KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Syftet med den fria rörligheten i EU har aldrig varit att man ska kunna leva på andra länders bidragssystem eller välgörenhet. Trots det söker sig allt fler EU-migranter till Sverige och förväntar sig att bli försörjda här genom att tigga på gator och torg, skriver representanter för KDU.

Olagliga bosättningar oacceptabelt och ohållbart

Att EU-migranter under sin vistelse i Sverige bygger upp illegala bosättningar runt landets städer, är både oacceptabelt och ohållbart.

Regelverk måste gälla lika för alla

Det kan inte finnas parallella system i Sverige, där EU-migranter tillåts göra sådant som är olagligt för svenska medborgare.
I och med att det är olagligt för svenskar att utan tillstånd bebygga allmänna platser, bör det också vara olagligt för EU-migranter.

Red’s kom:
Men det är inte det som är problemet. Det är olagligt för alla, men för vissa så låter man dem bryta mot lagen under, som regel, väldigt långa perioder. Det måste alltså till lagändringar, där polisen inte kan smita undan sitt ansvar för att upprätthålla lag och ordning.

Det måste också till en ändring där kommunpolitiker, som idag är rädda för att vidta de kraftfulla åtgärder som är nödvändiga, har ett uttalat ansvar för att bosättningar kvävs i sin linda. Även för privatpersoners fastigheter.

Avhysning är rätt

EU-medborgare som reser till Sverige måste respektera de lagar och regler som gäller här. Därför är det också rätt att avhysa illegala bosättningar som uppförs runt om i Sveriges städer. I största möjliga utsträckning ska ett annat tillfälligt boende erbjudas.

Långsiktiga och kortsiktiga förslag behövs

Sverige behöver fler förslag som både är kortsiktigt och långsiktigt hållbara för att komma till rätta med situationen för de fattiga EU-migranterna.

Red’s kom:
Främst är det långsiktiga åtgärder som är nödvändiga. De genomgående kortsiktiga åtgärder som vidtagits så här långt i Sverige gör inget annat än att permanenta de fattiga i sin fattigdom och skapa en lång rad med problem och kostnader för samhället. Det gäller även de ESF-pengar som nu Göteborg och Malmö avser att söka för att ”integrera” romerna i det svenska samhället.

Nationella riktlinjer för fattiga EU-migranter i Sverige

Vi förespråkar att riksdagen tar fram nationella riktlinjer för hantering av hemlösa och fattiga EU-migranter. Det ska vara möjligt för varje kommun att på ett bra sätt samordna sina insatser.

Not.
Det är viktigt att förstå att få eller inga av EU-migranterna i Sverige är hemlösa. De har i regel ett hem i sitt hemland, men ofta även ett hem i Sverige, om än spartanskt. Det är viktigt att göra denna åtskillnad jämfört med svenska medborgare som är hemlösa i verkligheten.

Omedelbara åtgärder mot bosättningar och tiggeri

Det krävs omedelbara åtgärder för att komma tillrätta med de samhällsproblem som illegala bosättningar, fattigdom och tiggeri medför – men den enda långsiktigt hållbara lösningen är hjälp i hemländerna.

Hjälp gör mest nytta i de fattigas hemländer

Genom stöd och hjälp med både finansiering och kunskap kan långsiktigt hållbara lösningar – med egna fungerande sociala trygghetssystem, t ex för sjukvård, utbildning och arbetslöshet – i EU-migranternas hemländer ge goda resultat.

Flera svenska hjälporganisationer finns idag på plats i fattiga EU-länder. Organisationerna bistår människor i akut hjälpbehov, men driver även projekt för bl a utbildning, hälsa, företagsamhet och attitydförändringar.

Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Miriam Lilja, regionordförande för KDU i Västra Götalandsförbundet
Adam Davidsson, distriktsordförande för KDU i SkåneKlicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-03-24

Se även bl a;

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Beslut taget om att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *