Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!

Karlstads kommun har för avsikt att flytta tiggare från naturområden och parkeringsplatser och upprättar i samband med detta campingplats vid polishuset. Karlstads kommun räknar med att det finns 50-70 EU-migranter i staden.

Karlstads kommuns kommunfullmäktige beslutade under tisdagen att föreslå den gamla marken där Solareturen (f.d. second-hand butik) tidigare fanns till campingområde. Detta för att få bort EU-migranter från skogsdungar och andra platser i Karlstadsområdet.

– Vi har märkt att de tillfälliga boplatserna runt om i Karlstad leder till konflikter med närboende på grund av nedskräpning och sanitära problem. Dessutom är det en ovärdig situation för de människor som bor på dessa platser utan tillgång till möjligheter till toaletter och andra hygienutrymmen, meddelar Per-Inge Lidén (MP), kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad, i ett pressmeddelande.

Red’s kom:
Detta pressmeddelande vågar politikerna tydligen inte lägga ut under ”Pressmeddelanden” på kommunens webbplats.

Inga protokoll finns heller på webbplatsen där frågan om EU-migranter behandlats.

Det är skamligt av kommuner att bete sig som Karlstads kommun och upprätta gratis boende för en viss grupp av utländska medborgare, och detta endast för att slippa ta tjuren vid hornen och skicka rätt signaler. Detta agerande leder bara att EU-migranterna fortsätter att strömma till Sverige och att dessa romer fortsatt känner att de står över lagen.

Se bl a; EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Men med detta beslut av kommunfullmäktige blir det fritt fram att begära laglighetsprövning;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som Karlstads kommun vill genomföra, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter (även om det är via en bulvan) så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

10 kr/dag – Den som vill städa får göra detta

De som nyttjar campingplatsen kommer att få betala tio kronor per dag och de kommer själva få styra över städningen, informerar kommunen.

Red’s kom:
Administrationskostnaderna för dessa löjliga 10 kr kommer att överstiga inkomsten.

Vem städar om behov uppstår, och ingen EU-migrant åtar sig uppgiften?

Insamling av avgift en gång i veckan

En tolk kommer att samla in avgiften en gång i veckan.

Red’s kom:
Det är rent ut sagt tramsigt. Att kommunen t o m anlitar en tolk för att kräva in pengar, och endast en gång/vecka.

Om någon inte betalar, vad händer då?

Vaktbolag sköter bevakningen på ordeovisat sätt

Ett vaktbolag kommer sköta bevakningen.

Red’s kom:
Hur kommer denna bevakning att läggas upp? Besök en gång per dag? En gång i veckan?

Karlstads kommun är mycket hemlighetsfull, och media verkar vara rädd för att ställa frågor som kan upplevas ”känsliga”.

Dessutom verkar det som att Karlstads kommun hemligstämplat informationen – eller i alla fall försöker dölja besluten, eftersom protokollen på .

Protokoll saknas för diskussion och beslut om EU-migranter, men kommunen skriver följande allmänna information på sin hemsida;

Den 22 september

Utsatta EU-medborgare hänvisas till en gemensam campingplats på Våxnäs och ett nytt bolag bildas som ska arbeta för en snabbare och mer tillförlitlig tåglinje mellan Oslo och Stockholm. Det var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Utsatta EU-medborgarna hänvisas till camping på Våxnäs

Markområdet vid gamla Solareturen på Våxnäs blir en tillfällig campingplats med hygienutrymmen för utsatta EU-medborgare i Karlstads kommun. Det betyder att EU-medborgarna inte längre får ha några tillfälliga bosättningar på parkeringsplatser och naturområden utan hänvisas helt till området på Våxnäs. Det kommer att kosta tio kronor per dygn att bo på campingplatsen i eget tält, husvagn eller bil. En tolk kommer att samla in avgiften en gång i veckan och vaktbolaget G4S kommer att sköta bevakningen i området.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att området vid gamla Solareturen på Våxnäs ska bli campingplats för utsatta EU-medborgare. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med frivilligorganisationer. Försöket med campingplatsen, som kommer att följa samma koncept som det i Helsingborgs stad, ska prövas under tre månader för att sedan utvärderas.

Kommunen finansierar, i strid med lagen, tiggeriet med 94.000 kr för oktober-december

Karlstads kommun står för hygienanläggningarna med dusch, toalett, vatten och sophämtning.

Totalt sett landar kostnaden på 94 000 kronor över tre månaderna.

Red’s kom:
Alltså exklusive bl a kommunens administrativa kostnader.

Kommunen vill inte berätta vem de planerar att samarbeta med

För att få det hela att funka kommer kommunen arbeta tillsammans med olika frivilligorganisationer.

Red’s kom:
Vilka frivilligorganisationer? Hur ska detta samarbete se ut? Vad är deras uppdrag? Är kostnaden för dessa ”frivilligorganisationer” inräknad i de 94.000 kronorna?

Många obesvarade frågor

Följande av mina tidigare frågor har besvarats (hur sant det är vet vi inte);
• Vad kommer detta att kosta kommunens skattebetalare?
Svar: Som allra minst 31.300 kr/månad (kan lätt bli det dubbla).
• Vad ingår i denna camping för 10 kr/dag?
Svar: Sophämtning, dusch, toalett, vatten (inget nämns om varken el, tvätt/kök eller mat).

Av mina tidigare exempel på frågor återstår;
• Finns bygglov?
• Har kringboende getts möjlighet att överklaga byggnadslov?
• Vem betalar elen?
• Sophantering? Sopsortering?
• Tecknas avtal med de EU-migranter som bor där?
• Vilka villkor gäller?
• Samarbetar kommunen med någon frivilligorganisation i detta och i så fall hur?
• Vilka partier motsatte sig beslutet om gratis camping för EU-migranter?

Provperiod på 3 månader – Utvärdering?

Det hela ska prövas under tre månader och därefter utvärderas.

Red’s kom:
Utvärderas? För vad? För att permanenta gratis boende för romer i framtiden?

Karlstads kommun gör ett enfaldigt försök att kringgå lagen

– Arbetssättet innebär att alla utsatta EU-medborgare kommer att hänvisas till denna plats och att vi inte längre tillåter bosättningar i skog och mark, säger Marléne Lund Kopparklint (M), kommunalråd i vård- och omsorgsnämnden.

Red’s kom:
Hur vet kommunen vilka EU-medborgare som är ”utsatta”?

En kommun är ingen välgörenhetsorganisation!

Enligt Per-Inge Lidén (MP) får även andra som känner behov ta del av campingplatsen.
– Vi har naturligtvis gjort det här utifrån det behov som vi har sett, med fem-sex-sju bosättningar runt om i Karlstad. Samtidigt kan vi inte neka någon annan EU-medborgare. Svenskar är också EU-medborgare och är det någon som känner att han eller hon är hemlös så kan vi inte neka.

Red’s kom:
Tricket för att försöka kringgå lagen genom att ”alla EU-medborgare” erbjuds gratis boende (= 10 kr/dygn) sprider sig mellan kommunerna. Men det håller inte. Det är inte en kommunal angelägenhet att bedriva camping och konkurrera med liknande privat verksamhet (hotell, motell, B&B, vandrarhem, etc). En camping som dessutom helt uppenbart är riktad till en speciell grupp av utländska medborgare.

– Sen är det ju så att för de som är svenska medborgare och hemlösa så har vi enligt socialtjänsten ett ansvar, vi ska hitta tak över huvudet åt dem. Såna rättigheter har inte en medborgare i exempelvis Rumänien, säger Per-Inge Lidén (MP).

Red’s kom:
Oavsett vilka rättigheter medborgare har i Rumänien så är det Rumänien som har ansvaret för sina medborgare. Inte Sverige!

Vad Per-Inge Lidén (MP) säger här är ett sätt att försöka styra bort svenska medborgare från kommunens olagliga gratiscamping.

Kommunen har inget ansvar för utländska medborgare utöver akut nödhjälp (i vilket inte ens gratis hemresa ingår, även om det används av kommuner för att bli av med problemen på enklast möjliga sätt).

Man kan fråga sig om kommunen ens kan ha en dylik ”gratiscamping” för enbart svenska medborgare, men helt klart är att dessa 94.000 kr + alla extrakostnader inte kan läggas på den grupp som åtgärden riktas till, dvs EU-migranterna. Det är inget som tillför något för kommunen. Tvärtom så leder det enbart till andra ökade kostnader för skattebetalarna.Klicka här för att gå till artikeln i VF, 2015-09-22
Se även bl a;
Karlstad försöker kringgå lagen i sitt stöd till EU-migranter – gratis camping

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *