Hans Rosling har fel om flyktingkostnader

Tino Sanandaji, en av Sveriges kunnigaste civil- och nationalekonomer, tar upp några av de felaktiga uttalanden som Hans Rosling gjort i Aktuellt, och visar bl a på felaktigheterna i Hans Roslings påståenden om kostnaderna för flyktingarna;

Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, har på senare tid gjort uppmärksammade inlägg i flyktingdebatten.

Hyckleri av svenska politiker

Om det finns 12 miljoner på flykt i Syrien och Sverige beviljar alla asyl, varför kommer inte fler än några tio tusen? Svaret är att Sverige medvetet inte beviljar asylsökande från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia och liknande länder visum att ta sig hit legalt. Rosling förklarar: ”Europa är villig att hjälpa de som sätter sin fot här inne. Men vi gör ju allt för att stoppa dem från att komma hit.

Naturligtvis har det att göra med att länderna har ändrat sin asylpolitik, och gjort det enligt: ”Visserligen är vi väldigt generösa om du lyckas ta dig över, men vi bygger en mur så det finns inga lagliga vägar in”.

Det är dock tveksamt att fokusera på det så kallade transportansvaret som bötlägger flygbolag och rederier som transporterar invandrare utan giltiga resehandlingar. Transportansvaret vore inga problem om Sverige beviljade Syrier och andra asylsökande visum att ta sig hit. Att säga att Sverige ger alla Syrier skydd men vägra låta de flyga hit är naturligtvis inget annat än hyckleri.

I Aktuellt får Hans Rosling frågan;
– Du har sagt att svenska politiker hycklar. Vad menar du med det?

Genom att vi å ena sidan är vänliga och tar hand om de människorna som kommer och bidrar till vårt land. Å andra sidan gör vi det så svårt det bara går för att komma hit, och vi ger de inte rimliga livsbetingelser i flyktinglägren, svarar Hans Rosling.

– Men det finns ändå en tredjedel av den svenska väljarkåren som är emot flyktingmottagning. Som inte vill att vi ska ta emot fler flyktingar.

Red’s kom:
Det är fler än 33 % som är missnöjda med Sveriges flyktingpolitik. Se bl a;
58% av svenskarna vill ha minskad invandring – MP-väljare avviker

Novus juni 2015: 76% i Sverige tycker som SD i invandringspolitiken

Men de verkar vara emot utlänningar i allmänhet, även om de kommer hit och är duktiga och ska jobba, forska eller kommer hit av kärlek, så det verkar vara en värderingsfråga. Så vi kan lämna det åt sidan tycker jag och i stället titta på den stora delen av vår befolkning, som jag tillhör, som tycker att vi ska hjälpa till.

Red’s kom:
Hans Rosling generaliserar grovt och menar – så som alla okunniga vänsterextremister – att alla som tycker att det finns bättre alternativ till dagens flyktingpolitik är rasister!

Hans Rosling försvarar hänsynslösa flyktingsmugglare som låter människor dö i deras transporter

Hans Rosling har fått kritik för sitt försvar av flyktingsmugglare, som han menar inte bör kallas för smugglare.
Det är ju inte de här människorna som hjälper till som väljer att ha dåliga båtar. De kan ju inte ha annat än engångsbåtar när de tas när de kommer fram, säger Hans Rosling.

Flyktingsmugglare kan naturligtvis använda bättre båtar om de vill, och försummar flyktingarnas säkerhet av profitmotiv. Vad exakt motiverar för övrigt att inte ge flytvästar till barn?

Hans Rosling har fel i att pengar från biståndsbudgeten täcker migrationskostnader

Hans Rosling har rätt om politikernas hyckleri men gör flera inkorrekta påståenden, bl a om budgetfrågor.

Rosling kritiserar att resurser förs över från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagning. Han påstår samtidigt att detta helt täcker Sveriges migrationskostnader, vilket inte stämmer.

Kostnader för initial asylmottagning nästan tredubblats till 34 miljarder kr på 5 år

Kostnader för initial asylmottagning finns i budgetposterna ”Migration och Integration”. Dessa har ökat från ca 12 miljarder år 2010 till ca 34 miljarder 2015 och förväntas öka ytterligare framöver. En del av dessa kostnader har tagit från biståndsbudgeten. År 2010 togs ungefär 2 miljarder från biståndsbudgeten, medan det i år rör sig om drygt 8 miljarder kronor.

Biståndet finansierar knappt fjärdedel av asylmottagning och drygt en fjärdedel av de senaste årens kostnadsökning.

Red’s kom:
En fråga som osökt uppstår här är var 26 miljarder kronor tas från, bara för kostnaderna för den initiala asylmottagningen?

Vad vi med 100% säkerhet vet är att dessa kostnader för flyktingar – och framtida integrationskostnader, etc – belastar landet hårt och att det ofrånkomligen medför en märkbart minskad välfärd för landets medborgare.

Citat från Aktuellt om kostnader

Aktuellts inslag med Hans Rosling börjar 8 minuter in i programmet.
– Vi har hört många politiker uttala sig om flyktingkrisen. Nu ska vi höra på vad en vetenskapsman har att säga, inleder SVT med.

Jag tycker att vårt land gör något fint som tar emot så många människor. Men pengarna för det, det tar vi inte från svenska budgetposter, det tar vi från fattiga människor i Afrika, säger Hans Rosling om budgeten.

– Hur då?

8 miljarder tas från planerade biståndsprojekt via internationella organisationer. Det är vaccin till barn, det är preventivmedel till kvinnor, och till och med insatser i flyktingläger. De pengarna använder vi, svarar Hans Rosling.

– Så du menar att flyktingmottagandet i Sverige så här långt har inte ansträngt den svenska statens budget?

Det har inte rört den. Västra Götaland får mer i biståndspengar än Mocambique får. Och Mocambique är det land som får mest svensk bistånd. Ungefär i den storleksordningen. 8 miljarder, ungefär en tredjedel eller fjärdedel av det svenska biståndet används nu för mottagandet. Märk väl, jag lägger inga värderingar i detta. Jag tillhör de rent privat som tycker att man ska ta hand om de här. Men då ska vi också betala för det med egna medel. Det är ingen regel att man måste göra såhär, det är en liten fotnot i statistiken som man använder sig av. Det står i det svenska budgetplanen att det kallas för avräkning, svarar Hans Rosling.

Vi måste också inte bara ha hjärtat och låta det styra utan vi måste tänka på varifrån kommer de här 8 miljarderna. Om det nu ska komma fler, och vi behöver 4-8 miljarder till, svarar Hans Rosling

Det är alltså inte korrekt att avräkning från biståndet skulle ha täckt alla kostnader för asylmottagning. Dessutom är det mer än 4-8 miljarder som behövs för ökade flyktingkostnader.

Medias kritik av Hans Roslings felaktiga påståenden lyser med sin frånvaro

Trots att Hans Roslings påståenden om budgeten och annat var inkorrekt hyllas intervjun av journalister och vänsteraktivister.

K-G Bergström twittrar förtjust om Roslings uppenbara faktafel: “Vilket intervjuobjekt! Hans Rosling borde få eget TV-program på bästa sändningstid”.

Hans Rosling erkänner bara att han hade fel om kostnaderna

Professor Hans Rosling twittrar “Yes I was wrong in TVnews. 1st year assylum costs are from Int Aid budget. Bigger costs thereafter are general budget. Sorry”.

Red’s kom:
Men alla andra felaktigheter ber Hans Rosling inte om ursäkt för. Se;
Hans Rosling har fel om migrationen – migranter är inte flyktingar
samt;
Hans Rosling vilseleder svenska folket om migranter/flyktingar
samt;
De svenska kostnaderna för migration, etablering och kompensation till kommunerna uppgick till runt 75 miljarder kronor 2016. FN (UNHCR) hade 30 miljarder kr samma år för att hjälpa världens 65 miljoner människor på flykt.KOstnad för migrationen enligt Migrationsverket
Klicka här för att gå till Tions excellenta information, 2015-09-08
Se även bl a;
För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *