Inget bygglov för härbärge till 40 EU-migranter i Malmö pga brandsäkerhet

Pingstkyrkan i Malmö vill öppna ett härbärge för EU-migranter i vinter. Tanken är att det ska finnas plats till 40 personer på Europaporten vid Stadiongatan.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska avslå bygglov pga brandsäkerhet

Men inför stadsbyggnadsnämndens möte idag, onsdag föreslås nu avslag för att ändra lokalen till härbärge.
Detta med hänvisning till säkerheten när det gäller brandskyddet.

Red’s kom:
Man får väl förutsätta att stadsbyggnadsnämnden inte går emot tjänstemännens bedömning, för ingen skulle väl vilja ha människors liv på sitt samvete om det sker en olycka?

Planen för gratis boende till EU-migranter 1/12 – 28/2

Pingstförsamlingens har undersökt möjligheterna av att driva ett härbärge för EU-migranter i samarbete med kommunen och Stadsmissionen.

Tanken från början var att verksamheten skulle starta 1 december och pågå till 28 februari.

Föregående vinter hade Pingstkyrkan avtal med kommunen om öppet vid ”extremväder”

I fjol hade man ett avtal med kommunen om att Europaporten kunde öppnas vid extremväder.
Men eftersom det var en mild vinter hölls det bara öppet en kortare tid.

Den här gången har avsikten varit att öppna ett mer permanent härbärge under de tre vintermånaderna. Men det kräver bygglov.

Om fler än 20 sängplatser krävs politiskt beslut

Det var i slutet av oktober som församlingen lämnade in en ansökan om bygglov. Beskedet som gavs var att beslutet kunde tas på tjänstemannanivå, men då endast för 20 bäddar.
För dubbelt så många platser krävs beslut av politikerna.

Red’s kom:
Med ”politikerna” avses stadsbyggnadsnämnden;
Karolina Skog (MP), ledamot tillika ordförande
Sofia Hedén (S), ledamot tillika förste vice ordf.
Daniel Wolski S), ledamot
Solange El-Haj (S), ledamot
Mikael Andersson (V), ledamot
Simon Chrisander (FP), ledamot
Tomas Petersson (M), ledamot tillika andre vice ordf.
Anders Lunderquist (M), ledamot
Anders Ohlin (SD), ledamot

38. Begäran om startbesked avseende ändring av lokal till härbärge på fastigheten
Mässan 1 i Malmö
SBN-2015-1492
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SBN20151209 MÄSSAN 1

Pingstkyrkan valde att att avvakta för att få 40 platser

Församlingen valde då att att vänta i hopp om att istället få 40 platser med tanke på det stora behovet.

Red’s kom:
Vilket stora behov?
Det finns kanske 15-20 EU-migranter kvar i Malmö sedan tidigare (som struntar i regelverket för den fria rörligheten). Sedan hävdas det på vissa håll att det ska ha tillkommit 20 nya EU-migranter som kommit till Malmö pga rykten om gratis boende under vintern.

KOMMUNEN SKAPAR BEHOV
Det är Malmö som skapar ett behov genom att erbjuda olika former av försörjning av EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad (5,6 miljoner kr budgeterat för att försörja en liten grupp EU-migranter under 2016)!

De kommuner som erbjuder gratis boende får helt naturligt fler tiggare som söker sig dit för att dra nytta av dessa speciella förmåner som bara ges till EU-migranter

Grunder för problem med brandskydd

Eftersom den här typen av boende inte finns har det hanterats som ett hotell. Brandkonsulten anser att härbärget är lika säkert som en hotellbyggnad ur utrymningssynpunkt. Detta med hänsyn till att det är högt i tak i salen där 40 personer skulle sova och att det finns flera utrymningsvägar och brandlarm.

Men stadsbyggnadskontoret pekar på att varje rum i ett hotell är en egen brandcell med skydd att hindra en brand i 60 minuter och att det finns brandlarm med detektorer i varje hotellrum.

– I en sovsal saknas däremot brandceller mellan de sovande. Och man har inga möjligheter att ha kontroll över vilka som finns i salen.
– Vid en utrymning gäller det att snabbt orientera sig och fatta beslut om hur man ska förflytta sig för att komma i säkerhet. Något som försvåras av att skärmväggar monteras inom brandcellen.

Tjänstemännen anser också att ju fler personer man har i en lokal desto svårare är det att få överblick över både situationen och lokalen. Och det finns större risk för panik.
– Även om risken är begränsad bedöms konsekvenserna bli alltför stora om utrymningen inte skulle fungera vid en brand i en sovsal med 40 personer.

Stadsbyggnadskontoret anser därför att det föreslagna brandskyddet inte uppfyller kraven i lagen.

Red’s kom:
Dessutom finns ett annat problem som ingen verkar ha beaktat, fristående från bygglovet:
Malmö stads avtal med Pingstkyrkan enligt handlingsplan är inte förenligt med lag;
Se: Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare;
Vinterhärbärge
• Drivs av frivilligsektor, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

IOP-avtal (som Göteborgs stad har) för en kommun strider mot lagen.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-12-09
Se även bl a;
EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migrant i Malmös kåkstad anhållen för mordförsök och misshandel

EU-tiggare flyttade från park i Oslo till Malmös kåkstad, tiggt 1 år i Sverige – Bilder

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare? – Karin Åberg

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

MP Malmö vill att att problemet med EU-migranter ska lösas, men vilket problem?

Idag söndag stängs kåkstadens grind, imorgon arbetsfri dag för kringliggande företag

Sverige värsta rasistlandet, tycker EU-migranter i Malmös kåkstad

Sveriges största mediauppbåd för icke-avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Nu är det klart! EU-migranter kan avhysas från kåkstaden i Malmö

Tolken Catalin Mihai tror att polisen vill trötta ut vänsterextremisterna i Malmös kåkstad

EU-migranter i Malmös kåkstad fortsätter ställa krav på försörjning

Avhysningen av EU-migranter i Malmö ett vänsterjippo – Aktivister skadar romer

EU-migranter avhysta från Malmös kåkstad – lägret saneras nu

EU-migranter och aktivister protesterar vid Malmös stadshus

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

EU-migranter i Malmö kräver bostad och att kommunalråd ska stå till svars för något

Frederick Batzler hotar fortsätta med sina juridiska processer om EU-migranter

Den rumänska ambassadören besöker Malmö där EU-migranter demonstrerar

EU-migranter sover utanför stadshuset i Malmö i protest

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

EU-migranter som demonstrerar framför Malmös Stadshus börjar tappa sugen

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder

Özz Nûjen & Måns Möller hånar Carina Nilsson för att lagen följs för EU-migranter

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremister håller kvar EU-migranter i kylan i sin laglösa demonstration

Karin Åberg JO-anmäler polisens upprensning av olaglig demonstration i Malmö

”Socialistiska Läkare” kritiserar att EU-migranter inte får göra som de vill i Sverige

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Sammanfattning händelser sedan avhysning av Malmös EU-migranter

Sydsvenskan saknar helt verklighetsförankring när det gäller EU-migranter

EU-migranter i Malmö minskat från hundratals till 30 efter avhysning

Avhysning av EU-migranter i Malmö praxis för Sveriges kommuner

EU-migranter fortsätter bryta mot lagen och bygga upp nya läger i Malmö

EU-migranter försökte bygga upp ny bosättning i Malmö, avhystes direkt

EU-migranter ockuperar Malmö Stadshus för att få igenom sina krav på gratis boende

Thomas Hammarberg sällar sig till vänsterextremisterna i Malmö – Stödjer EU-migranters lagbrott

Polisen tröttnat på EU-migranternas lagbrott – städar olaglig bosättning vid Malmö stadshus

EU-migranter fortsätter att provocera, störa och bete sig illa i Malmö

10 EU-migranter ockuperade Industrilokal i Malmö – Avhystes av polis

EU-migranter ger upp sin demonstration vid Malmö stadshus

Fi’s motion om att Malmö ska försörja alla EU-migranter debatteras i fullmäktige

Hemligt härbärge på Stadionmässan för Malmös försvunna EU-migranter

EU-migranter demonstrerar igen framför stadshuset Malmö för gratis boende

Ammunition, prostitution, stöldgods, stulen husvagn, etc i EU-migranternas kåkstad i Malmö


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Polisen: Nu har människorna varit där så länge att de har någon form av besittningsrätt. Det är komplicerat men så har vi tolkat det.


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Sverige går back 30 miljarder kr/år på medlemskapet i EU

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö – Karin Åberg

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt – Karin Åberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *