Känslig fråga i Riksdagen till Gustav Fridolin om skola i Sverige för barn till EU-migranter

Erik Bengtzboe (M) har skrivit frågor till Gustav Fridolin om skolgång för barn till EU-migranter:

Fråga 2015/16:34

De senaste årens rörlighet för inte minst den romska minoriteten i Europa har vållat mycket debatt. Ett alltför ofta bortglömt perspektiv i diskussionen är dock utbildning för EU-migranternas barn.

Utanförskap bryts bäst av kunskap, och ingenting bygger livsmöjligheter så väl som utbildning. Många EU-migranters barn blir dock kraftigt lidande av sönderhackad eller bristfällig utbildning.

De senaste dagarna har det uppmärksammats att synen på skolgång för EU-migranters barn i svenska kommuner ser väldigt olika ut.

Med anledning av ovanstående undrar jag hur utbildningsdepartementet ser på frågan, och jag vill därför ställa följande fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

Hur stor andel av EU-migranternas barn får utbildning,
hur ser det ut i Sveriges olika kommuner, och
vilka åtgärder anser utbildningsministern behöver vidtas för att hantera situationen?

Från Riksdagsförvaltningen 2015-09-24
Besvaras senast 2015-09-30 kl. 12.00

Red’s kom:
Det är hög tid att Gustav Fridolin (MP) tar bladet ur mun. Därför är ovanstående frågor ytterst välbehövliga, även om man redan nu kan förutsätta att svaren från Gustav Fridolin (MP) kommer att bli minst lika undvikande som de svar Åsa Regnér (S) ger.

Alltför många politiker glider runt på en räkmacka bara för att ingen ställer de rätta frågorna så att vi vet vad politikerna tycker.

Se: Vad är utbildningsministerns åsikt om skola i Sverige för EU-migranters barn?

Utbildningsministerns svar: Gustav Fridolin duckar för alla frågor om skolgång för EU-migranter

Se även bl a;
Örnsköldsvik utreder om EU-migranters barn ska erbjudas skolgång

Örnsköldsvik planerar gratis boende och skola specifikt för romer

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Gnosjö erbjuder EU-migranters barn skola – hänvisar vårdslöst till barnkonventionen


Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Rättsligt prövat fall för EU-migranters barn – ingen rätt till skola i Sverige

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas


EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn


Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *