Kommer vistelserätt kontrolleras för EU-migranter som får boende av Umeå?

Moderaterna i Umeå ställer 2016-02-07 följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Härbärge för EU-migranter

Föregående vecka uttalade ks ordförande Hans Lindberg att kommunen bidragit med 1,65 miljoner kr till Svenska kyrkan för att de ska kunna hjälpa EU-migranterna. Bl a skulle kyrkan bygga ett härbärge där i första hand barnfamiljer skulle få bo under den kallaste perioden.

Se: Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Hans Lindberg (S) omtalade då att lagen skulle följas och att den s k tre-månadersregeln ska gälla, vilket innebär att man endast får vistas tre månader i landet såvida man inte har arbete eller studerar (tiggeri räknas inte som arbete).

Red’s kom:
Andra EU-länders medborgare får inte ens vistas i Sverige under de tre första månaderna om de inte kan försörja sig.

Tidigare har man anfört att det inte går att ta reda på vilka som är här och hur länge de har varit här. Det verkar mycket märkligt då det ofta är reportage och bilder i tidningarna där många av dessa personer finns med. En del av dem har säkerligen varit här i flera år.

Jag förutsätter också att de som får bo i härbärget kan styrka vilka de är.

Red’s kom:
När kommuner använder sig av bulvaner (som kyrkliga/ideella organisationer) tappar kommunen möjligheten att kontrollera vilka som erbjuds skattefinansierat boende.

Dessa bulvaner bryr sig inte det minsta om ifall EU-migranterna kan identifiera sig eller om de vistas olagligen i Sverige.
Kommuner och oansvariga politiker försöker på detta sätt frånsäga sig sitt ansvar och visar på en respektlöshet för dem som valt politikerna.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg är därför:
– Kommer kommunen att kolla upp att personer som varit här över tre månader inte får bo i härbärget och följaktligen blir utvisade?

Marianne Löfstedt
Kommunfullmäktigeledamot (M)

Red’s kom:
Frågan hade ställts bättre som;

  1. Hur kommer kommunen att kontrollera att de som erbjuds förmåner som gratis/subventionerat boende vistas lagligen i Sverige? Enligt vilka kriterier och lagverk?
  2. Vem kommer att utföra denna kontroll och hur kommer kontrollen att gå till?
  3. Vem kommer att vara ansvarig för kontroll och register över alla som erbjuds skattefinansierat boende?
  4. På vilka konkreta grunder kommer EU-migranter att förvägras boende på skattebetalarnas bekostnad?
  5. Om EU-migranter saknar rätt att vistas i Sverige hur kommer dessa EU-migranter att hanteras av kommunen när detta upptäcks?
  6. Hur och vem kommer att rapportera till vilka myndigheter (polis/Migrationsverket?) om de personer som inte uppfyller kraven för att få vistas i Sverige?

Se även bl a;
EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

EU-migranter i Umeå får nya boenden

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Umeå kommun efterlyser riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer för EU-migranter, Margareta Rönngren (S)

Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

EU-migranter i Umeå får inte gratis elektricitet enligt krav från V

Vänsterpartiet i Umeå rasar över att EU-migranter inte försörjs av kommunen

Umeå avhyser EU-migranter från deras olagliga bosättningar

Kaotisk avhysning av EU-migranter i Umeå, flyttade tillbaka, avhyses på nytt

Prästen Ulf Dahne upprörd över att Umeå inte försörjer EU-migranter

Avhysta EU-migranter i Umeå flyttat till kyrkans mark och till Skellefteå

Umeå ger kyrkan 1,6 miljoner kr för boende, läxhjälp etc till EU-migranter

S i Umeå vill mörka avtal om EU-migranter för övriga partier

Hemlösa i Umeå nedprioriteras pga EU-migranter


11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

Mötesplats för EU-migranter i Umeå – meningslösa åtgärder för miljontals kr


Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Svenska kyrkan vill förse 40 av 130 EU-migranter i Umeå med gratis härbärge


Romer i Umeå förstår inte varför svenska kommunpolitiker åker till Rumänien

Floskelpartiet (FP) i Umeå vill också åka på skattefinansierad semester i Rumänien


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *