Juridiska, praktiska och moraliska skäl att ej upplåta mark till EU-migranter i Sverige

Romer måste följa samma regler som alla andra. Det finns både juridiska, praktiska och moraliska skäl för kommuner att inte upplåta mark åt EU-migranter.

En grupp bulgariska romer som tältat i Växjös västra delar kommer troligtvis att avhysas under nästa vecka.

Vänsterpartiet har en skuld till romer

Carin Högstedt (V) vill att kommunen upplåter en parkeringsplats till de avhysta. Hon säger att ”vi har en skuld till den här gruppen människor”.

Det må vara sant om Högstedt med ”vi” menar vänsterpartister. Det var ju deras systerpartier som styrde länderna där de östeuropeiska romerna förtrycktes, exkluderades och till sist lämnades i stor fattigdom, trots alla fagra löften.

Växjöbor har ingen skuld till romer

Däremot har inte ”vi” i betydelsen vi Växjöbor någon kollektiv skuld till bulgariska romer.

Kommuner saknar rätt att idka välgörenhet för andra länders medborgare

Vi har i stället en skyldighet att behandla dem som vi skulle behandla någon annan som reste hit inom ramen för EU:s fria rörlighet.

Regeringens samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har i sommar varit kritisk mot det fåtal kommuner som har upplåtit mark åt för EU-migranter att sätta upp läger på.

Red’s kom;
Se; Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Kommunen bryter mot kommunallagen/likabehandlingsprincipen

Det är en form av särbehandling som kommunallagen inte tillåter.

Kan inte på etnisk grund grund selektera förmåner

Kommunen har en likabehandlingsprincip att rätta sig efter och dess tjänstemän kan inte på etnisk grund välja ut vilka som ska få ta del av en förmån. Det skulle vara en form av diskriminering.

I sådana fall måste samma tjänst vara öppen för alla andra. Och även då skulle det finnas ett problem i att kommunen konkurrerade med befintliga campingplatser.

Undvika permanenta kåkstäder

Martin Valfridsson har också påpekat att kommuner som upplåter mark mot gällande lagar riskerar att skapa permanenta kåkstäder. Vilket ju är en utveckling som vi i Sverige i alla andra sammanhang vill undvika.

Kommuner cementerar utanförskap

De bulgariska romernas fattigdom och utsatthet berör de flesta oss. Men vi måste agera på ett sätt som långsiktigt hjälper gruppen. Vi ska inte fatta panikbeslut som cementerar utanförskap.

Samordnarens fokus är på integrering i hemlandet

Regeringens samordnare kommer att presentera förslag efter årsskiftet. Men klart är att fokus ligger på att hjälpa romerna att integreras i sina hemländer.

Till exempel finns redan ett påbörjat samarbete med Rumänien.

Red’s kom:
Det är emellertid inte korrekt. Det är bara en rökridå som S+MP-regeringen lagt ut för att det inte lika tydligt ska märkas att S+MP-regeringen inte gör något.
Se; Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Om vi börjar tro på politikers lögner så kommer debatten inte att landa rätt.

Lagbrott ska beivras, inte belönas

När EU-medborgare är på besök här ska de ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. I de fall där tillresta grupper inte respekterar våra lagar eller de bofasta människornas rättigheter är det heller inget giltigt skäl för att särbehandla.Klicka här för att gå till artikeln i SMP, 2015-08-22
SR skriver;
Vänsterpartiet i Växjö föreslår att kommunen ska utse en plats där EU-migranter kan få stanna under en längre tid och campa gratis utan att bli avhysta.

Red’s kom:
Förutom att det bryter mot lagen så är en boplats för EU-migranter ingen hjälp, vilket vänsterpartister tyvärr har uppenbara problem att förstå.

Diakonicentrum stödjer V:s förslag till mer permanent kåkstad

På Diakonicentrum i Växjö tror man att en campingplats för EU-migranter kan hjälpa utsatta personer i staden och de ser att det finns ett stort behov av en plats där personer kan få campa en längre tid.
– Jag tror att det skulle hjälpa folk att känna sig trygga. Att känna att här får jag vara, att det är ingen som anmäler mig för att jag är här med min husvagn eller tält, säger verksamhetschefen Hanna Näverbrant.

Red’s kom:
Tyvärr är dylika åtgärder något som i dagens samhälle enbart kan leda till en större otrygghet för EU-migranter.

Hon säger också att det är många som kommer till Diakonicentrum och frågar efter en plats att sätta upp sitt tält på och då har de ingenstans att hänvisa dem.
– Man behöver någonstans att vara, säger Hanna Näverbrant.

Red’s kom:
Finns det ingen plats att tälta i Sverige? Det finns gott om campingplatser här. Varför inte rekommendera någon av dessa? Annars lär det finnas gott om plats för tält i Bulgarien.

– Det får bara vara en tillfällig lösning där man samtidigt strävar efter bättre lösningar, säger Martin Rosén som är vikarierande chef på Diakonicentrum.

Red’s kom:
Frågan är vad Martin Rosén menar med sitt diffusa ”bättre lösningar”, men dessa bättre lösningar finns inte i Sverige. När kommuner finansierar EU-migranters tiggeri leder det bara till problem.

Se även;
Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!


EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *