Ingen kåkstad för EU-migranter i Uppsala, anser Centern

Stefan Hanna, kommunalråd (C), bemöter kritiken från Feministiskt initiativ;
Fi Uppsala kräver att kommunen ska särbehandla EU-migranter & finansiera tiggeriet:

Kommunen ska inte driva kommunalt subventionerade ”campingplatser” för EU-migranter, skriver Stefan Hanna.

Den politiska majoriteten ville under hösten öppna en så kallad tillfällig uppställnings- eller bosättningsplats för de tiggande EU-migranter som kommer till Uppsala.

Efterhandskonstruktion för att försöka dölja verkligheten

Det rörde det sig om en av kommunen subventionerad campingplats som enligt S, V och MP skulle kunna användas av alla de människor i Uppsala som har ett liknande behov. Detta är dock en efterhandskonstruktion som tillkom i och med att kommunen inte får driva en plats exklusivt för en särskild grupp då det strider mot likabehandlingsprincipen.

Platsen skulle således vara tillgänglig för alla som är i behov av en billig campingplats i Uppsala kommun och notan var tänkt att tillfalla kommunens skattebetalare.

Kommunen initierar en permanent åtgärd med kåkstad

Som Uppsalabor ser vi alla den misär och sociala oro som tiggarna lever i. Jag blir frustrerad över den nuvarande situationen och känner medlidande för deras utsatthet. Som förtroendevald förväntas jag komma med lösningar på sådana samhällsutmaningar, vilka måste analyseras och vägas mot följderna.

Förmodligen blir konsekvensen av att erbjuda fattiga EU-migranter en campingplats för bilar, tält och husvagnar en mer permanent ordning med tiggare på Uppsalas gator och torg.

Red’s kom:
Givetvis, eftersom ingen kommun som startar en med skattemedel finansierad camping för EU-migranter har en plan för hur och när denna camping ska avvecklas.

En camping för EU-migranter är aldrig något annat än ett sätt för politiker att försöka sopa problemen under mattan.
Se bl a: Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

En sådan samhällsutveckling vill jag inte bidra till då risken är att liknande uppställningsplatser utvecklas till en kommunalt subventionerad kåkstad.

Denna oro delas av regeringens särskilda samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson.

Obefintlig beredning av frågan om camping för EU-migranter

Efter omfattande kritik drogs dock förslaget på uppställningsplats tillfälligt tillbaka.

Beredningen från majoriteten var ur vårt perspektiv obefintlig och frågetecknen många.

Varken jag, eller någon annan oppositionspolitiker, hade t ex fått ta del av en beräkning om vad det skulle få kosta och än mindre ett svar på frågan om vad som sker när den första ”campingplatsen” blir full.

Ska kommunen understödja hot och våld med ett parallellsamhälle?

Ännu mer problematiskt blir det när konkurrensen om tiggarplatserna hårdnar. När en konflikt uppstår så vinner den starkaste parten, tyvärr i många fall med hot och emellanåt även med fysiskt våld.

Att detta scenario skulle kunna inträffa på kommunens campingplats är heller ingen omöjlighet så varför skulle vi understödja detta parallellsamhälle?

Camping för EU-migranter är inte en kommunal angelägenhet

Det är inte Uppsala kommuns ansvar att driva en campingplats för utvalda EU-medborgare.

Varför ska en kommun underlätta tiggeri och skapa utanförskap?

Inte heller ska kommunen underlätta för människor att tigga. Uppsala kommun ska inte vara bidragande till att barn och unga växer upp i utanförskap med tiggeriet som daglig sysselsättning när de borde gå i skola för att kunna få en bättre framtid.

Varje land har ansvar för sina egna medborgare

Tiggarnas utanförskap i deras respektive hemland är en nyckel i frågan så länge de inte väljer att permanent flytta. Varje EU-land ska därför ta ett eget ansvar för att kunna ge sina utsatta medborgare ett drägligt liv.

Red’s kom:
Om man vill förbättra EU-migranters situation så är det de facto bara i hemlandet detta låter sig göras.

Endast EU-migranter som är självförsörjande har rätt att vistas i Sverige

Som EU-medborgare har man rätten att under tre månader vistas i Sverige för att söka arbete så länge som man är självförsörjande. Det är en ordning som jag och Centerpartiet gillar.

Även EU-medborgare som tigger har denna rätt men under tiden som de befinner sig i, i det här fallet, Sverige ska de lyda under samma regelverk som övriga EU-medborgare. Detta innebär även att kunna finansiera sitt boende och uppehälle på ett lagligt sätt.

EU-migranter står inte över lagen och ska inte behandlas annorlunda än andra turister

Jag förordar en hållning i denna fråga där vi som kommun håller på de regler och lagar som finns. En hållning där alla de EU-medborgare som kommer hit behandlas lika.

Människor som befinner sig i vår kommun ska få akut hjälp om det behövs.

I det fallet att människor behöver stöd och hjälp med boende ska de hänvisas till kommunens redan befintliga natthärbärgen.

EU-migranters olagliga bosättningar ska omedelbart upplösas

De människor som upprättar illegala bosättningar ska skyndsamt avhysas.

Är en med skattemedel subventionerad sysselsättning med inslagning av julklappar ett riktigt arbete?

Vidare så ställer jag mig mycket positiv till att vår kommun, i den mån vi kan, hjälper de människor som tigger att få ett riktigt arbete, som initiativet till arbete som paketinslagare under julhandeln i Gränby Centrum.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle denna sysselsättning tillföra något för EU-migranter?

Se: Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar

Det bara inger falska förhoppningar bland EU-migranterna att de har möjlighet att integreras och försörjas det svenska samhället för all framtid.

Vad tillför civilsamhället för EU-migranter?

Det är viktigt att även frivilliga insatser från civilsamhället uppmuntras och fortsatt stöttas, då deras insatser för dem som lever i utanförskap är av mycket stort värde för oss alla.

Red’s kom:
Det är tvärtom till stor skada för alla parter när frivilligorganisationer endast förlänger EU-migranternas vistelse i Sverige i stället för att verka på den enda plats där åtgärder kan få en positiv effekt, dvs i hemlandet.

Vi behöver fler goda krafter i samhället som bidrar till att utsatta människor tar steget in på Uppsalas arbetsmarknad och in i samhället.

Red’s kom:
Förutsättningarna saknas helt för att EU-migranter ska kunna få riktiga arbeten i Sverige och integreras i samhället. Det har t o m fatalt misslyckats för Sveriges egna romer.
Se bl a: 80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Varför skulle man lyckas bättre med en grupp som är t o m avsevärt svårare att integrera i samhället?

Stefan Hanna (S) förstår inte konsekvenserna av att använda FEAD/ESF-pengar

De bidragspengar från EU som är avsedda för att integrera och hjälpa EU-migranter i deras respektive hemländer bör också kunna användas av vår kommun, liksom många andra svenska kommuner, som i dag måste hantera denna utmaning.

Red’s kom:
Att använda sig av dessa pengar – som endast syftar till att lära EU-migranter hur de i mesta möjliga mån kan utnyttja och missbruka välfärden i Sverige – skulle vara förödande.

Det är dessutom pengar som Sverige betalat in till EU där Sverige måste avsätta ytterligare egna pengar för att få tillgång till dessa tidigare inbetalade pengar.
Se bl a:
Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Att lära EU-migranter hur de ska kunna bli försörjda så mycket som möjligt i Sverige leder bara till att de stannar här ännu längre över den tid de har rätt att vistas i landet.

Varför ska Uppsala avsätta skattemedel för välgörenhet i rumänsk by?

Jag kan också tänka mig att byn Valea Seacă, varifrån många av tiggarna kommer, erbjuds en särskild stödinsats från Uppsala kommun för att bidra till förbättringar i deras hemmiljö.

Red’s kom:
Det är en absurd tanke att enskilda kommuner på detta helt ostrukturerade sätt ägnar sig åt välgörenhet i andra länder.

Så bara för att tiggare kommer från en viss plats ska kommunen avsätta pengar till just den plats de kommer från? Det är bara att sopa problemen under mattan och leder bara till att andra byar flyttar till Sverige för att få samma förmåner.
Se: Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället

Romer från Valea Seacă åker även till andra kommuner (t ex Härnösand) med som konsekvens att pengar samlas in till Hoppets Stjärna för åtgärder specifikt i denna by. Det är förvisso lovvärt – så länge det inte sker med skattemedel -, men det är kanske inte lämpligt att belöna lagbrott på detta sätt, i stället för att fördela stödet rättvist och där det behövs mest, via nationellt samordnade resurser.

Även hjärnan måste vara med i de beslut en kommun tar

Majoritetens tänkta lösning med en ”campingplats” för tiggare är dock en oklok väg framåt, som förtroendevalda måste vi kunna kombinera både hjärta och hjärna i vårt beslutsfattande och se till de långsiktiga och förebyggande lösningarna.Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-12-05
Se även bl a;
Kommunalt finansierad camping för EU-migranter i Uppsala – Centern kritisk


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Sverige går back 30 miljarder kr/år på medlemskapet i EU

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Invandringen gör Sverige fattigare: Nettoförlust på 125 miljarder kr/år – redan innan ”flyktingkrisen” 2015

Minska kostnaden för flyktingmottagandet föreslås av KD

Pensionerna räcker inte till alla


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *