Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger

Kalmar kommun anmäls nu till Justitieombudsmannen för det tillfälliga boendet intill gamla Salvestaden. Kommunens syfte för området strider mot en detaljplan, skriver personen i sin anmälan. Det är grannen Björn Carlsson som anser att det tillfälliga bygglovet för dusch, toalettbodar och upplåtelse av mark strider mot gällande detaljplan.

Carlsson menar att den gällande planen konstaterar att området ska vara till för fritidsaktiviteter kopplade till gamla Salvestaden. Samt odling och bete.

Samhällsbyggnadskontoret har tidigare beviljat bygglovet med motiveringen att det rör sig om ”en liten avvikelse” från den planen.
– Det kan emellertid ifrågasättas om inrättandet av en camping är en liten avvikelse från gällande planbestämmelse, eller – om den är liten -, om den är förenlig med planens syfte.

Att området Salvestaden någon gång i framtiden skulle bli upplåten för tidsbegränsat boende för EU-migranter har knappast föresvävat vare sig politiker eller tjänstemän när planen för området antogs, skriver Björn Carlsson i sin anmälan.

Red’s kom:
Kalmar kommun har inte redovisat kommunens kostnader för lägret med EU-tiggare, inkl kostnader för bevakning, städning, bortforsling av skrotbilar som EU-migranter tagit dit, el, etc, men bara hyreskostnaden för barackerna ligger på 30 000 kr/månad! Alltså av skattebetalarna finansierat tiggeri!Klicka här för att gå till artikeln i 24Kalmar, 2015-07-22
Se även bl a;
Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *