn (företaget) som ska initiera en avhysning. Varför har företaget då inte gjort detta?

Polisen hänvisar till Q-Park

– Vi kan bara skriva p-böter på kommunens mark. Här är det Q-Park som ansvarar och de har vänt sig till kommunen. När kommunen fattat beslut så får vi se vad vi behöver göra, säger Rickard Bruhn.

Red’s kom:
Det är inte Q-Park som kan initiera en avhysning!


Lunds kommuns stöd till EU-migranter

Lunds kommun (dvs Lunds skattebetalare) bekostar hämtning av EU-migranternas sopor från Flextrus parkeringsplats på Åkerlund & Rausings väg. Helt utan kostnad för de skattebefriade EU-migranterna.

Behov uträttas företrädesvis i buskarna runt parkeringen.

Kommunfullmäktige har avsatt 700 000 kronor/år under en treårsperiod för stöd till föreningar som arbetar med att hjälpa EU-migranter.

Lunds socialförvaltning arbetar med uppsökande verksamhet för de mellan 50 och 70 EU-migranter som befinner sig i Lund för att tigga.

Lunds kommun planerar dessutom att fungera som en särskild arbetsförmedling för specifikt EU-migranter.

Lunds kommun bryter mot lagen!

Lunds kommun (dvs Lunds skattebetalare) betalar hemresor för EU-migranter. Cirka 100 personer har ansökt om hemresa under 2015 och 86 personer har beviljats.

Red’s kom:
Fråga har ställts till Lunds kommun vad kostnaden blivit för detta, men Lunds kommun säger att det inte finns någon som kan svara på denna fråga under sommaren.

Dock kan man konstatera att Lunds skattebetalare fått stå för hemresor åt EU-migranter för ca 120.000 kr under årets första 6 månader.

Hur många av dem som fått gratis hemresa har återkommit till Lund och Sverige?

ROMER SÄRBEHANDLAS AV LUNDS KOMMUN
Det ska noteras att det bara är romer som har denna förmån att kommunen finansierar hemresor. Varken i Sverige eller något annat land i EU är det någon myndighet som ens lånar ut pengar för hemresa för andra EU-medborgare!

Lunds kommun bryter därmed flagrant mot kommunallagen när de inte följer likabehandlingsprincipen (på motsvarande sätt som i den övriga behandlingen av EU-tiggarna).

Hur motiverar Lunds kommun att de bryter mot lagen? Det gör de inte, de bara hoppas att ingen ska opponera sig mot lagbrottet!

Sover oppositionen i Lund?

Varför reagerar inte de kommunpolitiker som inte hör till vänsterblocket, på vänsterblockets misskötsel av kommunens finanser?

Det ska noteras att SDS – som valt att inte prata med oppositionen för att därigenom få en bättre bild av situationen – inte vill publicera SD’s reaktioner på missförhållandena inom Lunds kommun.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-16
Se även bl a;
FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kronofogdens avhysning av EU-migranter – Hur går det till?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund – befäster tiggarnas fattigdom

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund ska hjälpa EU-tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *