Kan kommunen bistå EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige?

Socialnämnden i Höör har sammanställt information om vad som gäller för EU-migranters sociala förmåner, och skriver föjande:

EU-domstolen har fastställt att sociala förmåner kan nekas EU-medborgare

EU-medborgare som inte utövar förvärvsverksamhet och som rest in i en annan medlemsstat endast i syfte att erhålla socialt stöd kan nekas sociala förmåner. Det har EU-domstolen slagit fast i ett förhandsavgörande.

Vistelse förutsätter att villkor uppfylls i direktivet om unionsmedborgare

EU-domstolen konstaterar nu i sitt förhandsavgörande att medborgare från andra medlemsstater, med avseende på rätten till vissa sociala förmåner (såsom de tyska förmånerna enligt grundgarantin) kan kräva att bli behandlade på samma sätt som medborgarna i den mottagande medlemsstaten endast om vistelsen i den mottagande medlemsstaten uppfyller villkoren i direktivet om unionsmedborgare.

Inget socialt bistånd under de 3 första månaderna

Enligt samma direktiv är den mottagande medlemsstaten inte skyldig att bevilja socialt bistånd under vistelsens första tre månader.

3 månader – 5 år: Förvärvsverksamhet eller tillräckliga tillgångar krävs

För vistelser som överstiger tre månader, men understiger fem år (vilket är fallet i förevarande mål), uppställer direktivet som villkor för uppehållsrätt bl a att personer som inte utövar förvärvsverksamhet ska ha tillräckliga tillgångar.

Sverige kan neka sociala förmåner för dem som inte förvärvsarbetar

En medlemsstat ska således ha möjlighet att neka unionsmedborgare sociala förmåner när dessa inte utövar förvärvsverksamhet, utan uteslutande har utnyttjat den fria rörligheten för att komma i åtnjutande av socialt stöd från en annan medlemsstat trots att de saknar tillräckliga tillgångar för att ha uppehållsrätt där.

EU-domstolens bedömning i Tyskland: Ingen uppehållsrätt

I det aktuella målet konstaterar domstolen att kvinnan och hennes son inte förfogar över tillräckliga tillgångar.
De reste inte in i Tyskland för att söka arbete och trots att kvinnan ansökt om förmåner enligt grundgarantin för arbetssökande följer det av handlingarna i målet att hon inte söker arbete. Hon saknar yrkeskvalifikationer och har hittills varken arbetat i Tyskland eller i Rumänien.

Då kvinnan och hennes son inte förfogar över tillräckliga tillgångar konstaterar domstolen att de inte kan göra anspråk på uppehållsrätt i Tyskland med stöd av direktivet om unionsmedborgare.

De kan därmed inte åberopa den icke-diskrimineringsprincip som föreskrivs i direktivet och i förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen, skriver domstolen.

Fria rörligheten inte för att lämpa över problem på annat EU-land

Av sajten framgår att detta i praktiken innebär att:
Reglerna syftar till att förebygga att ett EU-land ska få bära en allt för tung börda, då tanken med EU är att medlemsstaterna ska kunna hjälpa varandra – inte lämna över sina problem på varandra. I övrigt gäller dock principen om fri rörlighet, varför alla EU-medborgare i regel kan röra sig fritt mellan medlemsstaterna.

Slutsats: Inget bistånd till personer utan uppehållsrätt

Sammanfattningsvis kan man säga att så länge EU-migranterna inte uppfyller de krav som ställs för att ha uppehållsrätt eller betraktas som boende i Höörs kommun, kan kommunen inte ge något bistånd till personerna.

Se även bl a;
Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg


Vem ska försörja EU-migranterna?

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet


S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


EU-migranter. Så här lurades medborgarna år 2013 av Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus och SR


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *