Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

Rickard Klerfors, Hjärta till Hjärta (en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser i främst östra Europa) och volontär vid Crossroads i Linköping, skriver;
Situationen med fattiga EU-medborgare som lever i misär i Sverige väcker både det bästa och det sämsta i oss. Många vill hjälpa – andra stöta bort.
Det är värt att komma ihåg att vi definierar vilka vi är genom hur vi agerar mot de svagaste.

Red’s kom:
Det är riktigt, och HUR är nyckelordet här.
Dvs många vill hjälpa, få vet hur. Det som vid ett första ögonkast ser ut som medmänsklig hjälp till EU-migranter kan vara förödande för en majoritet och för ännu fler på längre sikt. Eller så gör hjälpen varken till eller från.

De avhysningar som hittills har ägt rum har varit meningslösa.

Red’s kom:
Avhysningarna, som kan ses som något nödvändigt ont, har naturligtvis inte varit meningslösa. Inte ur något perspektiv, under gällande omständigheter.

De kostar oss skattebetalare samtidigt som de utsatta behandlas på ett sätt som inte är värdigt ett civiliserat samhälle.

Red’s kom:
• Vad gäller kostnaden för svenska skattebetalare så är den i alla fall avsevärt lägre för en avhysning jämfört med samtliga andra tänkbara alternativ.
• Sedan är det nog nödvändigt att lagar och regelverk upprätthålls, vad vissa än vill tycka om detta. Det gagnar ingen att vissa grupper i samhället tillåts stå över lagen.
• Det hade inte varit värdigt ett civiliserat samhälle att inte genomföra de avhysningar som nu gjorts runtom i landet. Däremot skulle dessa avhysningar istället skett omedelbart, så som man gör bl a i Finland och Danmark. I detta avseende har de svenska politikernas handlingsförlamning skadat såväl EU-migranterna som det svenska folket.

Lägren byggs snart upp någon annanstans.

Red’s kom:
Detta är ett genomuselt argument, som vi får höra hela tiden, för att inte upprätthålla lagen för vissa grupper i samhället.
Precis som det fungerat i andra länder med avhysningar pga lagbrott så fungerar det naturligtvis även i Sverige. Avhysningar kanske inte är optimala på kort sikt, men på längre sikt har de en klart positiv effekt (dessutom ur flera synvinklar). Precis som de flesta andra åtgärder mot lagbrott.

Sedan är det en helt annan sak att avhysningarna inte i sig är en direkt lösning på 120 miljoner människors fattigdom inom EU. Om det varit så enkelt…

Rickard Klerfors, Hjärta till Hjärta, listar sina förslag på åtgärder för EU-migranterna (som han kallar ”EU-medborgare”);

1. Tak över huvudet-garanti
Det är ingen långsiktig lösning men kan användas akut.

Red’s kom:
Det är korrekt att en Tak-över-huvudet-garanti inte är en långsiktig lösning, men det är betydligt värre än så. Det ger en uppenbart skadlig effekt på lite längre sikt. För såväl EU-migranter som svenska medborgare.

Vid ett tidsbegränsat boende bör rådgivning ges. Frågan ”Vad vill du?” ställer ingen till EU-migranterna i dag – åtminstone inte systematiskt.
Inför ett återvändande till hemlandet är rådgivning en god förberedelse för individen.

Red’s kom:
Ingen behöver någonsin ställa frågan ”Vad vill du?” till någon EU-migrant. Varje normalbegåvad person vet redan svaren på denna fråga.
Erbjudande om härbärge och återvändande till hemlandet är varandras motsatser. Och råd utan resurser kanske inte tillför särskilt mycket.

2. Inventera problemen
För att i grunden kunna ändra på förhållandena i ett lokalsamhälle måste vi ha en detaljerad problembeskrivning. Först då vet vi precis vilka insatser som kan ges till verklig förändring.
Hjärta till hjärta har identifierat fyra fokusområden runt om i byar och bosättningar i Rumänien (omfattningen kan variera mellan olika platser): utbildning, hälsa, försörjning genom arbete samt strukturella insatser för identitet och ägande.

Red’s kom:
Denna ”detaljerade” problembeskrivning har vi haft i många år.
Utbildning, hälsa, försörjning genom arbete samt strukturella insatser för identitet och ägande” är givet för alla och envar. De som bäst vet detta är de välgörenhetsorganisationer som arbetar med romer i Rumänien (vilket Rickard Klerfors, som arbetat under lång tid där, känner till). Låt välgörenhetsorganisationerna göra sitt jobb i Rumänien istället för att försvåra för dem.

I januari 2015 var Sveriges ungdomsarbetslöshet 22,2 procent. Låt oss först lösa problemen med bristen på arbete för svenskar innan Sverige ska försöka lösa problemen med arbetslösheten i EU.

3. Upprätta ett strukturerat nätverk i Rumänien
Hjärta till Hjärta har varit med och kartlagt de svenska organisationer som gör insatser i Rumänien. Detta kontaktnät kan vara värdefullt för dem som återvänder.

Vår organisation bygger en struktur med kompetenta områdesansvariga och lokala samarbetspartners i Rumänien. Vi vill samverka och bygga nätverk med svenska aktionsgrupper, organisationer, kyrkor och kommuner. Kan vi förena våra ansträngningar kommer vi från det svenska samhället kunna göra betydande insatser för att komma åt orsakerna till den desperata migration vi ser i dag.

Red’s kom:
Det är bra om någon kartlägger vad välgörenhetsorganisationer gör i Rumänien (vad blev resultatet av kartläggningen?). Men ännu bättre om man då drar lärdom av detta.
Ovanstående är det enda verkliga och realistiska förslaget som kan leda till något.
Samverkan med svenska aktionsgrupper, organisationer, kyrkor och kommuner tillför emellertid inget om ett dylikt nätverk lägger sina resurser på fel saker.
Det är insatser i främst Rumänien och Bulgarien som behövs.

Dessutom är det inte alls bra att fler än 110 miljoner fattiga inom EU – förutom de utsatta i Sverige – nedprioriteras bara pga att vissa romer missbrukar den fria rörligheten i EU och ofta inte visar den respekt som vore önskvärd för sitt värdland.

4. En Marshall-plan för Europas romer
Efter andra världskriget upprättades en plan för återuppbyggnad av Europa, den så kallade Marshall-planen. Vi behöver i dag ta fram en gemensam strategi för inkludering av den romska minoriteten i Europa, för fattigdomsbekämpning och ett gott hushållande av befintliga resurser. Nu behövs en Marshall-plan för Europas romer.

Red’s kom:
Detta är inte en uppgift för svenska välgörenhetsorganisationer, det är heller inte en uppgift för Sverige. Idén är kanske inte dum (även om den befinner sig i det blå för tillfället), men om den ska leda till något positivt måste det ske på EU-nivå. Annars kastar vi bara bort resurser och värdefull tid och skapar ett förlängt lidande för många fattiga.

Rickard Klerfors, Hjärta till Hjärta, fortsätter;

Proportioner på problemet
I den allmänna debatten har det lyfts fram att antalet tiggare ökat markant. Det är riktigt men vi har inte frågat oss om en del av vår missriktade solidaritet faktiskt kan vara en av förklaringarna till ökningen.

Det finns i dag uppskattningsvis runt 5000 EU-migranter i Sverige från Bulgarien och Rumänien. Många av dem är romer men inte alla. Samtidigt så lever bara i Rumänien mellan två och tre miljoner romer. Av dessa lever cirka 90 procent under den rumänska fattigdomsgränsen. Vi har alltså 5000 EU-migranter i Sverige i dag – men bara i Rumänien finns det cirka 1 800 000 potentiella migranter.

Red’s kom:
Det är just vad bl a jag undrar över, dvs om vår missriktade solidaritet är en av förklaringarna till varför de fattiga EU-migranterna söker sig till specifikt Sverige.

Sveriges missriktade välvilja kan alltså leda till 1,8 miljoner EU-migranter bara från Rumänien som vill ha del av välfärden i Sverige.

När de första 100.000 EU-migranterna vallfärdar till Sverige, står Sverige beredd att försörja dessa och integrera dem i det svenska samhället?

Gör upp med vår egen attityd
Vi måste inse att den främsta resursen till att nå en hållbar förändring är individerna själva. Vi måste bort från en osund välgörenhetsmentalitet och inse att dessa människor har traditioner, erfarenheter, kunnande och vilja att arbeta. Vår ”jultomte-inställning” riskerar hålla dem kvar i beroende och underdånighet – det är nu ca 160 år sedan slaveriet avskaffades i Rumänien men fortfarande lever många av deras ättlingar under samma förhållanden. Ska vi verkligen vara en generation som kvarhåller dem i denna ställning – även om vi gör det i tomtedräkt?

Red’s kom:
Bra sagt, men det som här benämns som ”jultomte-inställning” och ”osund välgörenhetsmentalitet” är ju precis det som Rickard Klerfors i vissa delar förespråkar i sin artikel.

Låt oss stå upp för ett öppet och fredligt Europa. Vi måste motverka främlingsfientlighet, rasism och rashat. Vi måste stå upp för alla människors lika värde men låt oss göra det välorganiserat och realistiskt! Vi måste lära oss av historien – rashat och etnisk diskriminering leder aldrig till ett välmående samhälle.

Red’s kom:
Kan bara instämma. Frågan är bara hur.

Och människors lika värde innebär inte att t ex romer får förmåner och rättigheter som inte svenska medborgare har.Klicka här för att gå till artikeln i Aftonbladet, 2015-04-01
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Ge inte pengar till tiggare, säger hjälporganisationen Liv och ljus!

Vad blir konsekvensen av att ge pengar till tiggande EU-migranter?

FP: Felriktade insatser för EU-migranter leder bara till fler tiggare i Sverige


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

2 reaktioner till “Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter”

 1. Den som inte arbetar skall heller inte äta! Grymt, fruktansvärt grymt, men detta är grunden för ett empatiskt samhälle. Var och en bidrar efter förmåga, på vad sätt denne kan, och genom sitt arbete erhåller man så rätt till de gemensamma resurserna. Romernas kultur är inte kompatibel med vårt sätt att se på och bedöma människor, det blir en konfrontation då vi ser bleckmuggen utanför ICA eller folk bo under presenningar. Vi kan inte mötas som jämlikar, vi ser ner på det sätt de lever på och de förmodligen gör detsamma med vårt. Frågan blir då vem av oss som har den större rätten till de gemensamma resurser vi faktiskt äger, den som bidragit till samhällsbygget eller de som vägrar arbeta utan hellre skramlar med bleckburken? Det fanns förr ett förakt och hat mot dem som kallades tattare och zigenare, dessa känslor har alla förutsättningar att åter gro och växa i landet. Det är varken EU eller Sveriges befolkning som är skyldiga till det utan våra politiker, som på eget bevåg tolkar svenska folkets givmildhet gentemot en kultur som är oss så totalt främmande.

  Red’s kom:
  Det handlar ju också vilka förutsättningar vi fått i livet. För vissa av oss har lotten utfallit lite bättre.
  Vi måste visa medlidande för de olyckligt lottade och dra vårt strå till stacken för att hjälpa, men det måste naturligtvis ske på ett konstruktivt, sansat och genomtänkt sätt samt utan att svenska medborgare blir alltför mycket lidande.
  Och visst är det så att det sätt politiker agerar på kan få förakt och hat mot de svagare att växa. Det vill vi inte.

  1. När enligt uppgift upp till 80% av romerna vägrar utföra lönearbete så är det inte längre möjligt att känna medkänsla med dem.
   Vi beundrar romsk konst och många av deras kulturyttringar vars syfte är att sälja något eller mot ersättning underhålla oss, detta sätt att arbeta är för oss fullt godkänt och uppskattat, men tiggeriet!!
   Som sagt, den som inte arbetar skall heller inte äta.

   Red’s kom:
   Man ska inte tro allt man hör. Jag tror inte alls på att 80% av romerna vägrar utföra lönearbete. Det finns inget belägg för detta och låter något som ett rykte den rumänska staten spritt ut. Visst kan det finnas en lägre arbetsvilja bland de fattiga romerna, men samtidigt måste man beakta t ex att de har små förutsättningar till arbete pga en bristande utbildning. Det är nog där Rumänien måste sätta in de mesta resurserna för romerna för att trenden ska börja vända.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *