Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), engagerad i föreningen Hjälp tiggare i Lund, menar att solidariteten måste gå först och har en helt annan syn på frågan om EU-migranterna än Sven-Erik Alhem;
EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Red’s kom:
Solidaritet är bra, men varför tycker Joakim Månsson-Bengtsson (MP) att solidaritet endast ska gälla mot EU-migranter på bekostnad av Sveriges egna utsatta medborgare?
Se; 225 000 pensionärer i Sverige lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Lagen är av underordnad betydelse när det gäller EU-migranter?

Joakim Månsson Bengtsson tycker det är för enkelt att bara hänvisa till lagen.
– Det är en svår situation och för en paragrafryttare så kan det vara en svår utmaning.

Red’s kom:
På vilket sätt är det rimligt att en särskild grupp står över lagen, och vilka positiva effekter får man av detta?

Grundläggande för en demokrati är att alla är lika inför lagen, men Joakim Månsson-Bengtsson vill att vi ska åsidosätta demokratiska grunder till förmån för en viss samhällsgrupp, som till råga på allt är ett annat lands ansvar.

Joakim Månsson-Bengtsson kan inte se problemen i sitt sammanhang

– Men man måste se det i sitt sammanhang och vara lite pragmatisk, säger Joakim Månsson Bengtsson.

Red’s kom:
Det är exakt detta som Joakim Månsson-Bengtsson inte kan och inte är.
Joakim Månsson-Bengtsson (MP) är så långt ifrån jordnära som någon kan vara och saknar helt realistiska idéer som leder till något konstruktivt och meningsfullt. Han förespråkar endast åtgärder som förlänger och försvårar möjligheterna att komma tillrätta med de verkliga problemen.

Problemet med EU-migranter är att de inte får gratis mark i Sverige

– Problemet är att det inte finns en anvisad plats i kommunen där folk kan parkera sina bilar eller sätta upp sina tält, säger Joakim Månsson Bengtsson.

Red’s kom:
Det finns massor av platser i Lunds kommun där ”folk” kan parkera sina bilar. Det finns även gott om platser i kommunen för att tälta, för den som så önskar.

Om dessa platser inte passar EU-tiggare, är det kommunens problem?

Vad det däremot inte finns i Lund är en särskild plats för en specifikt priviligierad grupp – dvs EU-tiggare – där de kan bosätta sig permanent på skattebetalarnas bekostnad så att de kan fortsatt belasta samhället på olika sätt.

Miljöpartiet har länge efterlyst att EU-migranter får mark av kommunen

Joakim Månsson Bengtsson glädjer sig åt kommunalrådet Anders Almgrens (S) besked om planerna på en kommunal tomt till EU-migranterna.
– Det har vi opinionsbildat för länge. För det är den bästa lösningen när kommunen säger att: ”Här får ni vara och vi kommer inte att jaga er längre.” Jag hoppas de hittar något så fort som möjligt för allas bästa.

Red’s kom:
Även om det skulle vara positivt att Lund avlastar Malmö från alla EU-migranter så är det väldigt svårt att förstå hur Joakim Månsson Bengtsson (MP) tänker när han tror att det skulle vara den ”bästa lösningen” att svensk mark avsätts för EU-migranter.

Det är kännetecknande för vänsterextremister att de saknar förmåga att tänka i flera steg, men Joakim Månsson Bengtssons resonemang, helt befriat från logik, står ut t o m bland vänsterextremisterna. Det är ju väldigt enkelt att förutse konsekvenserna av mark till EU-migranter och det är lika enkelt att förstå att det på intet sätt löser fattigdomen. Tvärtom.

Joakim Månsson Bengtsson vill att mer pengar omfördelas till EU-tiggare

Men en bit mark räcker inte långt, menar Joakim Månsson Bengtsson. Det kommer att krävas en långt större insats.

Red’s kom:
Det är förvisso bra om Joakim Månsson Bengtsson inser att kostnaderna för EU-migranterna sträcker sig långt över den mark som Socialdemokraterna i Lund vill ge EU-migranterna, men hans resonemang saknar all logik.

Säkerhet, dusch, toaletter, el, mat, etc till EU-migranter

– Man måste tänka både säkerhet och sanitet annars fortsätter klagomålen skena. Människor måste kunna tillgodose sina basbehov även om de flyr från fattigdom och inte kan anses som flyktingar.

Red’s kom:
Det är inte svenska kommuners ansvar att försörja utländska medborgare i Sverige. Tvärtom strider det mot det uppdrag som kommunen har. Lunds kommun bör rimligtvis ställas till svars för den misskötsel av skattemedel som de redan stått för, med inte minst de 700.000 kr per år som Lunds kommun avsatt för att försörja EU-tiggare på obestämd tid framöver.

De 471 miljarder kr som Rumänien får för att lösa sina problem är inte precis en piss i mississippi;
471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

– En viss säkerhet måste också finnas. Det föreligger hot mot utsatta EU-medborgare. Flera av dem som vi kommit i kontakt med vittnar om att klimatet blivit hårdare.

Red’s kom:
Naturligtvis blir klimatet hårdare när fler EU-migranter ska försöka dela på kakan. Frågan är hur EU-migranter ska skyddas från varandra och det våld som förekommer mellan olika grupper av romer?

Är det rimligt att Sverige ska bekosta denna säkerhet för en enskild grupp i samhället som inte ens är svenska medborgare? Eller kan det finnas andra – bättre – alternativ?

Joakim Månsson-Bengtsson tycker EU-tiggare ska få bosätta sig på andras p-platser

Joakim Månsson Bengtsson menar att parkeringsplatserna vid Åkerlund & Rausings väg räcker till för både bosättning och personalparkering.
– Båda parkeringsplatserna brukar inte vara fulla. Hela utrymmet används inte så jag tycker att företaget klagar lite i onödan.

Red’s kom:
För Joakim Månsson-Bengtsson räcker det inte med att kommunen ska försörja EU-migranter. Han tycker också att det är en uppgift för privata företag, oavsett de negativa konsekvenser det medför, t ex;
• Företaget betalar arrende till kommunen för utrymme de inte kan nyttja.
• P-platser är inte byggda för att bo på.
• Bosättningen ger ett negativt intryck bland företagets kunder.
• EU-migranternas avfall och nedskräpning skapar problem.
• EU-migranters eldning leder till att företagets produkter kan skadas eller förintas.

Om sedan företagen flyttar och 400 svenska medborgare blir arbetslösa pga EU-migranterna så är Joakim Månsson-Bengtsson lika glad för det. Bara EU-migranterna försörjs fullt ut så är inget annat relevant.

Solidaritet väger tyngre än lag, enligt Joakim Månsson Bengtsson

Ska solidariteten gå före lagen?
– I vissa fall så tänker jag att man måste se det i sitt sammanhang. Man kan välja att avhysa eller ha ett alternativ att anvisa till före avhysning.

Red’s kom:
Eller kanske att utvisa de EU-tiggare som bryter mot EU’s fria rörlighet när de inte kan försörja sig själva i Sverige, och därför befinner sig här illegalt?

Att inte ge EU-tiggare kommunal mark är som att förespråka lösdriverilag?

Är erbjudandet av kommunal mark inte fel signal till den som tagit sig rätt?
– Med det resonemanget skulle man nästan kunna argumentera för en lösdriverilag, där det inte är tillåtet att vara uteliggare eftersom man befinner sig på kommunal eller privat mark.

Red’s kom:
Joakim Månsson Bengtsson säger att alla – åtminstonde andra länders medborgare – som önskar sig gratis mark av kommunen bara behöver ockupera någon annans mark så är de berättigade till mark och full försörjning av kommunen.

– Det finns inget som rättfärdigar att sätta de som redan är utsatta i en ännu mer utsatt position. Det är här som solidariteten måste komma in, säger Joakim Månsson Bengtsson.

Red’s kom:
JOAKIM M-B ÄR SOLIDARISK BARA MOT SIG SJÄLV
Problemet är att precis allt som Joakim Månsson Bengtsson (MP) förespråkar försätter EU-migranterna i en ännu mer utsatt situation. Han säger sig vara solidarisk mot EU-migranter, men i verkligheten är han osolidarisk mot såväl EU-migranter som kommunens och landets medborgare.

EU-migranter ska vara befriade från böter för brott mot regelverk

Av samma anledning tycker han att EU-migranter bör slippa p-böter och vräkning.
– Det handlar om fattiga medmänniskor som inte har något val, det är den realiteten vi måste inse. Annars bötfäller kommunen fattiga som inte kan välja annat än att ta sig från stan eller bli berövade sitt enda skydd för natten.

Red’s kom:
På Flextrus parkering har närmare hundra p-böter delats ut. Inte en av EU-migranterna har betalat sina böter. Hundratals ytterligare böter skulle kunna ha delats ut, men Q-Park har gett upp eftersom de vet att inga böter kommer att betalas ändå.

EU-migranterna är inte begränsade till att ”ta sig från stan”. De är t ex fria att åtverända till sitt hemland, som har ansvaret för sina medborgare. Eller så kan de välja att följa landets lagar.

Om någon anses vara diskriminerad i annat land så övergår försörjningsansvar till svenska kommuner

– Detta är en diskriminerad och marginaliserad grupp som gör att det inte går att föra samma resonemang som om det varit någon annan.

Red’s kom:
Om några inom viss grupp diskrimineras i någon annan del av världen är det ett argument för att de och alla andra i samma grupp ska försörjas av enskilda kommuner i Sverige, enligt Joakim Månsson-Bengtsson (MP).

Vill ”vi” inte ha tiggerförbud?

Det finns länder som infört tiggeriförbud, men Joakim Månsson Bengtsson tror inte på det.
– Om Sverige gör som vissa andra länder och inför tiggeriförbud blir det en lösdriverilag och det vill vi inte ha.

Red’s kom:
Det vill vi inte ha” säger Joakim Månsson-Bengtsson (MP) om ett förbud mot att tigga. Vilka vi? Han syftar alltså på den minoritet som i den senaste mätningen sagt sig vara emot ett tiggeriförbud;
Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri
Det är säkert redan idag färre än 36% som är emot ett tiggeriförbud, och för varje månad kommer denna grupp att minska alltmer i takt med att medborgarna inser konsekvenserna av EU-tiggarna för landet.

Varför ska en klar minoritet bestämma över majoriteten? Hur demokratiskt är det?

Så fort Joakim Månsson-Bengtsson konfronteras med fakta försöker han desperat hela tiden förvrida sanningen. Som här, när han säger att ”vissa andra länder” infört någon form av tiggeriförbud. Sanningen är istället att det gäller för alla EU-länder utom Finland och Sverige, där Finland snart lär införa tiggeriförbud, vilket lämnar kvar Sverige som sista land utan någon form av tiggeriförbud.

Se; Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Hur löses ”fattigdomsproblemet” genom att fattiga syns?

– Fattigdomsproblemet kan vi inte lösa genom att fattiga inte får synas.

Red’s kom:
Vem har sagt att fattiga inte får synas???
Det finns ingen variant på tiggeriförbud som innebär att fattiga inte får synas.

På vilket sätt löser ”vi (som om det är en uppgift enbart för Sverige) fattigdomsproblemet” genom att låta 0,03% av EU:s fattiga tigga i Sverige samtidigt som de fattigaste inte får något stöd alls?

Borde EU-migranterna rentav hänvisas till Stortorget så att alla kan se?
– Ja, vi borde tacka för att det finns så modiga och starka personer som riskerar så mycket för att ta sig hit. Annars hade vi inte sett problemet över huvudtaget.

Red’s kom:
Vi ska tacka EU-migranterna för att de drar nytta av välfärden i Sverige och belastar samhället på skattebetalarnas bekostnad?

Som för alla andra vänsterextremister anser Joakim Månsson-Bengtsson att det bara är de som syns mest i vår närhet som ska hjälpas. Och då endast genom att befästa deras utsatthet i stället för att göra något som ger ett positivt resultat.

– Nu görs det ändå rätt mycket just för att de tagit sig hit. Vi får se fattigdomen i Europa och jag är tacksam att vi reagerar på den.

Red’s kom:
ÄR DET VIKTIGARE ATT GÖRA MYCKET ÄN RÄTT?
Det handlar inte om att göra mycket utan om att göra rätt. Inget av det som görs är rätt och vad spelar det då för roll hur mycket som görs?

Är målet att Joakim Månsson Bengtsson ska få nya vänner?

– Vi har fått en medmänsklig rörelse. Det är fina medmänniskor och jag har fått så många nya vänner, säger Joakim Månsson Bengtsson.

Red’s kom:
Det finns kanske dem som inte tycker att lagbrott, nedskräpning, uträttande av behov på offentlig plats, stöld, att aldrig betala sina böter, etc är vad som definierar ”en fin medmänniska”?
Se; Varför provocerar EU-migranter?

VAD HAR SDS FÖR RELATION TILL JOAKIM MÅNSSON-BENGTSSON?
Jag förstår inte varför Sydsvenskan envisas med att ge Joakim Månsson-Bengtsson så stort utrymme i tidningen, utan att någon person med lite förnuft får bemöta hans galenskaper. Han visar på en skrämmande okunnighet i precis varje mening han uttalar och det finns inget som helst värde i hans faktabefriade åsikter. Vad han säger för inte debatten framåt och tillför absolut ingenting för någon mer än att det bekräftar hur olämpligt det är för svenska folket att rösta på Miljöpartiet.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-18
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

Miljöpartiet i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat


Lund ska hjälpa tiggare

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *