Har EU-migranter inget eget ansvar för sina liv?

Nyligen sändes ”I jakt på ett bättre liv” och den 7 april var det premiär för den tredelade dokumentären ”Vi kallas tiggare” med Alexandra Pascalidou, båda i SVT.

Red’s kom:
Alexandra Pascalidous ”Vi kallas tiggare” är inte så mycket dokumentär som en extremt vänstervriden bild av verkligheten där inget sägs som vi inte redan innan visste, och där inga lösningar på problemen med EU-migranter presenteras. Programmet är propaganda som bara syftar till att försöka hjärntvätta och fördumma svenska folket.

Dokumentärer av det här slaget har en viktig funktion att fylla. De ger oss en chans att lära känna människorna bakom de tusentals pappmuggarna.

Red’s kom:
Programmet ”Vi kallas tiggare” fyller ingen funktion överhuvudtaget. Att det finns fattiga romer som tigger i Sverige är det väl knappast någon som missat?

”Det kunde lika gärna ha varit jag” är förmodligen det som Pascalidous team vill att vi ska tänka, när vi möter tiggarna från Rumänien som säger att de drömmer om att lämna tiggeriet och börja arbeta.

Stanislav Emirov är kalvinsk präst och har arbetat med de hitresta tiggarna, huvudsakligen romer, allt sedan Rumänien och Bulgarien blev EU-medlemmar 2007.

Red’s kom:
Huvudsakligen romer”? Till dags dato finns det inte en enda rapport om en enda av dessa tiggare som inte varit rom.

I en nyutgiven bok, ”Varför tigger romer” (Karneval förlag), berättar han om det som hjälparbetarna kallar ”proffsgraden”. På en femgradig skala finns bland tiggarna både de som hatar att tigga men inte har något annat val (ettor) och de som inte skulle sluta ens om de blev erbjudna ett jobb med bra lön (femmor).

Sveriges vänsterstyrda media försöker sprida en myt om att EU-migranter inget hellre vill än att jobba

Emirov konstaterar att forna tiders stereotyper om romer som tjuvaktiga men exotiska, har ersatts av en ny: de fattiga romerna som inget hellre vill än att jobba, men som på grund av diskriminering inte har något annat val än att tigga.

EU-migranterna försöker själva sprida myten om dem, med stöd av vänsterextremister

Den stereotypen upprätthålls av tiggarna (som tjänar på det), av massmedier som kan göra känslosamma reportage samt av politiker som kan hänvisa till sin medmänsklighet och därmed slippa ta obekväma beslut.

Red’s kom:
Det är en myt som även okunniga och fega politiker försöker upprätthålla för att försöka försvara att de inte tar till åtgärder som styr upp de många problemen med EU-migranter.

Som många idag upptäckt; Lättlurade journalister, drivna av ”snällism” eller ren okunnighet, reproducerar EU-migranternas snyfthistorier utan att ifrågasätta något.

Se bl a;
Vill EU-migranter arbeta? Rickard Klerfors ger sin syn på saken

25% av romerna i Rumänien har sysselsättning och stabil inkomst

I Sverige finns i dag många romer som bor i hus eller lägenhet, som jobbar och betalar skatt. Även i Rumänien har var fjärde rom i arbetsför ålder sysselsättning och en stabil inkomst. Romer är alltså inte predestinerade att tigga. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det finns många fattiga och diskriminerade människor i Europa, men ingen grupp väljer tiggeriet i samma utsträckning som romerna.

Red’s kom:
Eller för att uttrycka det lite mer i klartext; Av EU:s alla fattiga (drygt 200 miljoner människor) så är det enbart romer som åker till andra länder för att tigga (ofta i kombination med olika former av brottslighet, eller enbart i syfte att begå brott).

Det är så de alltid gjort och alltid kommer att göra så länge det finns länder som Sverige (och kommuner som Göteborg, Lund och Kristianstad) där inga som helst krav på motprestationer ställs för att de försörjs av landet.

Att tigga är många romers livsstil

”Romer väljer tiggaryrket därför att det för dem är lönsammare än andra alternativ, samtidigt som tiggeri passar ihop med romernas livsfilosofi och livsstil”, skriver Emirov.

Red’s kom:
Det kommer att ta många decennier, mycket kraft och enorma kostnader att bryta denna livsstil. Sverige kan inte som ensamt land uppnå något av betydelse här.

Romsk kultur präglas av en distansering till majoritetssamhället, och tiggeri är naturligt för dem

Den romska kulturen har präglats av en distansering till majoritetssamhället, en nomadisk livsstil och ett sätt att leva för dagen där fattigdom (och därmed tiggeri) inte är något konstigt.

EU-migranter ställer sig medvetet utanför samhället och vill inte integreras

Detta var från början försvarsmekanismer för att överleva i en fientlig miljö, men har i dag även blivit en boja. Exempelvis undviker många rumänska romer all kontakt med myndigheter. Man föds och dör utan att någonsin registreras och få nödvändiga papper.

Red’s kom:
Många EU-migranter har en kultur som i sina delar inte är förenlig med den västerländska kulturen, vilket gör dem särskilt svåra att integrera.

Se bl a:
Hur löses problem med romer som inte vill integreras i Sverige?

Antalet EU-migranter ökade efter att skattemedel används för att bekosta EU-migranternas hemresor

Från att i början ha varit ett storstadsfenomen finns numera romska tiggare i hela landet. Varje ökning av antalet tiggare, exempelvis efter att socialtjänsten 2013 började bekosta tiggarnas hemresor, har inneburit att en allt större konkurrens.

Red’s kom:
Kommunernas hämningslösa ersättningar för EU.migranternas hemresor är en av de mest förödande åtgärder som kommuner gjort. Det har endast som syfte att sopa problemen under mattan temporärt tills nästa gång de kommer tillbaka… i regel efter några veckor.

EU-migranterna utnyttjar systemet och korkade politiker till max. EU-migranterna får ett obegränsat antal hemresor betalda via skattemedel och ett bättre sätt att locka tiggare till Sverige finns nog inte.

Den nationella samordnaren vågade inte ens kritisera detta system i sin rapport.

De flesta EU-migranter som tigger i Sverige tjänar idag i snitt ”bara” ca 65 % av medellönen i Rumänien, men…

Emirov uppskattar snittinkomsten för de flesta tiggarna till 80 kronor om dagen, mot 200 kronor för några år sedan. Det kan jämföras med medellönen i Rumänien som är 125 kronor efter skatt.

Red’s kom:
Hur mycket EU-migranterna tjänar på att tigga varierar kraftigt från plats till plats och person till person, men en vanlig uppgift idag från EU-migranterna själva (som nog har intresse av att ge en lägre siffra än den verkliga) ligger på 150-200 kr/dag.

Räknar man sedan in särbehandlingen av EU-migranter och alla privilegier de får i Sverige (gratis sjukvård, etc) så tjänar EU-migranterna kanske dubbelt så mycket som en läkare i Rumänien: Kanske inte så märkligt att EU-migranter då hellre snyltar på Sverige och låter Sveriges skattebetalare finansiera deras tiggeri och vistelse här.

För det svenska samhället är EU-migranterna en enorm kostnad.

Att Sverige inte inför förbud att tigga är inte ett alternativ

Det har från olika håll föreslagits att vi bör förbjuda tiggeriet, bland annat av förre statsministern Göran Persson i mars. Emirov konstaterar att det finns många kreativa sätt att kringgå ett förbud och att det skapar svåra gränsdragningsproblem. Men att inte göra något alls är inget rimligt alternativ.

Snarare riskerar situationen bara att förvärras tills dess det är mer förmånligt att leva på socialbidrag i hemlandet än att tigga i Sverige. Då kommer problemet förvisso att flytta tillbaka till Östeuropa och bli mindre synligt för oss, men utanförskapet kvarstå.

EU-migranter ovilliga att assimileras i samhället

Som ett folk utan eget land har romerna historiskt varit rädda för att assimileras, vilket bland annat har resulterat i att många romer inte velat att deras barn ska gå i skolan och präglas av gadje (icke-romer).

Eget land för romer

Emirov föreslår att de europeiska romerna får ett självstyre inom EU, med möjlighet att exempelvis själva utforma sitt utbildningssystem. Det är ett förslag som väcker många komplicerade följdfrågor och innan något sådant skulle kunna realiseras har alltför många barn hunnit växa upp i kåkstäder.

Red’s kom:
Vad skulle ett eget land för romer lösa… och vem skulle upplåta denna mark samt bekosta detta? Sverige? De kan bevisligen inte ta ansvar för sig själva idag, hur skulle de då klara detta utan samhällets stöd och insatser? Det är uteslutet att romer skulle vara kapabla att bygga upp en fungerande samhällsstruktur… oavsett hur mycket stöd de får för detta. Ett eget land för romer skulle snarare öka än minska strömmen av outbildade och arbetsovilliga EU-migranter till Sverige… och markant spä på problemen för alla parter.

Grundläggande krav är istället att EU-migranterna lär sig respekt för andra människor, disciplin samt att brott mot regelverk får konsekvenser och lagbrott leder till kännbara straff (inte semester i ett svenskt fängelse). Dvs raka motsatsen till vad Sverige (politiker/myndigheter) gör idag. Därefter kan deras situation under loppet av några decennier successivt förbättras.

Diskriminering mot romer ska bekämpas, men de romer som väljer tiggeriet har också ett eget ansvar.Klicka här för att gå till artikeln i SVD, 2016-04-15
Se även bl a;
Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr


Är SL:s ordningsregler samma som tiggeriförbud för EU-migranter?


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *