Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun

Joakim Månsson Bengtsson (MP), som driver organisationen Hjälp Tiggare i Lund, kritiseras för att han får ett arvode i sin ideela organisation.

Det rör sig om cirka 8 000 kronor netto varje månad i en förening som fått kommunala bidrag på sammanlagt 284 000 kronor.

Red’s kom:
Joakim Månsson-Bengtsson (MP) är noga med att ge nettosumman, istället för vad han får i brutto.

FÖRSÖKTE FÅ ARVODE PÅ 34.000 KR/MÅN FÖR IDEELT UPPDRAG
OBS! Joakim Månsson Bengtsson (MP) försökte tidigare få 34.000 kr/månad från Lunds kommun, men på denna punkt rekommenderade Socialförvaltningen avslag till ”Hjälp Tiggare i Lund”
;

Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Se BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08 i Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Om bidraget gått igenom i Socialnämnden hade den 22-åriga Joakim Månsson-Bengtsson kunnat plocka ut minst 45.000 kr/mån för sitt ”ideella” arbete (i form av en källarlokal med ett tiotal EU-tiggare). Kanske 55.000-70.000 kr/månad om han får arvode från några fler organisationer. Utöver hans höga arvode som politiker i Socialnämnden.

Moderaterna var emot bidraget till Joakim Månsson-Bengtsson

Redan när socialnämnden, där Joakim Månsson Bengtsson själv sitter, beslutade om bidrag till föreningen röstade moderaternas Göran Wallén – andre vice ordförande i nämnden – emot förslaget.

För dåligt beslutsunderlag och för oklara förhållanden kring föreningens ekonomi, menade han och fick med sig ytterligare två ledamöter.

Att Joakim Månsson Bengtssons uppdrag i ”Hjälp tiggare i Lund” var arvoderat säger sig Göran Wallén dock inte ha känt till.
– Jag tycker de borde ha talat om det i stället för att bara prata om oavlönade volontärer, säger han.

Red’s kom:
LUNDS KOMMUN FÖRBIGICK LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
Anledningarna till att Socialnämnden liksom Socialförvaltningen inte kände till arvodet, och ingen informerades om detta, var följande;

  1. Joakim Månsson-Bengtsson fick 211 500 kr i bidrag för april – december 2015 utan att ens ansöka om detta (Unikt!). Det existerar ingen ansökan om bidrag från Hjälp Tiggare i Lund – tydligt bekräftat av Lunds kommun – som trots detta får bidrag. Han fick t o m 3 månaders retroaktivt bidrag (också unikt!)! Pengar utanför budgeten som det inte ens uppgivits vad de ska användas till (även detta unikt)!
  2. Ingen på socialförvaltningen bad Joakim Månsson Bengtsson att redovisa andra bidrag, så som alla andra måste göra som ansöker om pengar. Joakim Månsson Bengtsson har alltså privilegier i egenskap av ledamot i Socialnämnden som inga andra har. Direkt i strid med kravet som kommunen har på likabehandling.
  3. Ingen i Socialnämnden bad om de saknade uppgifterna som annars är en förutsättning för att erhålla bidrag.

INGEN DEMOKRATI I LUNDS KOMMUN
Genom de många avsteg från det demokratiska förfarandet som Lunds kommun gör visar detta att demokrati inte råder i kommunen.

Göran Wallén förvånad över hemlighetsmakeriet runt Joakim Månsson Bengtsson

Är du förvånad?
– Ja, jag trodde att de var helt ideella eftersom det hela presenterats så utåt.

Arvodet till Joakim Månsson Bengtsson kommer från Crossroads Lund

Joakim Månsson Bengtsson säger:
– Att jag får arvode via skattemedel är ett missförstånd. Pengarna kommer från organisationen ”Crossroads Lund”.

Red’s kom:
Men varifrån kommer pengarna från Crossroads om inte från skattemedel (även om det är via mellanhänder)?

Hur mycket mer pengar får Joakim Månsson Bengtsson från Crossroads?

KOMPLETTERING: Det ska noteras att Crossroads Lund och Hjälp Tiggare i Lund i praktiken är en och samma förening. Mer om detta kommer senare.

Vilken insyn har Lunds kommun i den högst obskyra organisationen Crossroads?

– Där har kommunen och socialförvaltningen till och med en insynsplats.

Red’s kom:
Insynsplats?

Kan bli tydligare?

Joakim Månsson Bengtsson säger:
– Men jag tar Göran Walléns kritik som konstruktiv och bra. Vi kan säkert bli tydligare.

Red’s kom:
Ja, det kan i alla fall omöjligen bli otydligare och floskler som att Joakim Månsson-Bengtsson tar kritiken som ”konstruktiv och bra” betyder ingenting!

SOCIALFÖRVALTNINGEN HAR LAGT LOCKET PÅ
Socialförvaltningen i Lund har hittills duckat för exakt varje fråga i detta ärende.
Se: Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar med 28 frågor ställda 17 juni 2015. Samtliga frågor är än idag obesvarade.

Crossroads försöker flytta fokus från hemlighetsmakeriet

Per Eriksson, ordförande i Crossroads Lund och tidigare rektor för Lunds universitet, säger:
– Det är förfärligt när människor som engagerar sig för de mest utsatta blir angripna på det här sättet.

Red’s kom:
Det är också ganska förfärligt hur det går till på Lunds kommun och inte minst i Socialnämnden där Joakim Månsson-Bengtsson (MP) sitter.

Sedan är det viktigt att förstå att Joakim Månsson-Bengtsson (MP) inte engagerar sig för de mest utsatta. Dessa finns inte i Sverige.

– Joakim har vårt fulla stöd. Han och föreningen gör ett toppenjobb.

Red’s kom:
Naturligvis tycker Crossroads detta. Alla håller varandra om ryggen, som vanligt. Vad han gjort är emellertid högst oklart och varken socialförvaltning eller socialnämnd i Lund tycks vara intresserade av detta.

Hjälp Tiggare i Lund

Sängplatser och mat
• Föreningen ”Hjälp till tiggare i Lund” driver härbärge på Smålands nation.

• Här kan 21 personer få tak över huvudet, värme, mat och duschmöjligheter.

Red’s kom:
Här är det viktigt att känna till att trots att Lunds kommun inte avsatt pengar för mat så har Socialnämnden gett bidrag till Joakim Månsson-Bengtsson för mat med 11.000 kr/månad.

Notera även den av Lunds kommun obesvarade frågan #21;
21. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 ”De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken.” vilket alltså inte uppgivits skriftligt. Det framgår inte var dessa ytterligare 5 platser (eller 3 om man utgår från uppgiften 18 platser) finns.
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

Notera även vad Joakim Månsson-Bengtsson säger till SDS 2015-01-22;
Vi har varje dag 12-15 personer som vi får lösa sovplats akut för

Joakim Månsson Bengtsson hävdar alltså nu att det finns plats för 21 personer (utan att kunna förklara var de 5 extra platserna finns) medan beläggningen endast är 12-15 personer (vilket mycket väl kan vara en överdrift, eftersom kontroll saknas av organisationen Hjälp Tiggare i Lund).

• Föreningens mål är att underlätta tillvaron för socialt utsatta EU-migranter.

Red’s kom:
Vad målet är vet ingen, för det har inte klargjorts. Varken innan Socialnämnden gav bidrag eller efter. Joakim Månsson-Bengtsson har nämligen sluppit att redovisa en verksamhetsplan för 2015 så som alla andra som söker bidrag från Lunds kommun måste göra. Även här får alltså Joakim Månsson-Bengtsson särskilda privilegier.

• Föreningen får bidrag från Lunds kommun och organisationen Crossroads Lund.

Red’s kom:
Och från flera andra, enligt Socialförvaltningen i Lund. Hur mycket och från vilka vet vi inte för i motsats till alla andra som söker bidrag från Lunds kommun så har Joakim Månsson-Bengtsson inte behövt uppge detta. Återigen brott mot kommunens rutiner såväl som mot likabehandlingsprincipen.

VÄRNA OM DEMOKRATIN

Jag vill understryka att trots alla galenskaper i denna historia så ge f-n i att hota Joakim Månsson-Bengtsson! Hot leder inte utvecklingen framåt en millimeter. Tvärtom! Det tar bara fokus från problemen.

Om Lunds kommun framöver förstår att offentlighetsprincipen gäller så kommer svaren på till dem ställda frågor att redovisas här.

Kritisera Lunds kommun, Socialförvaltningen och Socialnämnden. Och se till att medborgarna i Lunds kommun inte glömmer bort historier som denna inför nästa val så att olämpliga personer inte återväljs.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-21
Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *