Ingen efterfrågan bland EU-migranter för Hässleholms gratis boende i stugor

Hässleholms kommuns tidigare valstugor får användas till tillfällig övernattning för utsatta EU-medborgare, trots att bygglovet strider mot detaljplanen för In Mentes industritomt vid Väpnaregatan. Länsstyrelsen avslog på måndagen överklagandet från Ulf Erlandsson (SD) med motiveringen att han inte är sakägare eftersom han inte bor i närheten av den berörda fastigheten. Det hjälper inte att han är ledamot i byggnadsnämnden.

Redan innan beslutet nått kommunen började stugorna sättas på plats.
Två av stugorna placerades ut under dagen, men enligt Nählstedt var det ännu inte någon efterfrågan på sovplatserna.

Kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt berättade på måndagen att det var kylan som gjorde att det brådskade att sätta ut stugorna.
– Vi har väntat en tid på grund av överklagandet, men nu var det kallt några dagar i förra veckan och det ska bli kallare igen. Om det blir fel får vi ta in stugorna igen, sa han.

Pga att ingen närboende överklagade så godkände länsstyrelsen bygglov trots att det var olagligt

På eftermiddagen kom beslutet från länsstyrelsen som alltså avvisar överklagandet.
– Beslutet ska både angå och gå emot den som klagar, förklarar Erik Molander, handläggare på länsstyrelsens rättsenhet.

Kommunen kan därmed inte hindras från att besluta i strid mot detaljplanen så länge ingen godkänd sakägare överklagar.

Ingen vet var gränsen går för ”närboende”

Enligt rättspraxis gäller det i lovärenden personer som är gränsgrannar eller berörda närboende. Var gränsen för närboende går beror på ”arten och omfattningen av åtgärden”.

– Om det till exempel är ett vindkraftverk är närboende berörda på längre avstånd, säger Molander.

Ulf Erlandsson bor utanför Bjärnum, en dryg mil från In Mentes fastighet.

Red’s kom:
Det kan man kanske tycka ligger inom det område som påverkas av att kommunen upplåter gratis boende åt EU-migranter.

Politiker beviljade bygglov för fem stugor trots att tjänstemän konstaterat att det inte var förenligt med lag

Byggnadsnämnden beslöt i början på december att ge bygglov för fem stugor, mot handläggande tjänstemans förslag.

För att en befintlig lokal skulle kunna användas till servicebyggnad med toaletter med mera beslöts även om ändring av användningen för industribyggnad till campingändamål.

Red’s kom:
Rättssäkerheten i Sverige är låg och politiker har för mycket makt att bryta mot lagar och regelverk utan konsekvenser för någon.

Kommunens beslut bryter mot socialtjänstlagen

Nämndens ordförande Leif Nilsson gav då tjänstemannen rätt i sak, men förklarade att politikerna ser plan- och bygglagen som lite tänjbar. I detta fall handlade det om att den kunde krocka med socialtjänstlagens krav på hjälp till dem som vistas i kommunen och befinner sig i akut nöd.

Red’s kom:
Byggnadsnämndens ordförande, Leif Nilsson (S), menade att nämnden vilar sitt beslut på socialtjänstlagen som – enligt honom – innebär att EU-migranterna har rätt till hjälp.

Men socialtjänstlagen säger inte att EU-migranter rätt till boende under mer än möjligen under några dagar. Så långt är allt korrekt, om EU-migranterna inte erbjuds boende mer än max fyra dagar. Däremot säger inte socialtjänstlagen att denna hjälp nödvändigtvis ska vara gratis. Dessutom förutsätter boendet att individuell prövning görs för varje EU-migrant. Så sker inte i detta fall, och därmed är det ett brott mot socialtjänstlagen.

Transitboende i stugor leder till att ett fåtal EU-migranter kommer att efterfråga stugor

Tanken är nu att övernattning bara ska tillåtas för personer som beviljats bistånd till hemresa och inte har någon annan möjlighet till övernattning i väntan på resan.

Red’s kom:
Det är därför det inte kommer att bli någon rusning till dessa stugor. Dvs de fem stugorna är enbart avsedda som transitboende för hemvändande EU-migranter.

Kommunen har inte ens undersökt hur många EU-migranter som finns i Hässleholm, men man gissar att det finns upp till 20 EU-migranter. Om varje stuga rymmer fem personer innebär det att samtliga EU-migranter i Hässleholm samtidigt skulle besluta att åka hem vid samma tidpunkt för att det skulle behövas så många stugor. Hur troligt är detta?

Hässleholms kommun tar uppenbarligen beslut helt utan att veta vad de beslutar om.

Synd att ingen begärde laglighetsprövning av byggnadsnämndens beslut. Detta skulle vem som helst i kommunen kunna begära. Alltså utan diskussion om var gränsen går för ”närboende”.

Not. Det finns inget stöd i socialtjänstlagen för att EU-migranter ska beviljas gratis hemresa.

Bygglov under fyra månader, till 2016-04-30

Det tillfälliga bygglovet gäller till och med den 30 april.

Olaglig användning av stugor förra vintern

Förra vintern användes stugorna, utan bygglov, till boende för EU-migranter under längre tid.Klicka här för att gå till artikeln i Frilagt, 2016-01-12
Se även bl a;
Hässleholm: Campingstugor för EU-migranter på felaktiga grunder & i strid med detaljplan

EU-migranter får akutboende i Hässleholm om de åker hem


Länsrätten: Kommunen får ej förse EU-migranter med boende


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter – Robin Gustavsson (KD)


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *