Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Joakim Månsson Bengtsson (MP), som nu plötsligt börjat benämna sig som ”Verksamhetsutvecklare för Hjälp tiggare i Lund”, bemöter Philip Sandbergs kritik – FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter – mot honom, dock utan att bemöta själva kritiken som riktats mot honom;

Philip Sandberg upprepar i såväl egna artiklar som vid intervjuer ordet kåkstad, nu senast 12/8 i Sydsvenskan. Han befarar trots Crossroads Lunds, Hjälp tiggare i Lunds, socialförvaltningens samt tekniska förvaltningens uppenbara inblandning att en anvisad plats i kommunen för dem som inte får plats på härbärgena kommer att leda till eller riskerar att leda till en kåkstad.

Red’s kom:
Ja, gratis camping har undantagslöst blivit kåkstäder i alla övriga delar av landet. Detta som en av väldigt många negativa konsekvenser av att låta skattebetalarna finansiera tiggeriet. Varför skulle det inte bli så just i Lund?

Crossroads Lund och Hjälp tiggare i Lund är i praktiken samma organisation av likatänkande (dvs feltänkande).

Socialförvaltningens inblandning är minimal, men ändå katastrofal.

Tekniska förvaltningen, med Emma Berginger, har inte gjort annat än att försöka lura såväl lundaborna som övriga politiker (som vi kunnat läsa om i media).

Inga bra referenser!

Varför ska vi blint lita på organisationer bara för att de påstår sig vara ideella?

Detta är att inte lita på de ideella organisationer som fram tills nu varit de som möjliggjort, i samarbete med kommunen, …

Red’s kom:
Att lita på ideella organisationer vore väldigt, väldigt osmart. Att lita på Joakim Månsson Bengtsson (MP) vore långt värre än så, med tanke på hur han dels fixat egen personlig vinning på EU-migranterna och dels med tanke på hur Joakim Månsson Bengtsson (MP) erhållit bidrag från Socialnämnden – där han själv sitter – via Lunds socialförvaltning.
Det som står bl a här är bara toppen på isberget;
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor
och;
Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun
och;
Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund

Lunds kommun försöker desperat dölja hur det gått till med bidragen till Joakim Månsson Bengtsson (MP), men trots detta kommer här att läggs ut mer information om vad som egentligen hänt i Lund.

100 ”olika individer” kunnat sova inomhus och tillgodose sina basbehov?

… att omkring 100 olika individer kunnat sova inomhus och tillgodose sina basbehov, flera fått arbete, otaliga fått nödvändig vård och mycket mer.

Red’s kom:
Här har vi ett lysande exempel på hur Joakim Månsson Bengtsson (MP) på sitt sedvanligt oärliga sätt försöker föra Lundaborna bakom ljuset.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) har i SDS tidigare erkänt att beläggningen, i hans av skattebetalarna finansierade boende för EU-tiggare, inte varit större än ca 15 EU-tiggare på 21 platser (och då finns det all anledning att misstänka att beläggningen varit betydligt lägre i verkligheten). Han fantiserar nu ihop en siffra på 100 personer som fått ”sova inomhus och tillgodose sina basbehov”. Han berättar inte att detta är totalen sedan 2014-12-24. Alltså under 8 månader. Det finns ingen möjlighet att kontrollera hans uppgift, men osökt uppstår frågor som;
• Hur vet han att det är olika personer?
• Hur många sovnätter per person?
• Hur många har utnyttjat platserna längre än de tre månader de får stanna i landet?
• Hur många har återkommit?
• Majoriteten av Lunds EU-tiggare har valt andra alternativ, hur många är de som inte velat ha en sovplats i Joakim Månsson Bengtssons härbärge?
• Etc.

Flera fått arbete”? Det är bara ren och skär bluff! Han har aldrig nämnt ett ord om detta tidigare och försöker nu – helt uppenbart med lögner – ge sken av att Hjälp tiggare i Lund skulle ha tillfört något!

Otaliga fått nödvändig vård”? Ja, så är det säkert, på skattebetalarnas bekostnad.

Och mycket mer”. I så fall också detta på skattebetalarnas bekostnad.

Vad EU-tiggarna däremot inte fått är en bättre chans i livet, eftersom Joakim Månsson Bengtsson (MP) verkat för att fördjupa EU-tiggarnas utsatthet.

Sysslar Joakim Månsson Bengtsson med ideell verksamhet?

Att inte vi från ideell sektor tillsammans med kommunens tjänstemän har tillit nog från dig att utforma regelverk gällande den anvisade platsen, som sen skulle komma att hållas, är jag bekymrad över.

Red’s kom:
Jag skulle varit oerhört bekymrad om någon sunt tänkande människa hade tillit till dessa organisationer som så tydligt visat sig allt annat än kunniga och ärliga.

Dessutom, Joakim Månsson Bengtsson (MP), det du sysslar med är ingen ideell verksamhet när du får lön.

Vem vilseleder lundabor och främjar hat mot EU-tiggare?

Genom ditt sätt att upprepa farhågan om att kommunen med de ideellas hjälp skulle upprätta en kåkstad vilseleder du lundaborna och främjar hatet mot gruppen.

Red’s kom:
Genom ditt oresonliga sätt att resonera, din okunskap (vilket delvis kan förklaras med att du bara är 23 år) och ditt mörkande av viktiga fakta så är det du, Joakim Månsson Bengtsson (MP), som rejält vilseleder lundaborna och främjar hat mot EU-tiggare.

De som i demokratisk ordning framför sina åsikter och beaktar tänkbara problem är emellertid ärliga och ger ett avsevärt pålitligare intryck.

Vad är destruktivt för vem?

Det är destruktivt.

Red’s kom:
Ja, vi vet att du tycker att alla åsikter som inte överensstämmer med dina är destruktiva. Men det är du som är destruktiv. Du skadar EU-migranter (över hela landet, även om det är särskilt i Lund) och du skadar tilliten till politiker och i praktiken till hela Lunds kommun.

Vad löser fler härbärgen?

Med samarbete, kommunikation, fler härbärgen och anvisad plats (med campingregler) blir det ingen kåkstad.

Red’s kom:
Problemet är att du, Joakim Månsson Bengtsson (MP), bara vill och kan samarbeta och kommunicera med dem som gynnar dig.

Du vill ha fler härbärgen för att kunna utöka din för EU-migranter – såväl som för Lundabor – skadliga verksamhet.

Med fler campingplatser blir det inte bara fler kåkstäder. Det blir inte minst ohyggligt kostsamt för Lunds skattebetalare. Dessutom minskar du säkerheten för EU-tiggarna, men det verkar du inte bry dig det minsta om.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-16Not. Av 133 röster så är det 80% som inte håller med Joakim Månsson Bengtsson (MP)!

Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten


Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter


MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på


EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel


Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt”

 1. EU migranter är en vilseledande term. Det verkar vara personer bosatta i ett annat EU land som besöker Sverige. Här finns ju en mängd regelverk och lagar att inordna sig under.

  Dessa tiggare borde åtalas för nedskräpning. Man måste ha markägares tillstånd om man stannar längre än X antal nätter.

  Vad jag förstår måste man ha arbete om man ska stanna längre än tre månader i annat EU land.

  Skolplikt måste man ju ha även i Rumänien och Bulgarien. Hur kan då dessa barn vara i Sverige?
  Detta är bara några av alla frågor man kan ställa sig om tiggarna.

  Men tiggarna verkar symbolisera något för feminstvänstern, eller kanske mer blir ett slagträ i debatten om vårt samhälle.

  Jag är väl inte den första som tänker hur man ska agera i längden ang tiggeri. Är det kanske något vi ska ta upp i Sverige? Dra in garantipension och äldreförsörjningsstöd och ge pensionärerna en mugg? Socialbidragstagare kanske också ska ha en mugg i stället för ekonomiskt bidrag?

  Är i Tyskland för tillfället. Här är lika många unga tyskar som Romer som tigger. Kanske det nya Europa med indragna socialbidrag. Alla ska klara sig själva som vår förre statsminister Reinfeldt skriver i sin bok om de sovande Svenskarna.

  Red’s kom:
  Visst är ordet ”EU-migrant” inte ett ord som speglar vem det egentligen handlar om. Ordet ”EU-tiggare” är naturligtvis mycket mer rättvisande. Men å andra sidan är ”EU-migrant” en inkörd benämning så alla vet vad det handlar om. Västeraktivisternas ordval ”utsatta EU-medborgare” är mer neutralt men samtidigt onödigt långt och krångligt att skriva… och inte lika talande för sig själv.

  Vad gäller åtal för nedskräpning så är det naturligtvis inte rimligt att romer står över lagen i detta avseende. Men samtidigt blir det lika omöjligt att driva in pengar från EU-tiggare som det är att driva in pengar för den läkarvård av romer som Rumänien helt sonika struntar i att betala. Och som S+MP-regeringen inte bryr sig om att kräva Rumänien på.

  Vad gäller markägarens tillstånd så förmodar jag att du avser allemansrätten, och den gäller inte i staden. Där gäller andra – hårdare – regler. Men det spelar ju ingen roll vilka regler som gäller så länge EU-tiggarna struntar i att följa dem.

  Ja, för att få stanna längre än 3 månader i annat EU-land måste en EU-medborgare ha ett arbete (med arbetstillstånd) eller studera. Men man kan också komma runt tremånadersregeln genom att fejka att man söker jobb. Men EU-tiggare bryr sig i regel inte ens om att fejka jobbsökande, de bara stannar så länge de känner för det och så länge de blir försörjda av Sverige.

  Det är riktigt att skolplikt gäller i såväl Rumänien som Bulgarien. Men det finns svenska kommuner som inte bryr sig om detta, utan dessa kommuner hjälper romerna att undanhålla barnen från skolan i sitt hemland.

  Ja, EU-tiggare används som slagträ för vänsterextremister som inte bryr sig om EU-tiggares bästa utan har andra personliga skäl för att ställa till med problem.

  Var i Tyskland är du där du ser romer och tyskar som tigger? Jag har själv varit i Tyskland och sett försvinnande få EU-tiggare (och definitivt inga tyska tiggare). Andra som också varit i Tyskland rapporterar samma sak; det är avsevärt fler EU-tiggare i Sverige än i Tyskland och praktiskt taget alla andra EU-länder.

  Jag har inte läst vad Fredrik Reinfeldt skrivit, men det är ju han som står bakom den situation vi har idag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *